Práca s konvertorom tlačeného textu na písané písmo Abeceda_v4.ttf

Návod pre prácu pod operačným systémom Windows.
Mgr. Stanislav Fila, psychológ
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie V Banskej Bystrici

Podklady pre prácu pod operačným systémom Linux v prostredí UBUNTU.
Ing. Jozefa Říha, Unix/AIX administrátor. Autor programu abeceda.exe.

Úvod.

Tento konvertor naprogramoval Ing. Jozef Říha z Bratislavy pre prácu v inom prostredí než operačný systém Windows, resp. v iných textových editoroch než je Word. Vychádzal z makier publikovaných v dokumentoch na našej stránke týkajúcich sa fontu Abeceda.ttf. Program urobil pre svoju dcérku, druháčku ZŠ na osvieženie písania. Súhlasil so zverejnením programu na stránke našej poradne. Naprogramoval to v jazyku Python. Program aj jeho zdrojový kód pre tých, ktorí programujú v tomto jazyku je možné stiahnuť z našej stránky.

Súbory:Abeceda_v4.ttffont  s ktorým program pracuje
abeceda.exesamotný program konvertor, ktorý spúšťame
Abeceda_py.txtzdrojový kód programu v tvare txt
abeceda_spec.txtšpecifikácia k zdrojovému kódu v tvare txt
Pre prácu pod Linux v prostredí UBUNTU sú súbory:
Súbory:ubuntu_install.pdffont  s ktorým program pracuje

V zdrojovom kóde abeceda.py autor píše:

 

#!/usr/bin/env python3
"""
Prida do cisteho textu specialne symboly, ktore
pouziva font pisaneho pisma abeceda_v4.ttf na
vykreslenie dotahovych a nabehovych ciar, spojok
a pod.

a ďalej:

Spracovanie vychadza z MS Word makier od p. Stanislava Filu
a jeho poznamok, ktore mi laskavo spristupnil.

Práca s programom pod Windows.

Abeceda_v4_konvertor_Riha_Navod

Font_Abeceda_v4_Kody_all_simple

Font_Abeceda_v4_Makra_Word_Navod

Font_Abeceda_v4_Pomocne_tabuľky

Font_Abeceda_v4_vzor_A4 (DOC v ZIPe)