Informácia o aplikácii Písaná Abeceda pre mobily a tablety s operačným systémom Android.

Autor: Ing. Vladimír Závada z Prešova.

E-mail zo dňa 25.1.2019:

Dobrý deň pán Fila,

dovoľte aby som Vám vyjadril svoj obdiv a vďaku za vytvorenie fontu Abeceda.ttf. Práve Vaša práca ma inšpirovala k tomu, aby som pre svoje dcérky vytvoril mobilnú aplikáciu pre Android - Písaná Abeceda. Aplikácia im pomáha pri učení písania aj vďaka Vášmu fontu, ako môžete vidieť na priložených obrázkoch.

Ukážka z aplikácie Písaná abeceda Ukážka z aplikácie Písaná abeceda Ukážka z aplikácie Písaná abeceda

Rád by som sa s Vami takto recipročne podelil o túto aplikáciu, ktorej detailný popis ako aj samotnú aplikáciu môžete nájsť na Google Play

play.google.com/store/apps/details?id=sk.wesoft.abeceda

Dňa 25.1.2019 som ho požiadal o súhlas s umiestnením informácie o tejto hre na našej www stránke. Poslal mi svoj súhlas:

E-mail zo dňa 26.1.2019:

Dobrý deň pán Fila.
Teší ma, že sa Vám aplikácia páči. Aj preto, aby sa tá aplikácia mohla dostať aj k iným než len mojim deťom som ju zverejnil na Google Play. Verím, že bude pre ne užitočnou pomôckou.

Určite plánujem na nej ďalej pracovať, zlepšovať ju a pridávať do nej ďalšiu funkcionalitu ako aj lokalizácie. Dnes je primárne určená a prispôsobená len pre slovenskú abecedu, a teda slovenský trh, aj keď nájsť ju môžu aj používatelia českého Google Play.

Budem len rád a budem Vám nesmierne vďačný ak zverejníte odkaz na aplikáciu ako aj ďalšie detaily o nej na www stránke Vášho centra. Čím viac rodičov o aplikácii Písaná Abeceda bude vedieť a používať ju so svojimi deťmi, tým väčší zmysel to dáva mojej (našej) práci.

S pozdravom
Ing. Vladimír Závada

Aplikáciu som vyskúšal aj na smartfóne aj na tablete.

Keď prejdeme v mobile alebo tablete na uvedený odkaz objaví sa informácia:

Ukážka z aplikácie Písaná abeceda

Dáme INŠTALOVAŤ a aplikácia sa nainštaluje.

Pribudne ikonka:

Ukážka z aplikácie Písaná abeceda

Po spustení sa objaví Menu:

Ukážka z aplikácie Písaná abeceda

Keď klikáme na ikonky objavujú sa pokyny čo máme robiť.

Podrobnosti ktoré uvádza autor:

Odteraz sa môžu deti jednoducho a samostatne učiť nielen abecedu písaných písmen, ale aj ich spájanie do slov a viet, a to vďaka unikátnemu fontu obsiahnutom v aplikácii vytvoreného podľa noriem uplatňovaných v šlabikároch pre prváčikov.
Ovládanie v aplikácii je plne prispôsobené pre deti, ktoré sa ešte len učia písať, a teda deti dokážu jednotlivé písmená alebo aj celé texty zadávať úplne jednoducho - hlasom. Rovnako tak je možné si tieto písmená a texty nechať prehrať - previesť text na reč.
V aplikácii je možné zahrať si aj známu hru pexeso a to buď s písmenkami písanej abecedy alebo s tlačenými písmenkami. Nastavenie obtiažnosti ako aj hľadaného páru kariet je samozrejmosťou.

Aplikácia obsahuje tri časti:

  1. Písmenká. Prezeranie písmen abecedy a ich vyhľadávanie hlasom. Prehratie zvuku hlásky zobrazeného písmena.
  2. Texty. Možnosť zadať nejaký text, či už hlasom alebo klávesnicou, ktorý je automaticky zobrazený vo fonte písanej abecedy. Možnosť vypočuť si zadaný text. Kombináciou zadania textu hlasom a jeho vypočutia si deti môžu odskúšať známu hru "tichá pošta"/ "hluchý telefón".
  3. Pexeso. Známa hra hľadania dvojíc rovnakých kartičiek na čas. V nastaveniach je možné vybrať si, či rovnakú dvojicu tvorí malé písmenko abecedy s veľkým písmenkom alebo len malé s malým, či veľké s veľkým. Rovnako tak je možné zvoliť si, či písmenká na kartičkách budú tlačeným písmom alebo písaným ako aj obtiažnosť - počet kartičiek.

Infomáciu pripravil: Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP v Banskej Bystrici,
autor fontu Abeceda.ttf.

v Banskej Bystrici dňa 1.2.2019