Žiadosť o preventívny / intervenčný program, aktivitu