Programy vzdelávania (§ 69, zákona č. 138/2019 Z. z.)

V zmysle ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 138/2019 Z. z. na tomto mieste zverejňujeme názvy programov vzdelávania, ktoré poskytujeme a taktiež hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Názov programu vzdelávania Druh vzdelávania Hodnotenie vzdelávania
Prevencia duševného zdravia na základnej a strednej škole aktualizačné