Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst. 9 zákona o VO


Prvá zákazka

 1. Predpokladaný zámer: oprava poškodenej kanalizácie - havária
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 12.06.2012
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 10.06.2012

Druhá zákazka

 1. Predpokladaný zámer: Vchodové dvere zadné na dvor
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 15.11.2012
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 1.11.2012

Tretia zákazka

 1. Predpokladaný zámer: Dodávka a montáž hliníkových dverí
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 15.01.2013
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 02.01.2013

Štvrtá zákazka

 1. Predpokladaný zámer: Nákup počítačov HP ProDesk 600 GI (4ks)
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 10.12.2014
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 1.12.2014

Piata zákazka

 1. Predpokladaný zámer: Dvere hliníkové interiérové + plastové okná 2ks
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 04.11.2014
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 30.10.2014

Šiesta zákazka

 1. Predpokladaný zámer: Oprava WC – odstránenie havarijného stavu
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 09.12.2014
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 26.11.2014

Siedma zákazka

 1. Predpokladaný zámer:  Dodávka a montáž elektroinštalácie, vybudovanie novej     ističovej skrine pre zásuvkové obvody v budove CPPPaP
 2. Predpokladaný termín zadania zákazky: 27.2.2015
 3. Termín zverejnenia tohto oznamu: 13.02.2015