Faktúry

(zákon 546/2010)

Archív :
Faktúry z roku 2017
Faktúry z roku 2016
Faktúry z roku 2015
Faktúry z roku 2014
Faktúry z roku 2013
Faktúry z roku 2012
Faktúry z roku 2011

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Vodné, stočné184,28 € 04.01.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
2.Plyn 1/2018829,04 € 04.01.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
3."Česká a slov. psychiatrie" 201820,30 € 05.01.2018L.K.Permanent s.r.o.Bratislava, Hattalova 1231352782
4.Internet, telefóny 12/201775,13 € 05.01.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
5.Vyúčtovanie elektrina - preplatok 2017212,60 € 08.01.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
6.Ochrana objektu 1/201821,81 € 09.01.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
7.Jedálne kupóny307,60 € 1201810.01.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
8.Znalecký posudok mot.voz.150,00 € 2201811.01.2018Ing. Patrik VlčekZvolen, Sokolovská 84
9.VEMA aktualizácie 2018313,08 € 16.01.2018Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
10.Vyúčtovanie plyn -nedoplatok 2017244,87 € 17.01.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
11.Vyúčtovanie Finančný spravodajca 20177,45 € 18.01.2018Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
12.Hygienické potreby137,23 € 3201822.01.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
13.Výkon služieb BOZP, PO 1/201890,76 € 02.02.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
14.Obedy ŠJ 1/2018387,20 € 02.02.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
15.Časopis "Škola" 201825,00 € 02.02.2018Redakcia Škola - MELBratislava, Ondavská 811821973
16.Doplatok havarijného poistného mot. vozidla85,75 € 02.02.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
17.Plyn 2/2018829,04 € 02.02.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
18.Jedálne kupóny385,80 € 6201805.02.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
19.Elektrina 2/2018319,00 € 05.02.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
20.Ochrana objektu 2/201821,81 € 05.02.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
21.Ročný členský poplatok33,00 € 05.02.2018Sanet Bratislava, Vazovova 517055270
22.Internet, telefóny 1/201877,53 € 05.02.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
23.Pracovná zdravotná služba 1/201833,75 € 07.02.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
24.Výpočet emisií120,00 € 12.02.2018Styk Servis s.r.o.Banská Bystrica, Ružová 936040436
25.Mobilná skartácia 35,88 € 4201813.02.2018GWR s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197
26.Maliarske potreby36,72 € 8201814.02.2018J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
27.Čistiace prostriedky130,44 € 9201815.02.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
28.Kancelársky papier151,50 € 10201815.02.2018SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
29.Služby APV WinIBEU83,65 € 20.02.2017IVES Košice, ČSA 20162957
30.Čistiace prostriedky3,17 € 9201821.02.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
31.Montáž svietidiel254,45 € 11201828.02.2018Ján ChomičBB, Magurská 5544075022
32.Výkon služieb BOZP, PO 2/201890,76 € 01.03.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
33.Odťah mot. vozidla Š Felícia60,00 € 7201802.03.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871
34.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 13201802.03.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
35.Jedálne kupóny239,60 € 12201805.03.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
36.Elektrina 3/2018319,00 € 05.03.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
37.Ochrana objektu 3/201821,81 € 05.03.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
38.Obedy ŠJ 3/2018391,60 € 05.03.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
39.Plyn 3/2018829,04 € 05.03.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
40.Internet, telefóny 2/201874,99 € 05.03.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
41.Pracovná zdravotná služba 2/201833,75 € 07.03.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
42.Časopis Alkoholizmus a drog. závislosti 201810,00 € 07.03.2018V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
43.Školné80,00 € 09.03.2018VÚDPaP Panónska cesta 40, BA31344381
44.Vrátenie správneho poplatku12,00 € 19.03.2018OR PZ ODI Banská Bystrica Jegorovova 3744807325
45.Tlač dokumentov175,81 € 15201820.03.2018Chránená dieľňa - ALFABB, Kyjevské námestie 217062926
46.Poistenie majetku 93,60 € 21.03.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
47.Zánik poistenia PZP72,71 € 23.03.2018KooperatívaBA, Štefaničova 4 585441
48.Zánik poistenia PZP52,92 € 23.03.2018KooperatívaBA, Štefaničova 4 585441
49.Časopis Psychológia a patopsychológia 201818,80 € 26.03.2018VÚDPaP BA, Cyprichova 42681385
50.Hygienické potreby122,83 € 16201826.03.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
51.Vodné, stočné172,94 € 29.03.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
52.Jedálne kupóny280,40 € 17201803.04.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
53.Plyn 4/2018829,04 € 03.04.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
54.Obedy ŠJ 3/2018484,00 € 04.04.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
55.Ochrana objektu 4/201821,81 € 05.04.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
56.Elektrina 4/2018319,00 € 05.04.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
57.Pracovná zdravotná služba 3/201833,75 € 05.04.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
58.Výkon služieb BOZP, PO 4/201890,76 € 05.04.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
59.Školné20,00 €18.04.2018VÚDPaP Bratislava, Panónska cesta 4031344381
60.Servis motorového vozidla30,00 €18201819.04.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871
61.Výkon zodpovednej osoby30,96 €ZO/2018Z728423.04.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
62.Maliarske potreby59,93 €19201825.04.2018J.Samsonová Farby SABRBB, Jegorovova 3734255541
63.Školné64,00 €02.05.2018Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.Piešťany, E.F. Scherera 16/480146300554
64.Výkon služieb BOZP, PO 4/201890,76 €02.05.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
65.Výkon zodpovednej osoby36,00 €ZO/2018Z728402.05.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
66.Test ADHD107,03 € 02.05.2018Psychodiagnostika a.s.Bratislava, Mickiewiczova 231385770
67.Ochrana objektu 5/201821,81 € 03.05.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
68.Elektrina 5/2018319,00 € 03.05.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
69.Plyn 5/2018829,04 € 03.05.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
70.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 20201804.05.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
71.Obedy ŠJ 4/2018488,40 € 04.05.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
72.Kniha "Pověz mi..."16,96 € 04.05.2018Internet-HandelPraha
73.Jedálne kupóny287,20 € 21201804.05.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
74.Pracovná zdravotná služba 4/201833,75 € 10.05.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
75.Internet, telefóny 3/201874,99 € 15.05.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
76.Internet, telefóny 4/201879,98 € 15.05.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
77.Aktualizácie ASPI 2018246,34 € 15.05.2018Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
78.Servis kopírky47,40 € 23201823.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
79.Tonery112,80 € 24201824.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
80.Revízia komínov79,27 € 22201824.05.2018Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
81.Servis kopírky74,40 € 27201825.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
82.Čistiace prostriedky193,67 € 25201828.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
83.Čistiace prostriedky29,06 € 25201828.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
84.Čistiace prostriedky4,50 € 25201831.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
85.Čistiace prostriedky25,92 € 25201831.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
86.Výkon služieb BOZP, PO 5/201890,76 €  01.06.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
87.Hygienické potreby122,83 €  01.06.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
88.Výkon zodpovednej osoby36,00 €ZO/2018Z7284 04.06.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
89.Ochrana objektu 6/201821,81 €  04.06.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
90.Elektrina 6/2018319,00 €  04.06.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
91.Oprava a údržba krovinorezu67,50 € 28201804.06.2018Predos - BB s.r.o.Predajná, Podhrádok 35736625086
92.Plyn 6/2018829,04 €  04.06.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
93.Jedálne kupóny253,40 € 29201805.06.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
94.Obedy ŠJ 5/2018506,00 €  05.06.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
95.Pracovná zdravotná služba 5/201833,75 €  05.06.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
96.Internet, telefóny 4/201896,08 €  07.06.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
97.Zákazky VO + konzultačné služby525,00 €  07.06.2018HMH Invest spol. s r.o. Banská Bystrica, Slnečná 1346871489
98.Poplatok za komunálne odpady457,60 €  18.06.2018Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
99.Test TD56,00 €  18.06.2018Retedia s.r.o.Nitra, Tribečská 646862251