Archív : Faktúry - 2011

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Číslo Názov Typ Veľkosť Cena € Pridané dňa
1. Fa_01_2011_Polícia_ochrana_objektu_1a pdf 50 kb 17,83 26. 01. 2011
2. Fa_02_2011_Polícia_ochrana_objektu_1b pdf 50 kb 3,95 26. 01. 2011
3. Fa_03_2011_Plyn_január pdf 206 kb 1198,00 26. 01. 2011
4. Fa_04_2011_Voda_1_štvrťrok pdf 131 kb 136,52 26. 01. 2011
5. Fa_05_2011_Poistka_auto_ročná pdf 189 kb 272,71 26. 01. 2011
6. Fa_06_2011_Oprava_terasy_2 pdf 83 kb 774,97 26. 01. 2011
7. Fa_07_2011_Telefón_internet_12_2010 pdf 275 kb 156,60 26. 01. 2011
8. Fa_08_2011_BOZP_PO_12_2010 pdf 87 kb 100,00 26. 01. 2011
9. Fa_09_2011_PZS_12_2010 pdf 87 kb 34,50 26. 01. 2011
10. Fa_10_2011_Jedálne_kupóny_1 pdf 94 kb 660,00 26. 01. 2011
11. Fa_11_2011_Oprava_PC pdf 90 kb 36,00 26. 01. 2011
12. Fa_12_2011_Jedálne_kupóny_1a pdf 95 kb 33,00 26. 01. 2011
13. Fa_13_2011_Finančný_spravodaj_2010 pdf 101 kb 1,23 26. 01. 2011
14. Fa_14_2011_Časopis_Rozmer_2011 pdf 117 kb 6,00 26. 01. 2011
15. Fa_15_2011_Elektrina_2010_vyúčt pdf 212 kb 274,87 26. 01. 2011
16. Fa_16_2011_Obedy_12_2010 pdf 151 kb 183,06 26. 01. 2011
17. Fa_17_2011_Software_VEMA_2011 pdf 111 kb 220,80 26. 01. 2011
18. Fa_18_2011_Kancelárske_potreby pdf 129 kb 163,78 28. 01. 2011
19. Fa_19_2011_Výpočet_emisií_2010 pdf 96 kb 116,40 28. 01. 2011
20. Fa_20_2011_Predplatné_čas_skola_2011 pdf 88 kb 20,00 01. 02. 2011
21. Fa_21_2011_Hygienické_potreby pdf 98 kb 111,46 01. 02. 2011
22. Fa_22_2011_Obedy_Január_2011 pdf 123 kb 216,96 01. 02. 2011
22a. Fa_22a_2011_Zákazové_tabule pdf 82 kb 66,36 04. 02. 2011
23. Fa_23_2011_Jedálne_kupóny_2 pdf 95 kb 780,00 04. 02. 2011
24. Fa_24_2011_Plyn_nedoplatok pdf 114 kb 767,22 04. 02. 2011
25. Fa_25_2011_Plyn_február pdf 213 kb 1229,00 04. 02. 2011
26. Fa_26_2011_Polícia_ochrana_objektu_2a pdf 30 kb 17,83 04. 02. 2011
27. Fa_27_2011_Polícia_ochrana_objektu_2b pdf 24 kb 3,95 04. 02. 2011
28. Fa_28_2011_Elektrina_február pdf 124 kb 494,00 04. 02. 2011
29. Fa_29_2011_Elektrina_nedoplatok_2011 pdf 1.7 Mb 18,17 14. 02. 2011
30. Fa_30_2011_Ces_a_slov_psychiatrie_2011 pdf 843 kb 27,60 14. 02. 2011
31. Fa_31_2011_Prvá_pomoc pdf 659 kb 28,00 14. 02. 2011
32. Fa_32_2011_Sanet pdf 632 kb 33,00 14. 02. 2011
33. Fa_33_2011_BOZP_PO_01_2011 pdf 792 kb 100,84 14. 02. 2011
34. Fa_34_2011_PZS_01_2011 pdf 673 kb 34,50 14. 02. 2011
35. Fa_35_2011_Školné_DK pdf 1.7 Mb 55,00 14. 02. 2011
36. Fa_36_2011_Telefón_internet_01_2011 pdf 1.4 Mb 188,40 14. 02. 2011
37. Fa_37_2011_Tlačiareň_ZERO pdf 683 kb 264,00 14. 02. 2011
38. Fa_38_2011_Časopis_Alkoholizmus_2011 pdf 1 Mb 5,00 20. 02. 2011
39. Fa_39_2011_Náplne_na_tekuté_mydlo pdf 632 kb 10,10 20. 02. 2011
40. Fa_40_2011_ZERO_Toner_klávesnica_myš pdf 617 kb 82,80 05. 03. 2011
41. Fa_41_2011_Účastnícky_poplatok_DK pdf 1,42 Mb 55,00 05. 03. 2011
42. Fa_42_2011_Jedálne_kupóny pdf 725 kb 900,00 05. 03. 2011
43. Fa_43_2011_Polícia_ochrana_objektu_3a pdf 417 kb 17,83 05. 03. 2011
44. Fa_44_2011_Polícia_ochrana_objektu_3b pdf 437 kb 3,95 05. 03. 2011
45. Fa_45_2011_Elektrina_marec pdf 928 kb 494,00 05. 03. 2011
46. Fa_46_2011_Obedy_február pdf 585 kb 228,26 05. 03. 2011
47. Fa_47_2011_Plyn_marec pdf 1,60 Mb 1 229,00 05. 03. 2011
48. Fa_48_2011_Verejná_správa pdf 712 kb 66,80 05. 03. 2011
49. Fa_49_2011_Zbierka_zákonov pdf 761 kb 42,22 05. 03. 2011
50. Fa_50_2011_Revízia_bleskozvodov pdf 769 kb 787,00 08. 03. 2011
51. Fa_51_2011_PZS_02_2011 pdf 593 kb 34,50 08. 03. 2011
52. Fa_52_2011_BOZP_PO_02_2011 pdf 569 kb 100,84 08. 03. 2011
53. Fa_53_2011_Telefón_internet_02_2011 pdf 1,21 Mb 182,58 15. 03. 2011
54. Fa_54_2011_Winibeu_sluzby_2011 pdf 667 kb 83,65 15. 03. 2011
55. Fa_55_2011_Kancelársky_papier pdf 658 kb 63,00 18. 03. 2011
56. Fa_56_2011_Adiktologie_2011 pdf 614 kb 13,20 18. 03. 2011
57. Fa_57_2011_Polícia_ochrana_objektu_4a pdf 421 kb 17,83 06. 04. 2011
58. Fa_58_2011_Polícia_ochrana_objektu_4b pdf 420 kb 3,98 06. 04. 2011
59. Fa_59_2011_Elektrina_apríl pdf 1,04 Mb 494,00 06. 04. 2011
60. Fa_60_2011_Jedálne_kupóny pdf 742 kb 660,00 06. 04. 2011
61. Fa_61_2011_Voda pdf 862 kb 110,18 06. 04. 2011
62. Fa_62_2011_Plyn_apríl pdf 1,84 Mb 1 229,00 06. 04. 2011
63. Fa_63_2011_T_Com_03_2011b pdf 1,90 Mb 92,93 14. 04. 2011
64. Fa_64_2011_Zb_zákonov pdf 842 kb 50,00 14. 04. 2011
65. Fa_65_2011_T_Com_03_2011a pdf 1,71 Mb 45,56 14. 04. 2011
66. Fa_66_2011_PZS_03_2011 pdf 663 kb 34,50 14. 04. 2011
67. Fa_67_2011_BOZP_PO_03_2011 pdf 623 kb 100,84 14. 04. 2011
68. Fa_68_2011_Tonery pdf 668 kb 170,47 14. 04. 2011
69. Fa_69_2011_Obedy_SJ pdf 688 kb 314,14 14. 04. 2011
70. Fa_70_2011_Oprava_mot_vozidla pdf 754 kb 321,90 14. 04. 2011
71. Fa_71_2011_Hygienické_potreby pdf 654 kb 111,46 14. 04. 2011
72. Fa_72_2011_Čistiace_prostriedky pdf 714 kb 29,05 20. 04. 2011
73. Fa_73_2011_Oprava_PC pdf 616 kb 36,00 20. 04. 2011
74. Fa_74_2011_mobil_1.pdf pdf 973 kb 2,60 29. 04. 2011
75. Fa_75_2011_mobil_2.pdf pdf 988 kb 2,60 29. 04. 2011
76. Fa_76_2011_mobil_3.pdf pdf 967 kb 2,60 29. 04. 2011
77. Fa_77_2011_mobil_4.pdf pdf 952 kb 2,60 29. 04. 2011