Archív : Faktúry - 2012

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1. Ochrana objektu 17.83 €     10/01/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
2. Ochrana objektu 3.98 €     10/01/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
3. Havarijné poistenie motorového vozidla 238.94 €     02/01/2012 Kooperatíva Bratislava, Štefanovičova 4 585441
4. Telefóny, internet 12/2011 82.38 €     04/01/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
5. Jedálne kupóny 608.40 €   12012 09/01/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
6. Časopis Rozmer, predplatné 2012 8.00 €     09/01/2012 Ekumenická spoločnosť Bratislava, Svoradova 3 31746772
7. Výkon služieb BOZP, PO 12/2011 100.84 €     10/01/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
8. Pracovná zdravotná služba 12/2011 31.50 €     10/01/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
9. Obedy 12/2011 221.35 €     11/01/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
10. Nedoplatok finančný spravodajca ročník 2011 21.19 €     17/01/2012 Poradca podnikateľa Žilina, Martina Rázusa 23A 31592503
11. Tonery 742.36 €   22012 18/01/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
12. Mobil 991 10.08 €     23/01/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
13. Mobil 956 10.08 €     23/01/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
14. Mobil 985 10.08 €     23/01/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
15. Mobil 967 10.08 €     23/01/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
16. Vyúčtovanie elektrina 2011 preplatok 1,975.79 €     23/01/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
17. Verzia VEMA na rok 2012 230.40 €     24/01/2012 Vema, s.r.o. Bratislava, Prievozská 14/A 31355374
18. Vyúčtovanie plyn 2011 nedoplatok 120.18 €     25/01/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
19. Časopis Škola, predplatné 2012 20.00 €     27/01/2012 JurisDat - M. Medlen Bratislava, Ondavská 8 11821973
20. Kancelárske potreby 18.90 €   32012 31/01/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
21. Jedálne kupóny 752.40 €   42012 01/02/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
22. Výpočet emisií 2012 116.40 €     01/02/2012 Pavol STYK-SERVIS Banská Bystrica, Ružová 9 14156831
23. Ochrana objektu 17.83 €     02/02/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
24. Ochrana objektu 3.98 €     02/02/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
25. Elektrina 2/2012 350.00 €     02/02/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
26. Plyn 2/2012 1,414.00 €     02/02/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
27. Internet, telefóny 1/2012 81.86 €     06/02/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
28. Psychológia a patopsych. dieťaťa predplatné 2012 11.40 €     06/02/2012 VÚDPaP Bratislava, Cyprichová 42 681385
29. Výkon služieb BOZP, PO 1/2012 100.84 €     07/02/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
30. Pracovná zdravotná služba 1/2012 42.50 €     07/02/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
31. Obedy 1/2012 216.69 €     07/02/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
32. Bezpečnostné dvere 340.00 €   52012 09/02/2012 MK Doors, s.r.o. Veľká Suchá 278, Hrnčiarska Ves 46042318
33. WinIbeu - služby 2012 83.65 €     08/02/2012 Ives Košice Košice, Čsl. armády 20 162957
34. Čistiace prostriedky 50.83 €   62012 10/02/2012 REMPO, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c. 57 35819081
35. Hygienické potreby 111.46 €   72012 13/02/2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681
36. Kancelárske potreby 13.58 €   82012 17/02/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
37. Oprava a údržba elektronic. zabezpeč. systému 81.12 €     20/02/2012 Kelcom International s.r.o. Banská Bystrica, Na Troskách 12 31564020
38. Časopis Česká a slovenská psychiatrie, predplatné 2012 27.60 €     20/02/2012 Vydavateľstvo Osveta s.r.o. Martin, Jilemnického 57 31604676
39. Vyúčtovanie Zb.zákonov 2011 - nedoplatok 49.73 €     21/02/2012 Poradca podnikateľa Žilina, Martina Rázusa 23A 31592503
40. Členský poplatok 2012 33.00 €     22/02/2012 SANET Bratislava, Vazovova 5 17055270
41. Mobil 991 10.08 €     23/02/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
42. Mobil 956 10.08 €     23/02/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
43. Mobil 985 11.08 €     23/02/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
44. Mobil 967 12.83 €     23/02/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
45. Ochrana objektu 17.83 €     29/02/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
46. Ochrana objektu 3.98 €     29/02/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
47. Jedálne kupóny 878.40 €   102012 28/02/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
48. Elektrina 3/2012 350.00 €     28/02/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
49. Obedy 2/2012 260.96 €     02/03/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
50. Plyn 3/2012 1,414.00 €     02/03/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
51. Výkon služieb BOZP, PO 2/2012 100.84 €     05/03/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
52. Pracovná zdravotná služba 2/2012 31.50 €     05/03/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
53. Internet, telefóny 2/2012 87.32 €     07/03/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
54. Poplatok za komunálny odpad 2012 429.00 €     15/03/2012 Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica, ČSA 26 313271
55. Servis kopírky 31.45 €     19/03/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
56. Školné "Aspergenov syndróm" Trnava 35.00 €     19/03/2012 Lenoris, n.o. Trnava, Kalinčiakova 29 37986589
57. Školné "Správa majetku štátu" B. Bystrica 46.00 €     21/03/2012 EDOS-PEM Bratislava, Tematínska 4 40578909
58. Vodné, stočné 124.16 €     23/03/2012 Veolia Voda B. Bystrica, Partizánska cesta 5 36644030
59. Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti, predplatné 2012 5.00 €     23/03/2012 V Obzor, s.r.o. Bratislava, Exnárova 7 35708956
60. Mobil 967 10.69 €     23/03/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
61. Mobil 956 10.08 €     23/03/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
62. Mobil 985 10.08 €     23/03/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
63. Mobil 991 10.08 €     23/03/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
64. Časopis Adiktologie, predplatné 2012 13,20 €     28.03.2012 Sdružení SCAN Tišnov, Hanákova 710, ČR 26515431
65. Jedálne kupóny 629,40 €   122012 30.03.2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
66. Obedy ŠJ 3/2012 191,06 €     02.04.2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
67. Ochrana objektu 17,83 €     03.04.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
68 Ochrana objektu 3,98 €     03.04.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
69. Plyn 4/2012 1 414,00 €     03.04.2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
70. Elektrina 4/2012 350,00 €     03.04.2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
71. Internet, telefóny 3/2012 82,19 €     04.04.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
72. Výkon služieb BOZP, PO 3/2012 100.84 €     10/04/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
73. Pracovná zdravotná služba 3/2012 31.50 €     10/04/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
74. Tonery 54.00 €   142012 12/04/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
75. Kancelársky papier 58.50 €   152012 13/04/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
76. Odstránenie závad na elektrických zariadeniach po revízii 200.00 €   132012 17/04/2012 Ján Chomič Banská Bystrica, Magurská 55 44075022
77. Čistiace prostriedky 73.97 €   172012 17/04/2012 REMPO, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c. 57 35819081
78. Pracovné náradie 25.85 €   182012 17/04/2012 REMPO, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c. 57 35819081
79. Hygienické potreby 55.73 €   162012 17/04/2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681
80. Mobil 956 10.08 €     20/04/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
81. Mobil 967 10.08 €     20/04/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
82. Mobil 985 10.36 €     20/04/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
83. Mobil 991 10.08 €     20/04/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
84. Odborné prehliadky a revízie elektrických zariadení 360.00 €   92012 24/04/2012 Ing. Babčan Adrián B.Bystrica, Pod Kalváriou 2 32019611
85. Ochrana objektu 17.83 €     27/04/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
86. Ochrana objektu 3.98 €     27/04/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
87. Elektrina 4/2012 350.00 €     26/04/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
88. Jedálne kupóny 740.40 €   202012 27/04/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
89. Internet, telefóny 4/2012 81.25 €     04/05/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
90. Obedy ŠJ 4/2012 202.71 €     03/05/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
91. Plyn 5/2012 1,414.00 €     04/05/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
92. Pracovná zdravotná služba 4/2012 30.00 €     09/05/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
93. Výkon služieb BOZP, PO 4/2012 100.84 €     09/05/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
94. Preventívne psychologické poradenstvo 50.00 €   212012 14/05/2012 PhDr. Žilinčík Juraj Banská Bystrica, Tatranská 59 40168301
95. Školné Workshop "Skupinová dynamika" 69.00 €     14/05/2012 CoachingPlus Bratislava, Cabanova 42 42127131
96. Aktualizácia ASPI 237.60 €     15/05/2012 Iura Edition s.r.o. Bratislava, Oravská 17 31348262
97. Kontrola komínov 79.27 €   192012 16/05/2012 RAUSA, s.r.o. Banská Bystrica, Družby 4 36835854
98. Mobil 956 10,08 €     21.5.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
99. Mobil 967 10,08 €     21.5.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
100. Mobil 985 10,08 €     21.5.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
101. Mobil 991 10,08 €     21.5.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
102. Školné "Cestovné náhrady" 32.00 €     29/05/2012 AC Vzdelávacia agentúra Zvolen, P.O.BOX 53 43984924
103. Toner Xerox M20i 50.40 €   252012 01/06/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
104. Kancelárske potreby 69.61 €   262012 01/06/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
105. Jedálne kupóny 677.40 €   242012 04/06/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
106. Plyn 6/2012 1,414.00 €     04/06/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
107. Obedy ŠJ 5/2012 270.28 €     04/06/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
108. Ochrana objektu 17.83 €     04/06/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
109. Ochrana objektu 3.98 €     04/06/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
110. Elektrina 6/2012 350.00 €     04/06/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
111. Internet, telefóny 5/2012 81.06 €     05/06/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
112. Servis mot.vozidla STK,EK 265.40 €   232012 05/06/2012 BIP Motors Banská Bystrica, Sládkovičova 42 44465190
113. Pracovná zdravotná služba 5/2012 30.00 €     07/06/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
114. Výkon služieb BOZP, PO 5/2012 100.84 €     07/06/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
115. Čistiace prostriedky 85.88 €   302012 14/06/2012 REMPO, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c. 57 35819081
116. Čistenie odtoku 289.44 €   272012 18/06/2012 Marian Baník-Super-tep Banská Bystrica, Tulská 23 10970509
117. Toner Canon FX-10 39.43 €   312012 22/06/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
118. Mobil 956 10.87 €     22/06/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
119. Mobil 967 12.53 €     22/06/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
120. Mobil 985 19.09 €     22/06/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
121. Mobil 991 10.08 €     22/06/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
122. Korkové tabule 116.26 €   322012 6/25/2012 Top Office s.r.o. Matúškovo, Hlavná 922 36355160
123. Jedálne kupóny 1,325.40 €   332012 6/28/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
124. Obedy ŠJ 6/2012 230.67 €     7/2/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
125. Ochrana objektu 17.83 €     7/3/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
126. Ochrana objektu 3.98 €     7/3/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
127. Elektrina 7/2012 350.00 €     7/3/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
128. Plyn 7/2012 1,414.00 €     7/3/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
129. Oprava poškodenej kanalizácie 1,990.12 €   292012 7/3/2012 Peter Snopko-SNOSTAV Horné Pršany 126 22629921
130. Pracovná zdravotná služba 6/2012 31.50 €     7/4/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
131. Výkon služieb BOZP, PO 6/2012 100.84 €     7/6/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
132. Internet, telefóny 6/2012 83.39 €     7/6/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
133. Vodné, stočné 182,89 €   10. 7. 2012 Veolia Voda B. Bystrica, Partizánska cesta 5 36644030
134. Revízia EZS 442,92 €   282012 12. 7. 2012 Kelcom International s.r.o. Banská Bystrica, Na Troskách 12 31564020
135. Hygienické potreby 31,54 €   342012 12. 7. 2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681
136. Mobil 985 10,08 €   27. 7. 2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
137. Mobil 991 10,08 €   27. 7. 2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
138. Mobil 956 10,08 €   27. 7. 2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
139. Mobil 967 12,38 €   27. 7. 2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
140. Plyn 8/2012 1 881,00 €     02.08.2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
141. Internet, telefóny 7/2012 82,63 €     06.08.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
142. Oprava počítača 87,00 €   352012 06.08.2012 Zero BB, spol. s r.o. Banská Bystrica, Bakossova 56 36638498
143. Elektrina 8/2012 350,00 €     06.08.2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
144. Ochrana objektu 17,83 €     06.08.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
145. Ochrana objektu 3,98 €     06.08.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
146. Pracovná zdravotná služba 7/2012 30,00 €     06.08.2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
147. Výkon služieb BOZP, PO 7/2012 100,84 €     06.08.2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
148. Plyn - nedoplatok 2 102,42 €     08.08.2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
149. Oprava telefónnej šnúry 16,20 €     14.08.2012 Mikrohuko spol. s r.o. Banská Bystrica, Kollárova 11 31560806
150. Mobil 985 10,08 €     23.08.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
151. Mobil 991 10,08 €     23.08.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
152. Mobil 956 10,08 €     23.08.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
153. Mobil 967 12,96 €     23.08.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
154. Poistenie majetku 120,52 €     27.08.2012 Union poisťovňa, a.s. Bratislava, Bajkalská 29/A 31322051
155. Jedálne kupóny 728,40 €   382012 03.09.2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
156. Predplatné "Verejná správa" ročník 2013 69,60 €     03.09.2012 Poradca s.r.o. Žilina, Pri Celulózke 40 36371271
157. Plyn 9/2012 1 507,00 €     04.09.2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
158. Ochrana objektu 17,83 €     04.09.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
159. Ochrana objektu 3,98 €     04.09.2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
160. Elektrina 9/2012 350,00 €     04.09.2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
161. Internet, telefóny 8/2012 81,32 €     05.09.2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
162. Hygienické potreby 111,46 €   392012 05.09.2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681
163. Oprava telefónnej ústredne 18,60 €   372012 05.09.2012 Mikrohuko spol. s r.o. Banská Bystrica, Kollárova 11 31560806
164. Čistiace prostriedky 74,29 €   402012 06.09.2012 REMPO, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c. 57 35819081
165. Pracovná zdravotná služba 8/2012 31,50 €     06.09.2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
166. Výkon služieb BOZP, PO 8/2012 100,84 €     06.09.2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
167. Revízia plynovej kotolne 558,00 €   222012 06.09.2012 GAMO-INSTAL, s.r.o. Malachov, Banícka 70 36627429
168. Obedy ŠJ 7/2012 58,25 €     07.09.2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
169. Kancelárske potreby 147,27 €   412012 10.09.2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
170. Tlačiareň LaserJet P1102 80,00 €   422012 18.09.2012 DATART International a.s. Banská Bystica, Na Troskách 25 46112766
171. Servis kopírky 21,98 €     18.09.2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
172. Optický valec do kopírky 129,38 €     21.09.2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
173. Mobil 991 10.08 €     9/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
174. Mobil 967 10.19 €     9/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
175. Mobil 956 10.18 €     9/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
176. Mobil 985 15.14 €     9/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
177. Oprava bleskozvodu 130.00 €   452012 9/27/2012 Ján Chomič Banská Bystrica, Magurská 55 44075022
178. Jedálne kupóny 788.40 €   462012 10/1/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
179. Obedy ŠJ 9/2012 263.29 €   10/1/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
180. Plyn 10/2012 1,507.00 €   10/2/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
181. Ochrana objektu 17.83 €   10/2/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
182. Ochrana objektu 3.98 €   10/2/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
183. Elektrina 10/2012 350.00 €   10/2/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
184. Internet, telefóny 9/2012 83.23 €   10/5/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
185. Vodné, stočné 180.30 €   10/5/2012 Veolia Voda B. Bystrica, Partizánska cesta 5 36644030
186. Výkon služieb BOZP, PO 9/2012 100.84 €   10/10/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
187. Pracovná zdravotná služba 9/2012 31.50 €   10/10/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
188. Tonery HP color LJ 201.60 €   492012 10/17/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
189. Maliarske práce 560.00 €   482012 10/18/2012 Pavol Haring-Colorstavbyt Banská Bystrica, Pod Bánošom 31 10837485
190. Servis kopírky 74.28 €   512012 10/22/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
191. Mobil 967 10.69 €   10/23/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
192. Mobil 956 10.08 €   10/23/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
193. Mobil 985 10.08 €   10/23/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
194. Mobil 991 10.08 €   10/23/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
195. Čistiace prostriedky 49.82 €   522012 10/23/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182
196. Kancelárske potreby 104.35 €   502012 10/23/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175
197. Jedálne kupóny 788.40 €   532012 10/30/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
198. Obedy ŠJ 10/2012 302.90 €   11/5/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
199. Plyn 11/2012 1,507.00 €   11/5/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
200. Elektrina 11/2012 350.00 €   11/6/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
201. Ochrana objektu 17.83 €   11/6/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
202. Ochrana objektu 3.98 €   11/6/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
203. Výkon služieb BOZP, PO 10/2012 100.84 €   11/7/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
204. Pracovná zdravotná služba 10/2012 31.50 €   11/7/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
205. Revízia hasiacich prístrojov 145.39 €   542012 11/9/2012 Miromax, s.r.o. Banská Bystrica, Zvolenská c.133
206. Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 74.70 €   11/9/2012 Kooperatíva Bratislava, Štefanovičova 4 585441
207. Povinné zmluvné poistenie motorového prívesu 18.90 €   11/9/2012 Kooperatíva Bratislava, Štefanovičova 4 585441
208. Aktualizácia ASPI 237.60 €   11/12/2012 Iura Edition s.r.o. Bratislava, Oravská 17 31348262
209. Vyúčtovanie plynu - preplatok 3,723.87 €   11/12/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
210. Internet, telefóny 10/2012 82.58 €   11/12/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
211. Chemické čistenie kotla 203.00 €   562012 11/13/2012 GAMO-INSTAL, s.r.o. Malachov, Banícka 70 36627429
212. Finančný spravodajca predplatné 2013 19.98 €   11/14/2012 Poradca podnikateľa Žilina, Martina Rázusa 23A 31592503
213. Toner 31.20 €   572012 11/16/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
214. Oprava a údržba elektronic. zabezpeč. systému 43.92 €   11/19/2012 Kelcom International s.r.o. Banská Bystrica, Na Troskách 12 31564020
215. Psychologie dnes, predplatné 2013 27.50 €   11/19/2012 Magnet Press Slovakia Bratislava, Šustekova 8 31356958
216. Mobil 967 12.56 €   11/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
217. Mobil 985 10.28 €   11/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
218. Mobil 991 10.08 €   11/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
219. Mobil 956 10.08 €   11/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
220. Kontrola komínov 79.27 €   552012 11/27/2012 RAUSA, s.r.o. Banská Bystrica, Družby 4 36835854
221. Rodina a škola, Efeta predplatné 2013 13.70 €   11/29/2012 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 36631124
222. Jedálne kupóny 668.40 €   582012 12/3/2012 Le cheque déjeuner Bratislava, Tomášikova 23/D 31396674
223. Tlač pracovných zošitov 180.00 €   472012 12/3/2012 Magic Design Henč s.r.o. Žiar nad Hronom, Hutníkov 315/20 36622273
224. Ochrana objektu 17.83 €     12/3/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
225. Ochrana objektu 3.98 €     12/3/2012 KR PZ Banská Bystrica, ul. 9.mája č. 1 735833
226. Elektrina 12/2012 350.00 €     12/4/2012 SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
227. Plyn 12/2012 1,507.00 €     12/4/2012 SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 35815256
228. Obedy ŠJ 11/2012 256.30 €     12/5/2012 Školská jedáleň Banská Bystrica, Mládežnícka 51 626317
229. Internet, telefóny 11/2012 81.24 €     12/5/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
230. Výkon služieb BOZP, PO 11/2012 100.84 €     12/6/2012 Ing. Fáber Marcel Banská Bystrica, ČSA 20 40888185
231. Pracovná zdravotná služba 11/2012 31.50 €     12/6/2012 PZS s.r.o. Banská Bystrica, ČSA 20 36757055
232. Servis a revízia plynových spotrebičov 291.60 €   592012 12/19/2012 Pavol STYK-SERVIS Banská Bystrica, Ružová 9 14156831
233. Eset Antivirus 20 lic 466.80 €   632012 12/19/2012 HalSoft s.r.o. Banská Bystrica, Slnečná 40 31899439
234. Tlačiareň LaserJet P1102 79.90 €   622012 12/19/2012 NAY Elektrodom Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8 35739487
235. Elektroinštalačný materiál 262.98 €   602012 12/19/2012 Ekobad s.r.o. Banská Bystrica, Sládkovičova 96 31643108
236. Hygienické potreby 111.46 €   642012 12/19/2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681
237. Čistiace prostriedky 103.81 €   612012 12/20/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182
238. Tonery, kopírka 630.00 €   662012 12/20/2012 René Gabčo, R.G.COPY Púchov, Nosice II/199 34749951
239. Kancelárske potreby 274.59 €   652012 12/21/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182
240. Kancelárske potreby 25.15 €   682012 12/21/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182
241. Vchodové plastové dvere 1,843.91 € Z12101   12/21/2012 MZ TRADE Ladomerská Vieska, Priemyselná 1 36633046
242. Mobil 967 10.22 €     12/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
243. Mobil 991 10.08 €     12/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
244. Mobil 956 10.08 €     12/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
245. Mobil 985 10.08 €     12/21/2012 Slovak Telekom Bratislava, Karadžičova 10 35763469
246. Vložka Gege + kľúče 78.50 €   672012 12/27/2012 PROFIL-A.Moravčíková Banská Bystrica, Kapitulská 6 35260777
247. Kancelárske potreby 35.35 €   692012 12/27/2012 ZVES, s.r.o. Banská Bystrica, Nám.Ľ. Štúra 9 36000175