Archív : Faktúry - 2013

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Ochrana objektu17.83 €  1/7/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
2.Ochrana objektu3.98 €  1/7/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
3.Havarijné poistenie motorového vozidla222.06 €  1/7/2013KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
4.Časopis Rozmer, predplatné 20138.00 €  1/7/2013Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
5.Internet, telefóny 12/201283.16 €  1/7/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
6.Vodné, stočné149.40 €  1/7/2013Veolia VodaB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
7.Jedálne kupóny788.40 € 120131/8/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
8.Výkon služieb BOZP, PO 12/2012100.84 €  1/8/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
9.Pracovná zdravotná služba 12/201231.50 €  1/8/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
10.Obedy 12/2012165.43 €  1/8/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
11.Československá psychologie, predplatné 201333.30 €  1/9/2013Mediaservis s.r.o.Praha 9, Paceřická 2773/125773801
12.Toner39.43 € 220131/11/2013René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
13.Vyúčtovanie elektrina 2012 nedoplatok543.45 €  1/11/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
14.Alkoholizmus a drogové závislosti , predplatné 20135.00 €  1/14/2013Obzor VydavateľstvoBratislava, Exnárova 735708956
15.Vyúčtovanie Finančný spravodajca 201211.30 €  1/16/2013Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
16.Verzia VEMA na rok 2013238.80 €  1/18/2013Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
17.Nedoplatok plyn1,974.04 €  1/23/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
18.Časopis Škola, predplatné 201322.00 €  1/23/2013JurisDat_M.Medlen, Redakcia Škola-MELBratislava, Ondavská 811821973
19.Mobil 96710.08 €  1/23/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
20.Mobil 95610.08 €  1/23/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
21.Mobil 99110.08 €  1/23/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
22.Mobil 98510.08 €  1/23/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
23.Výpočet emisií116.40 € 320131/25/2013Pavol Styk-ServisBB, Ružová 914156831
24.Nedoplatok plyn245.99 €  1/28/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
25.Školné seminár40.00 €  1/29/2013NÚ CŽVKošice, Zádielska 1699438
26.Plyn 2/20131,650.00 €  2/4/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
27.Internet, telefóny 1/201381.12 €  2/4/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
28.Školné seminár20.00 €  2/4/2013CPPPaPZvolen, Dukelských hrdinov 4437948873
29.Jedálne kupóny668.40 € 520132/5/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
30.Ochrana objektu17.83 €  2/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
31.Ochrana objektu3.98 €  2/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
32.Výkon služieb BOZP, PO 1/2013100.84 €  2/6/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
33.Pracovná zdravotná služba 1/201331.50 €  2/6/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
34.Elektrina 2/2013408.00 €  2/6/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
35.Vložky Gege + kľúče88.49 € 620132/11/2013Ing. Moravčík-ProfilBB, Nedeckého 232019092
36.Obedy 1/2013221.35 €  2/12/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
37.Hliníkové dvere - dodávka a montáž1,300.54 €Z12107 2/19/2013MZ TRADELadomerská Vieska, Priemyselná 136633046
38.Mobil 96710.08 €  2/20/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
39.Mobil 99110.08 €  2/20/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
40.Mobil 95610.18 €  2/20/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
41.Mobil 98510.08 €  2/20/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
42.Servis kopírky27.48 € 720132/21/2013René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
43.Čistiace prostriedky119.75 € 820132/22/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
44.Časopis Česká a slovenská psychiatrie, predplatné 201327.60 € 2/22/2013Vydavateľstvo OsvetaMartin, Jilemnického 5731604676
45.Jedálne kupóny788.40 € 920132/25/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
46.Ročný členský poplatok33.00 €  2/25/2013SANETBratislava, Vazovova 517055270
47.Čistiace prostriedky2.98 € 820132/26/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
48.Internet, telefóny 2/201375.73 €  3/4/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
49.Plyn 3/20131,650.00 €  3/4/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
50.Ochrana objektu17.83 €  3/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
51.Ochrana objektu3.98 €  3/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
52.Elektrina 3/2013408.00 €  3/5/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
53.Obedy 2/2013179.41 €  3/5/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
54.Výkon služieb BOZP, PO 2/2013100.84 €  3/6/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
55.Pracovná zdravotná služba 2/201331.50 €  3/6/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
56.Časopis Adiktologie 201313.20 €  3/7/2013Sdružení ScanTišnov, Hanákova 70, ČR26515431
57.Sklená výplň plastového okna59.45 € 420133/12/2013MZ TRADELadomerská Vieska, Priemyselná 136633046
58.Kancelársky papier71.70 € 1020133/13/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
59.Mobil 96710.08 €  3/21/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
60.Mobil 99110.08 €  3/21/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
61.Mobil 95610.08 €  3/21/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
62.Mobil 98510.08 €  3/21/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
63.WinIbeu - služby STP 201383.65 €  3/22/2013Ives KošiceKošice, Čsl. armády 20162957
64.Školné seminár81.00 €  3/27/2013Management ServicePlavecký Štvrtok 47617757444
65.Komunálny odpad 2013457.60 €  3/27/2013Mesto Banská BystricaBanská Bystrica, ČSA 26313271
66.Jedálne kupóny788.40 € 1120134/2/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
67.Plyn 4/20131,650.00 €  4/2/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
68.Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, predplatné 201312.20 €  4/2/2013VÚDPaP BratislavaBratislava, Cyprichová 42681385
69.Ochrana objektu17.83 €  4/3/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
70.Ochrana objektu3.98 €  4/3/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
71.Elektrina 4/2013408.00 €  4/3/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
72.Internet, telefóny 3/201378.86 €  4/4/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
73.Vodné, stočné141.17 €  4/5/2013Veolia VodaB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
74.Výkon služieb BOZP, PO 3/2013100.84 €  4/5/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
75.Pracovná zdravotná služba 3/201331.50 €  4/5/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
76.Obedy 3/2013233.00 €  4/5/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
77.Mobil 9679.76 €  4/22/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
78.Mobil 9919.76 €  4/22/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
79.Mobil 9569.76 €  4/22/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
80.Mobil 9859.76 €  4/22/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
81.Čistiace prostriedky114.41 € 1720134/29/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
82.Hygienické potreby114.91 € 1620134/29/2013LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
83.Jedálne kupóny758.40 € 1820134/30/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
84.Ochrana objektu17.83 €  5/2/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
85.Ochrana objektu3.98 €  5/2/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
86.Elektrina 5/2013408.00 €  5/2/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
87.Preventívne psychologické poradenstvo50.00 € 1220135/2/2013PhDr. Žilinčík JurajBanská Bystrica, Tatranská 5940168301
88.Čistiace prostriedky4.39 € 1720135/2/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
89.Plyn 5/20131,650.00 €  5/3/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
90.Internet, telefóny 4/201399.24 €  5/6/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
91.Kľakosed65.00 € 1520135/6/2013Tempo Kondela, s.r.o.Banská Bystrica, Cesta na štadión 736409154
92.Pracovná zdravotná služba 4/201331.50 €  5/7/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
93.Výkon služieb BOZP, PO 4/2013100.84 €  5/7/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
94.Obedy 4/2013249.31 €  5/7/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
95.Aktualizácie ASPI246.16 €  09/05/13Iura Edition s.r.o.Bratislava, Oravská 1731348262
96.Informačná tabuľa57.60 € 1920135/9/2013Arcus-reklama s.r.o.Banská Bystrica, Kremnička 47/A36625663
97.Kontrola komínov79.27 € 1420135/14/2013RAUSA, s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
98.Príslušenstvo ku kosačke165.20 € 2020135/14/2013Predos-BB s.r.o.Banská Bystrica, Kremnička 836625086
99."Zákon o verejnom obstarávaní" - metodická príručka11,00 €  5/21/2013PhDr. Eva Timková Asertív-agentúraKošice, Garbiarska 533592675
100.Oprava PC36.00 €  5/31/2013Zero spol. s r.o.Banská Bystrica, Bakossova 5636638498
101.Ochrana objektu17.83 €  6/3/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
102.Ochrana objektu3.98 €  6/3/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
103.Elektrina 6/2013408.00 €  6/3/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
104.Jedálne kupóny656.40 € 2120136/3/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
105.Chemické čistenie kotla164.40 € 1320136/3/2013Ing. Chmelík 3E EnergoZvolen, Jedľová 93510922776
106.Plyn 6/20131,650.00 €  6/4/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
107.Internet, telefóny 5/201382.96 €  6/4/2013Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
108.PZS 5/2013 + školenie "Prvá pomoc"84.00 €  6/6/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
109.Výkon služieb BOZP, PO 5/2013100.84 €  6/6/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
110.Obedy 5/2013277.27 €  6/7/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
111.Archivačné krabice 39.42 € 2320136/12/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
112.Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok305.74 €  6/14/2013SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
113.Čistiace prostriedky 44.18 € 2520136/21/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
114.Školné seminár40.00 €  6/24/2013NÚ CŽVKošice, Zádielska 1699438
115.Revízia EZS442.92 € 2220136/26/2013Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
116.Jedálne kupóny698,40 € 26201306/27/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
117.Plyn 7/20131 650,00 €  07/02/2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
118.Kontajnery315,50 € 24201307/02/2013Iceko-Onyx s.r.o.Banská Bystrica, Mičinská cesta 3536031488
119.Ochrana objektu17,83 €  07/02/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
120.Ochrana objektu3,98 €  07/02/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
121.Elektrina 7/2013408,00 €  07/02/2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
122.Kancelársky papier74,70 € 27201307/03/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
123.Vodné, stočné157,19 €  07/03/2013Veolia VodaB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
124.PZS 6/201329,70 €  07/03/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
125.Výkon služieb BOZP, PO 6/201390,76 €  07/03/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
126.Obedy 6/2013209,70 €  07/04/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
127.Internet, telefóny 6/201382,25 €  07/09/2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
128.Servis PC40.01 € 2820137/16/2013Zero spol. s r.o.Banská Bystrica, Bakossova 5636638498
129.Odborná prehliadky plynovej kotolne a plynových zariadení320.00 € 1320137/22/2013GAMO-INSTAL, s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
130.Ochrana objektu 8/1317.83 €  8/1/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
131.Ochrana objektu 8/133.98 €  8/1/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
132.Elektrina 8/2013408.00 €  8/1/2013SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
133.Plyn 8/20131,650.00 €  8/2/2013SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
134.Jedálne kupóny608.40 € 2920138/5/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
135.Internet, telefóny 7/201384.95 €  8/6/2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
136.PZS 7/201329.70 €  8/8/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
137.Výkon služieb BOZP, PO 7/201390.76 €  8/8/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
138.Knihy 2ks16,72 € 31201309.08.2013Iura Edition s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
139.Obedy 7/201379,22 €  23.08.2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
140.Poistenie majetku120,52 €  26.08.2013Union poisťovňa, a.s.Bratislava, Bajlakská 29/A31322051
141.Školné seminár20,00 €  27.08.2013NÚ CŽVKošice, Zádielska 1699438
142.Servis kopírky31,44 €  27.08.2013René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
143.Verejná správa 2014 - predplatné39,00 €  28.08.2013Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
144.Ochrana objektu 9/1317,83 €  02.09.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
145.Ochrana objektu 9/133,98 €  02.09.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
146.Plyn 9/20131 650,00 €  03.09.2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
147.Jedálne kupóny818,40 € 32201304.09.2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
148.Čistiace prostriedky108,93 € 33201304.09.2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
149.PZS 8/201329,70 €  05.09.2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
150.Výkon služieb BOZP, PO 8/201390,76 €  05.09.2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
151.Elektrina 9/2013408,00 €  05.09.2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
152.Internet, telefóny 8/201384,82 €  06.09.2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
153.Ochranné pracovné prostriedky1,54 € 33201311.09.2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
154.Hygienické potreby82,37 € 34201313.09.2013LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
155.Servis PC31,20 €  01.10.2013Zero spol. s r.o.Banská Bystrica, Bakossova 5636638498
156.Jedálne kupóny776,40 € 35201302.10.2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
157.Plyn 10/20131 650,00 €  02.10.2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
158.Ochrana objektu 10/1317,83 €  03.10.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
159.Ochrana objektu 10/133,98 €  03.10.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
160.Elektrina 10/2013408,00 €  03.10.2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
160.Elektrina 10/2013408.00 € 10/3/2013SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
161.PZS 9/201329.70 € 10/4/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
162.Výkon služieb BOZP, PO 9/201390.76 € 10/4/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
163.Vodné, stočné110.03 € 10/7/2013StVPSBanská Bystrica, Partizánska cesta 536644030
164.Obedy 9/2013237.66 € 10/8/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
165.Internet, telefóny 9/201385.56 € 10/11/2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
166.Kancelárske potreby 161.10 € 37201310/14/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
167.Kancelárske potreby 122.50 € 38201310/14/2013Ševt, a.s.Bratislava, Plynárenská 631331131
168.Tonery53.28 € 39201310/16/2013Epicom shop s.r.o.Banská Bystrica, Nám. SNP 13/1246530916
169.PZP motorový príves18.90 €  10/25/2013KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
170.PZP motorové vozidlo74.70 €  11/4/2013KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
171.Scénotest92.50 € 40201311/4/2013Psychoprof s.r.o.N. Zámky, Sládkovičova 734132988
172.Ochrana objektu 11/1317.83 €  11/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
173.Ochrana objektu 11/133.98 €  11/5/2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
174.Plyn 11/20131,650.00 €  11/5/2013SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
175.Obedy 10/2013281.93 €  11/5/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
176.Aktualizácie ASPI 246.16 €  11/6/2013Iura Edition s.r.o.Bratislava, Oravská 1731348262
177.Internet, telefóny 10/201382.75 €  11/7/2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
178.Výkon služieb BOZP, PO 10/201390.76 €  11/8/2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
179.PZS 10/201328.35 €  11/8/2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
180.Elektrina 11/2013408.00 €  11/8/2013SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
181.Jedálne kupóny674.40 € 43201311/15/2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
182.Čistiace prostriedky 120.99 € 44201311/18/2013Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
183.Kontrola požiar. vodovodov44.04 € 41201311/18/2013Miromax s.r.o.BB, Zvolenská cesta 133/A31609058
184.Kontrola komínov79.27 € 42201311/19/2013RAUSA, s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
185.Hygienické potreby114,91 € 46201328.11.2013LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
186.Vodoinštal. Materiál138,19 € 45201328.11.2013Tova s.r.o.Staromyjav. 19, Myjava30998492
187.Filtre do vysávačov53,98 € 50201328.11.2013Nay ElektrodomZvolenská cesta 8, BB35739487
188.Tonery302,00 € 48201302.12.2013Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
189.Kancelárske potreby70,98 € 49201302.12.2013Papera, s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182
190.Polystyrén, Duvilax26,07 € 52201302.12.2013BaumaxHodonínska 25, BA31384978
191.Kancelárske potreby72,17 € 51201302.12.2013Ševt, a.s.Plynárenská 6, BA31331131
192.Obedy 11/2013249,31 € 03.12.2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
193.Plyn 12/20131 650,00 € 03.12.2013SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
194.Spoločenské hry44,97 € 47201303.12.2013Dráčik - Divi s.r.o.Gajova 13, BA46118985
195.Supervízia66,00 € 36201303.12.2013PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
196.Kancelárske potreby60,82 € 53201304.12.2013Papera, s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182
197.PZS 11/201328,35 € 05.12.2013PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
198.Výkon služieb BOZP, PO 11/201390,76 € 05.12.2013Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
199.Jedálne kupóny563,40 € 55201305.12.2013Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
200.Elektrina 12/2013408,00 € 05.12.2013SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
201.Ochrana objektu 12/1317,83 € 05.12.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
202.Ochrana objektu 12/133,98 € 05.12.2013MV SRBratislava, Pribinova 2151866
203.Supervízia66.00 € 54201312/9/2013PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
204.Internet, telefóny 11/201382.75 €  12/9/2013Slovak TelekomBratislava, Bajkalská 2835763469
205.Predplatné časopisy 201413.70 €  12/11/2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica, Partizánska cesta 936631124
206.Predplatné "Čs.psychologie" 201431.58 €  12/11/2013Media servisPraha, Špitálská 885/2a24198013
207.Obedy 12/2013170.09 €  12/19/2013Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
208.Stolíky161.28 € 56201312/19/2013MY DVA Slovakia s.r.o.Lamačská cesta 45, BA35937548
209.Kovové kartotéky446.16 € 58201312/20/2013Kovotyp s.r.o.Ľanová 8, BA35808705
210.Plastové stoličky386.40 € 57201312/20/2013AJ Produkty s.r.o.Galvaniho 7/B, BA36268518
211.Vchodové dvere interiérové530.34 €ZM13225 12/30/2013MZ TRADELadomerská Vieska, Priemyselná 136633046