Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Vchodové dvere interiérové248,00 €ZM13225 07.01.2014MZ TRADELadomerská Vieska, Priemyselná 136633046
2.Vodné, stočné146,71 €  07.01.2014StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
3.Internet, telefóny 12/201382,87 €  07.01.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
4.Havarijné poistenie motorového vozidla205,17 €  07.01.2014KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
5.Ochrana objektu17,83 €  07.01.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
6.Ochrana objektu3,98 €  07.01.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
7.Výkon služieb BOZP, PO 12/201390,76 €  09.01.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
8.Pracovná zdravotná služba 12/201328,35 €  09.01.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
9.Jedálne kupóny608,40 € 2201409.01.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
10.Kancelársky stôl159,00 € 4201410.01.2014MöbelixBanská Bystrica, Zvolenská cesta 3027426068
11.Vložky Gege + kľúč27,90 € 3201416.01.2014Ing. Moravčík-ProfilBB, Nedeckého 232019092
12.Vyúčtovanie Finančný spravodajca 201314,21 €  20.01.2014Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
13.Vyúčtovanie elektrina 2013 preplatok828,76 €  20.01.2014SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
14.Verzia VEMA na rok 2013242,40 €  21.01.2014Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
15.Kancelárske potreby43,50 € 7201422.01.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
16.Členský poplatok 201433,00 €  24.01.2014SANET  
17.Čistiace a hyg. prostriedky100,84 € 8201427.01.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
18.Časopis Škola - predplatné 201422,00 €  28.01.2014JurisDat_M.Medlen, Redakcia Škola-MELBratislava, Ondavská 811821973
19.Vyúčtovanie plynu 2013 preplatok5 215,82 €  28.01.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
20.Toner24,00 € 5201428.01.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
21.Výpočet emisií116,40 € 6201429.01.2014Pavol Styk-ServisBB, Ružová 914156831
22.Plyn 2/20141.252,00 €  04.02.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
23.Jedálne kupóny734,40 € 9201405.02.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
24.Ochrana objektu17,83 €  05.02.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
25.Ochrana objektu3,98 €  05.02.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
26.Pracovná zdravotná služba 1/201428,35 €  06.02.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
27.Výkon služieb BOZP, PO 1/201490,76 €  06.02.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
28.Elektrina 2/2014342,00 €  06.02.2014SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
29.VEMA modul do ŠP30,00 €  07.02.2014Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
30.Obedy ŠJ 1/2014228,34 €  07.02.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
31.Internet, telefóny 1/201483,14 €  10.02.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
32.Časopis Česká a slovenská psychiatrie
- predplatné 2014
27.60 €  25.02.2014Vydavateľstvo OsvetaMartin, Jilemnického 5731604676
33.Jedálne kupóny734.40 € 10201426.02.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
34.Poplatok za komunálny odpad457.60 €  27.02.2014Mesto Banská BystricaBanská Bystrica, ČSA 26313271
35.Školné 40.00 €  28.02.2014OZ Prevencia V&PBratislava, Západná 2 
36.Plyn 3/20141.252,00 €  03.03.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
37.Elektrina 3/2014342,00 €  03.03.2014SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
38.Ochrana objektu17,83 €  03.03.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
39.Ochrana objektu3,98 €  03.03.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
40.Revízia el.zariadení340,00 € 1201404.03.2014Ing. Babčan AdriánBanská Bystrica, Pod Kalváriou 232019611
41.Obedy ŠJ 2/2014244,65 €  05.03.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
42.Tonery192,00 € 11201405.03.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
43.Internet, telefóny 2/201483,40 €  10.03.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
44.Pracovná zdravotná služba 2/201428,35 €  10.03.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
45.Výkon služieb BOZP, PO 2/201490,76 €  10.03.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
46.WinIbeu - služby STP 201483,65 €  17.03.2014Ives KošiceKošice, Čsl. armády 20162957
47.Kredit za elektronickú aukciu12,00 € 15201417.03.2014Lazar Consulting s.r.o.Bratislava, Klariská 1035740175
48.Toner33,60 € 13201418.03.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
49.Tonery72,00 € 14201418.03.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
50.Supervízia66,00 € 12201420.03.2014PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
51.Servis HP Color27,60 € 13201420.03.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
52.Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti
- predplatné 2014
5,00 €  20.03.2014V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
53.Oprava PC133,20 € 19201421.03.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
54.Hygienické potreby116,50 € 17201421.03.2014LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
55.Čistiace prostriedky86,97 € 18201425.03.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
56.Finančný spravodajca 201419.98 €  31.03.2014Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
57.Čistiace prostriedky21.20 € 18201401.04.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
58.Servis tlačiarne 27.60 € 22201401.04.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
59.Karaoke set146.80 € 20201402.04.2014Electronic-starBA, Grosslingova 6-846895680
60.Plyn 4/20141,252.00 €  02.04.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
61.Obedy ŠJ 3/2014274.94 €  03.04.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
62.Jedálne kupóny710.40 € 21201403.04.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
63.Toner + servis kopírky72.00 € 22201403.04.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
64.Ochrana objektu17.83 €  07.04.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
65.Ochrana objektu3.98 €  07.04.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
66.Elektrina 4/2014342.00 €  07.04.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
67.Internet, telefóny 3/201482.75 €  07.04.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
68.Výkon služieb BOZP, PO 3/201490.76 €  07.04.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
69.Fixačný valec na kopírku103.20 € 24201408.04.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
70.Nábytok179.00 € 23201409.04.2014Tempo Kondela s.r.o.BB, Nám. Ľ. Štúra 2836409154
71.Pracovná zdravotná služba 3/201428.35 €  10.04.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
72.KuliFerdo - pracovné zošity14.00 € 26201411.04.2014Raabe Slovensko s.r.o.Bratislava, Trnavská cesta 8435908718
73.Vodné, stočné164.05 €  14.04.2014StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
74.Bezpečnostný projekt v zmysle zákona
o ochrane osob. údajov
324.00 € 16201414.04.2014PK-Systems s.r.o.Žiar nad Hronom, SNP 2236636720
75.Bezdrôtový mikrofónový set56.80 € 25201414.04.2014Electronic-starBratislava, Grösslingova 6-846895680
76.Montáž hlasového elektrického vrátnika407.36 € 27201423.04.2014Mikrohuko s.r.o.Banská Bystrica, Kollárova 1131560806
77.Časopis "Adiktologie" 201413,20 €  02.05.2014Sdružení SCANTišňov, Hanákova 71026515431
78.Plyn 5/20141 252,00 €  05.05.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
79.Obedy ŠJ 4/2014235,33 €  06.05.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
80.Jedálne kupóny668,40 € 30201406.05.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
81.Oprava PC58,80 € 32201406.05.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
82.Ochrana objektu17,83 €  06.05.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
83.Ochrana objektu3,98 €  06.05.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
84.Elektrina 5/2014342,00 €  06.05.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
85.Časopis "Rozmer" 201410,00 €  06.05.2014Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
86.Internet, telefóny 4/201482,75 €  07.05.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
87.Pracovná zdravotná služba 4/201428,35 €  12.05.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
88.Výkon služieb BOZP, PO 4/201490,76 €  12.05.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
89.ASPI aktualizácie 2014246,16 €  12.05.2014Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
90.Regále184,80 € 28201412.05.2014B2B partner s.r.o.Bratislava, Šulekova 244413467
91.Odstránenie el. závad496,12 € 29201412.05.2014Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
92.Výmena svietidiel993,39 € 31201412.05.2014Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
93.Kontrola komínov79,27 € 34201416.05.2014Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Duržby 436835854
94.Mobilná skartácia dokumentov1,20 € 33201421.05.2014Green Wave RecyclingĎurkova 9, Nitra45539197
95.Príprava prívesu na STK50,80 € 36201402.06.2014BIP Motors s.r.o.Sládkovičova 37, BB44465190
96.Odstránenie závad na mot. vozidle112,10 € 36201402.06.2014BIP Motors s.r.o.Sládkovičova 37, BB44465190
97.Príprava mot. vozidla na STK104,30 € 36201402.06.2014BIP Motors s.r.o.Sládkovičova 37, BB44465190
98.Plyn 6/20141 252,00 €  02.06.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
99.Oprava zatekajúcej strechy115,80 € 37201402.06.2014StrechyBB, s.r.o.Majerská cesta 36, BB46050701
100.Čistiace prostriedky89,08 € 40201403.06.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
101.Kredit za elektronickú aukciu12,00 € 41201403.06.2014Lazar Consulting, s.r.o.Bratislava, Klariská 1035740175
102.Jedálne kupóny677,40 € 39201404.06.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
103.Ochrana objektu17,83 €  04.06.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
104.Ochrana objektu3,98 €  04.06.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
105.Elektrina 6/2014342,00 €  04.06.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
106.Obedy ŠJ 5/2014242,32 €  05.06.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
107.Servis PC37,20 € 42201405.06.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
108.Výkon služieb BOZP, PO 5/201490,76 €  05.06.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
109.Internet, telefóny 5/201486,05 €  09.06.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
110.Pracovná zdravotná služba 5/201428,35 €  10.06.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
111.Supervízia66,00 € 35201412.06.2014PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
112.Hygienické potreby116,50 € 44201416.06.2014LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
113.Revízia EZS442,92 € 43201420.06.2014Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
114.Výmena snímača43,92 €  20.06.2014Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
115.Výkon služieb BOZP, PO 6/201490.76 €  30.06.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
116.Obedy ŠJ 6/2014223.68 €  01.07.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
117.Jedálne kupóny521.40 € 46201401.07.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
118.Ochrana objektu17.83 €  01.07.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
119.Ochrana objektu3.98 €  01.07.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
120.Elektrina 7/2014342.00 €  01.07.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
121.Plyn 7/20141,252.00 €  02.07.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
122.Oprava EZS77.76 €  03.07.2014Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
123.Vodné, stočné145.72 €  03.07.2014StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
124.Servis kopírky31.08 € 47201403.07.2014René Gabčo, R.G.CopyPúchov, Nosice 19934749951
125.Internet, telefóny 6/201483.86 €  07.07.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
126.Pracovná zdravotná služba 6/201428.35 €  07.07.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
127.Umývadlo + príslušenstvo67.86 € 48201408.07.2014Tova s.r.o.Myjava, Staromyjavská 1930998492
128.Kreatívne potreby53.00 € 49201410.07.2014Nomiland s.r.o.Košice, Magnezitárska 1136174319
129.Mobilná skartácia dokumentov1.20 € 45201417.07.2014Green Wave RecyclingĎurkova 9, Nitra45539197
128.Kreatívne potreby53.00 € 49201410.07.2014Nomiland s.r.o.Košice, Magnezitárska 1136174319
129.Mobilná skartácia dokumentov1.20 € 45201417.07.2014Green Wave RecyclingĎurkova 9, Nitra45539197
130.Ochrana objektu17.83 €  04.08.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
131.Ochrana objektu3.98 €  04.08.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
132.Elektrina 8/2014342.00 €  04.08.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
133.Oprava EZS44.28 €  04.08.2014Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
134.Ochranné pracovné prostriedky166.70 € 51201404.08.2014Rempo s.r.o.Stará Vajnorská 19, BA35819081
135.Plyn 8/2014924.38 €  06.08.2014MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
136.Výkon služieb BOZP, PO 7/201490.76 €  06.08.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
137.Jedálne kupóny521.40 € 50201406.08.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
138.Internet, telefóny 7/201482.75 €  07.08.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
139.Pracovná zdravotná služba 7/201428.35 €  08.08.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
140.Odborná prehliadka plynovej kotolne320.00 € 38201412.08.2014GAMO-INSTAL, s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
141.Nedoplatok za plyn741.19 €  13.08.2014SPP, a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/a35815256
142.Finančný spravodajca 201519.98 €  14.08.2014Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
143.Oprava notebooku60.00 € 52201420.08.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
144.Oprava PC60.00 € 53201422.08.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
145.Poistenie majetku 120.52 €  25.08.2014Union poisťovňa, a.s.Bratislava, Bajkalská 29/A31322051
146.Tlačiareň Samsung56.70 €  26.08.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
147.Jedálne kupóny674.40 € 55201403.09.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
148.Ochrana objektu17.83 €  04.09.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
149.Ochrana objektu3.98 €  04.09.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
150.Elektrina 9/2014342.00 €  04.09.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
151.Plyn 9/2014924.38 €  04.09.2014MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
152.Pracovná zdravotná služba 8/201428.35 €  05.09.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
153.Výkon služieb BOZP, PO 8/201490.76 €  08.09.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
154.Internet, telefóny 8/201483.24 €  08.09.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
155.Verejná správa 201539.00 €  08.09.2014Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
156.Čistiace prostriedky78.79 € 57201409.09.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
157.Skrinka na kľúče, elektronický sejf207.60 € 56201409.09.2014B2B partner s.r.o.Bratislava, Šulekova 244413467
158.Školné seminár20.00 €  09.09.2014NÚCŽVKošice, Zádielska 1699438
159.Písací stôl rohový89.90 € 59201412.09.2014Möbelix BBZvolenská cesta 30, BB45313351
160. Ventily474.70 € 58201417.09.2014Tova s.r.o.Myjava, Staromyjavská 1930998492
161.Kancelárske potreby80.42 € 60201430.09.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
162.Kancelárske potreby4.13 € 60201402.10.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
163.Ochrana objektu17.83 €  03.10.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
164.Ochrana objektu3.98 €  03.10.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
165.Elektrina 10/2014342.00 €  03.10.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
166.Plyn 10/2014924.38 €  03.10.2014MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
167.Jedálne kupóny713.40 € 62201403.10.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
168.Výkon služieb BOZP, PO 9/201490.76 €  06.10.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
169.Vodné, stočné146.47 €  06.10.2014StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
170.Pracovná zdravotná služba 9/201429.85 €  06.10.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
171.Internet, telefóny 9/201483.26 €  07.10.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
172.Kosačka benzínová377.00 € 63201408.10.2014Hyriak s.r.o.Štúrova 12, Brezno36828777
173.Kancelársky nábytok536.29 € 64201409.10.2014Möbelix BBZvolenská cesta 30, BB45313351
174.Kufrík s náradím215.00 € 65201409.10.2014NOBIA s.r.o.Sládkovičova 98, BB31609961
175.Obedy ŠJ 9/2014344.84 €  10.10.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
176.IP kamera + montáž211.80 € 66201413.10.2014Mikrohuko s.r.o.Banská Bystrica, Kollárova 1131560806
177.Toner24.56 € 67201420.10.2014Damedis s.r.o.Dukelských hrdinov 34, ZV26931664
178.Hygienické potreby116.50 € 68201422.10.2014LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
179.PZP motorové vozidlo77.70 €  23.10.2014KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
180.Časopis "Československá psychologie" r. 201530.55 €  24.10.2014MediaservisPraha, Špitálska 88524197360
181.PZP motorový príves21.90 €  27.10.2014KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
182.Kovová kartotéka158.40 € 69201429.10.2014Kovotyp s.r.o.Ľanová 8, BA35808705
183.Jedálne kupóny559.65 € 70201404.11.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
184.Ochrana objektu17.83 €  04.11.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
185.Ochrana objektu3.98 €  04.11.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
186.Elektrina 11/2014342.00 €  04.11.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
187.Pracovná obuv + odev zimný98.70 € 73201404.11.2014Rempo s.r.o.Stará Vajnorská 19, BA35819081
188.Revízia komínov79.27 € 71201406.11.2014Rausa s.r.o. Družby 4, BB36835854
189.Pracovná zdravotná služba 10/201429.85 €  06.11.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
190.Internet, telefóny 10/201486.17 €  07.11.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
191.Čistiace prostriedky112.67 € 74201407.11.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
192.Výkon služieb BOZP, PO 10/201490.76 €  07.11.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
193.Tonery227.60 € 75201410.11.2014Damedis s.r.o.Dukelských hrdinov 34, ZV26931664
194.Plyn 11/2014924.38 €  10.11.2014MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
195.Aktualizácie ASPI 2014246.16 €  10.11.2014Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
196.Obedy ŠJ 10/2014363.48 €  11.11.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
197.Čistiace prostriedky6.00 € 74201412.11.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
198.Externý HDD78.00 € 76201418.11.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
199.Revízia hasiacich prístrojov152.28 € 72201420.11.2014Miromax s.r.o.Zvolenská cesta 133/A, BB31609058
200.Kancelárske kreslo64.00 € 77201420.11.2014Tempo Kondela s.r.o.Nám. Ľ. Štúra 28, BB36409154
201.Knihy201.70 € 61201421.11.2014Martinus.sk, s.r.o.M.R. Štefánika 58, Martin36440531
202.Kancelársky papier23.52 € 79201426.11.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
203.Obedy ŠJ 11/2014330.86 €  01.12.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
204.Jedálne kupóny584.85 € 80201402.12.2014Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
205.Ochrana objektu17.83 €  02.12.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
206.Ochrana objektu3.98 €  02.12.2014MV SRBratislava, Pribinova 2151866
207.Elektrina 12/2014342.00 €  03.12.2014SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
208.Plyn 12/2014924.38 €  03.12.2014MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
209.Výkon služieb BOZP, PO 11/201490.76 €  04.12.2014Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
210.Pracovná zdravotná služba 11/201429.85 €  05.12.2014PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
211.Internet, telefóny 11/201482.84 €  08.12.2014Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
212.Časopisy "Rodina a škola", "Efeta" predplatné 201516.00 €  08.12.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica, Partizánska cesta 936631124
213.Počítače1,992.00 € 82201412.12.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
214.Obedy ŠJ 12/2014205.04 €  19.12.2014Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
215.Montáž a dodávka plastových okien (2ks) a hliníkových interiérových dverí1,432.80 €ZoD 15/14 19.12.2014Ben-Mont s.r.o.Sládkovičova 6/37, Žiar nad Hronom36704211
216.Eset Endpoint antivirus lic.396.00 € 78201419.12.2014HalSoft s.r.o.Slnečná 40, BB45681767
217.Supervízia105.00 € 81201422.12.2014PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
218.Svietidlá, vypínače, žiarovky205.93 € 83201422.12.2014Osko a.s.Zvolenská cesta 14, BB36044717
219.Fotovalec, toner198.00 € 84201422.12.2014René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
220.DVD mechaniky, tonery268.80 € 85201423.12.2014Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
221.Čistiace prostriedky 90.01 € 86201429.12.2014Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
222.Oprava WC - odstránenie havarijného stavu13,966.43 €ZoD1/2014 29.12.2014BB-Termonta, s.r.o.Nový Svet 4771/26, BB36684791