Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Ochrana objektu 1/201517.83 €  07.01.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
2.Ochrana objektu 1/20153.98 €  07.01.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
3.Pracovná zdravotná služba 12/201429.85 €  07.01.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
4.Internet, telefóny 12/201483.00 €  07.01.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
5.Havarijné poistenie mot. vozidla188.29 €  07.01.2015KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
6.Vodné, stočné171.48 €  07.01.2015StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
7.Vema aktualizácie 2015249.60 €  08.01.2015Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
8.Výkon služieb BOZP, PO 12/201490.76 €  08.01.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
9.Jedálne kupóny458.85 € 2201508.01.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
10.Plyn 1/2015924.38 €  08.01.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
11.Kancelárske potreby7.10 € 1201508.01.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
12.Elektrina vyúčtovanie 2014 preplatok91.79 €  14.01.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
13.Hygienické potreby120.24 € 3201516.01.2015LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
14.Finančný spravodajca - vyúčtovanie 201448.86  19.01.2015Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
15.Česká a slovenská psychologie 201527.60 €  20.01.2015L.K.Permanent s.r.o.Bratislava, Hattalova 1231352782
16.Časopis Škola 201523.00 €  21.01.2015Redakcia Škola - MELBratislava, Ondavská 811821973
17.Kniha "Trestno-právna zodpovednosť mladistvých"15.60 € 5201526.01.2015Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské nivy 4831348262
18.Servis PC42.90 € 4201526.01.2015Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
19.Ochrana objektu 2/201521.81 €  04.02.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
20.Jedálne kupóny729.75 € 8201504.02.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
21.Výpočet emisií120.00 €  04.02.2015Pavol Styk - servisBanská Bystrica, Ružová 936040436
22.Plyn 2/2015924.38 €  04.02.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
23.Elektrina 2/2015326.00 €  04.02.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
24.Prepätové ochrany, monitor LCD, kábel HDMI274.20 € 9201504.02.2015Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
25.Výkon služieb BOZP, PO 1/201590.76 €  05.02.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
26.Pracovná zdravotná služba 1/201529.85 €  05.02.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
27.Obedy ŠJ 1/2015239.99 €  06.02.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
28.Internet, telefóny 1/201582.75 €  09.02.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
29.Nábytok336.00 € 6201513.02.2015Tempo Kondela s.r.o.Nám. Ľ. Štúra 28, BB36409154
30.Školné seminár40.00 €  24.02.2015NÚCŽVKošice, Zádielska 1699438
31.Jedálne kupóny754.95 € 12201502.03.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
32.Ochrana objektu 3/201521.81 €  03.03.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
33.Plyn 3/2015924.38 €  03.03.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
34.Elektrina 3/2015326.00 €  03.03.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
35.Čistiace prostriedky100.25 € 14201505.03.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
36.Kartotéka158.40 € 7201505.03.2015Kovotyp s.r.o.Ľanová 8, BA35808705
37.Výkon služieb BOZP, PO 2/201590.76 €  05.03.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
38.Členský príspevok 201533.00 €  05.03.2015Sanet Bratislava, Vazovova 517055270
39.Obedy ŠJ 2/2015195.72 €  05.03.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
40.Internet, telefóny 2/201583.57 €  09.03.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
41.Pracovná zdravotná služba 2/201529.85 €  09.03.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
42.Služby STP APV 201583.65 €  09.03.2015IVES Košice, ČSA 20162957
43.Poplatok za komunálny odpad457.60 €  12.03.2015Mesto Banská BystricaBanská Bystrica, ČSA 26313271
44.Zrkadlá, dvere, presklenie dverí538.00 € 15201520.03.2015BB-Termonta, s.r.o.Nový Svet 4771/26, BB36684791
45.Montáž elektroinštalácie1,439.26 € 13201525.03.2015Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
46.Vodné, stočné174.20 €  26.03.2015StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
47.Časopis Adiktologie 201513.20 €  01.04.2015Sdružení SCANTišňov, Hanákova 71026515431
48.Výkon služieb BOZP, PO 3/201590.76 €  02.04.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
49.Pracovná zdravotná služba 3/201529.85 €  02.04.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
50.DysCom softvér103.80 € 19201502.04.2015Special Consulting ServiceHanácka 13, BA44967284
51.Ochrana objektu 4/201521.81 €  07.04.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
52.Jedálne kupóny742.35 € 17201507.04.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
53.Elektrina 4/2015326.00 €  07.04.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
54.Plyn 4/2015924.38 €  07.04.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
55.Revízia elektr. Zariadení200.00 € 10201507.04.2015Ing. Babčan AdriánBanská Bystrica, Pod Kalváriou 232019611
56.Tonery197.00 € 16201507.04.2015Special Consulting ServiceHanácka 13, BA44967284
57.Internet, telefóny 3/201583.99 €  08.04.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
58.Obedy ŠJ 3/2015277.27 €  09.04.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
59.Lektorská činnosť50.00 € 18201514.04.2015PhDr. Žilinčík JurajTatranská 59, BB40168301
60.Časopis "Alkohlizmus a drogové závislosti" predplatné 20155.00 €  15.04.2015V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
61.Kniha "Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD"21.10 €  15.04.2015Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské nivy 4831348262
62.Merač CO198.00 € 21201520.04.2015Micronix s.r.o.Jegorovova 37, BB31643761
63.Testy193.71 € 22201527.04.2015Psychodiagnostika a.s.Bratislava, Mickiewiczova 231385770
64.Hygienické potreby120.24 € 24201529.04.2015LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
65.Jedálne kupóny502.95 € 25201530.04.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
66.Výkon služieb BOZP, PO 4/201590.76 €  04.05.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
67.Pracovná zdravotná služba 4/201529.85 €  04.05.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
68.Ochrana objektu 5/201521.81 €  04.05.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
69.Elektrina 5/2015326.00 €  04.05.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
70.Plyn 5/2015924.38 €  04.05.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
71.Čistiace prostriedky87.79 € 26201505.05.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
72.Internet, telefóny 4/201583.56 €  11.05.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
73.Aktualizácie ASPI246.16 €  11.05.2015Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské nivy 4831348262
74.Obedy ŠJ 4/2015242.32 €  11.05.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
75.Revízia komínov79.27 € 23201512.05.2015Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Duržby 436835854
76.Časopis "Verejná správa" 201439.00 €  18.05.2015Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
77.Časopis "Verejná správa" 201539.00 €  18.05.2015Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
78.Výkon služieb BOZP, PO 5/201590.76 €  01.06.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
79.Jedálne kupóny748.65 € 28201502.06.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
80.Fotovalec196.80 € 29201502.06.2015René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
81.Pracovná zdravotná služba 5/201531.35 €  08.06.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
82.Obedy ŠJ 5/2015291.25 €  08.06.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
83.Ochrana objektu 6/201521.81 €  08.06.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
84.Elektrina 6/2015326.00 €  09.06.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
85.Plyn 6/2015924.38 €  09.06.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
86.Internet, telefóny 5/201583.48 €  10.06.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
87.Oprava motorového vozidla322.40 € 32201517.06.2015Auto fach s.r.o.Majerská cesta 5, BB43954871
88.Oprava zatekajúcej strechy183.60 € 31201519.06.2015Michal Kavčák, Izolácie a stavbyBanícka 10, Malachov33763054
89.Tlač testových zošitov334.20 € 30201522.06.2015Magic Design Henč s.r.o.Hutníkov 315/20, ZH36622273
90.Čistiace prostriedky67.96 € 33201524.06.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
91.Školenie prvej pomoci51.00 €  29.06.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
92.Revízia EZS442.92 €  29.06.2015Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
93.Vodné, stočné174.20 €  29.06.2015StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
94.Ochrana objektu 7/201521.81 €  01.07.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
95.Elektrina 7/2015326.00 €  02.07.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
96.Plyn 7/2015924.38 €  02.07.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
97.Pracovná zdravotná služba 6/201531.35 €  03.07.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
98.Jedálne kupóny326.55 € 28201503.07.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
99.Obedy ŠJ 6/2015251.64 €  03.07.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
100.Internet, telefóny 6/201593.22 €  06.07.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
101.Výkon služieb BOZP, PO 6/201590.76 €  07.07.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
102.Dodávka a montáž radiatorov989.90 € 27201508.07.2015Švehla MariánBanská Bystrica, Bakossova 2414158523
103.Odborná prehliadka plynovej kotolne375.00 € 20201513.07.2015GAMO-INSTAL, s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
104.Ochrana objektu 8/201521.81 €  03.08.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
105.Elektrina 8/2015326.00 €  03.08.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
106.Pracovná zdravotná služba 7/201531.35 €  03.08.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
107.Jedálne kupóny556.50 € 35201504.08.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
108.Výkon služieb BOZP, PO 7/201590.76 €  05.08.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
109.Internet, telefóny 7/2015109.33 €  07.08.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
110.Vyúčtovanie plyn - preplatok6.68 €  14.08.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
111.Vyúčtovanie plyn - preplatok953.80 €  14.08.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
112.Mobilná skartácia dokumentov1.20 €  18.08.2015Green Wave RecyclingĎurkova 9, Nitra45539197
113.Oprava EZS77.76 € 362015Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
114.Oprava tlačiarne39.60 € 37201524.08.2015René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
115.Poistenie majetku120.52 €  24.08.2015Union poisťovňa, a.s.Bratislava, Bajkalská 29/A31322051
116.Preventívne psychologické poradenstvo120.00 € 38201502.09.2015PhDr. Milan ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497
117.Obedy ŠJ 7/2015172.42 €  03.09.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
118.Pracovná zdravotná služba 8/201531.35 €  04.09.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
119.Jedálne kupóny808.50 € 39201504.09.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
120.Finančný spravodajca 201626.40 €  04.09.2015Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
121.Hygienické potreby120.24 € 40201507.09.2015LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
122.Výkon služieb BOZP, PO 8/201590.76 €  07.09.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
123.Ochrana objektu 9/201521.81 €  07.09.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
124.Elektrina 9/2015326.00 €  07.09.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
125.Plyn 8/2015924.38 €  07.09.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
126.Plyn 9/2015924.38 €  07.09.2015MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
127.Internet, telefóny 8/2015121.78 €  07.09.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
128.Čistiace prostriedky122.12 € 41201509.09.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
129.Kancelárske potreby90.40 € 42201509.09.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
130.Kancelársky papier221.28 € 43201510.09.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
131.Čistiace prostriedky12.30 € 41201509.09.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
132.Školné seminár35.00 €  17.09.2015IPEKO s.r.o.Zvolen, Jazmínová 1647405279
133.Chemické čistenie kotlov207.60 € 44201518.09.2015Ing. Chmelík 3E - EnergoJedľová 935, ZV10922776
134.Verejná správa 201639.00 €  21.09.2015Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
135.Servis osobného mot. vozidla + pneumatiky176.02 € 45201524.09.2015Auto fach s.r.o.Majerská cesta 5, BB43954871
136.Ochrana objektu 10/201521.81 €  05.10.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
137.Pracovná zdravotná služba 9/201531.35 €  02.10.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
138.Výkon služieb BOZP, PO 9/201590.76 €  02.10.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
139.Plyn 10/2015924.38 €  05.10.2015MET Slovakia a.s.Bratislava, Mostová 245860637
140.Elektrina 10/2015326.00 €  05.10.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
141.Jedálne kupóny726.60 € 46201505.10.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
142. Verejná správa 201639.00 €  05.10.2015Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
143.Počítače238.01 € 48201505.10.2015GigaComputer Group s.r.o.Banská Bystrica, Horná 1844121989
144.Obedy ŠJ 9/2015251.64 €  06.10.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
145.Československá psychologie 201630.92 €  07.10.2015MediaCall, s.r.o.Praha, Špitálska 885/2a24198013
146.Vodné, stočné133.38 €  08.10.2015StVPS, a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
147.Časopis "Rozmer" 201510.00 €  09.10.2015Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
148.Presklenie okna zrkadlovým sklom308.02 €  12.10.2015Milan Švec - GlassB. Bystrica, Tatranská 9733763577
149.Internet, telefóny 9/2015120.72 €  12.10.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
150.Servis kopírky31.44 € 50201515.10.2015René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
151.Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 201677.70 €  21.10.2015KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
152.Povinné zmluvné poistenie motorového prívesu 201621.90 €  21.10.2015KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
153.Servis kopírky68.76 € 51201526.10.2015René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
154.Tonery180.00 € 56201502.11.2015Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
155.Jedálne kupóny666.75 53201503.11.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
156.Ochrana objektu 11/201521.81 €  03.11.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
157.Plyn 11/2015924.38 €  03.11.2015MET Slovakia a.s.Bratislava, Mostová 245860637
158.Elektrina 11/2015326.00 €  03.11.2015SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
159.Pracovná zdravotná služba 10/201531.35 €  05.11.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
160.Výkon služieb BOZP, PO 10/201590.76 €  09.11.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
161.Internet, telefóny 10/2015131.40 €  09.11.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
162.Aktualizácie ASPI246.16 €  10.11.2015Wolters Kluver s.r.o.Bratislava, Mlynské nivy 4831348262
163.Obedy ŠJ 10/2015288.92 €  10.11.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
164.Kontrola požiarnych vodovodov44.76 € 55201513.11.2015Miromax, s.r.o.Zvolenská cesta 133/A, BB31609058
165.Revízia komínov79.27 € 54201516.11.2015Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Duržby 436835854
166.Pilčícke práce150.00 € 52201519.11.2015Lujza Chovancova - LUJZIKSlovenská Ľupča, Hronská 3141180062
167.Pokládka asfaltovej plochy418.82 € 57201519.11.2015Cestné stavby LM s.r.o.Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 72431563732
168.Vysávač lístia299.00 € 59201520.11.2015Predos BB s.r.o.Banská Bystrica, Kremnička 836625086
169Časopis Rodina a škola10.00 € 25.11.2015Slov.pošta BBBanská Bystrica Partizánska 936631124
170.Kalendáre56.90 € 60201525.11.2015Cinema + BBBanská Bystrica, Partizánska 7731586457
171.Školenie finančná kontrola20.00 €  30.11.2015NÚCŽVKošice, Zádielská 1699438
172.Kancelársky nábytok136.90 € 62201530.11.2015Mobelix SK s.r.o.Banská Bystrica Zvolenska 3035903414
173.Jedálne kupóny446.25 63201501.12.2015Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
174.Obedy ŠJ 11/2015288.92 €  01.12.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
175.Pracovná zdravotná služba11/201531.35 €  02.12.2015PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
176.Ochrana objektu 12/201521.81 €  02.12.2015MV SRBratislava, Pribinova 2151866
177.Elektrina 12/2015326.00 €  02.12.2015SSE, a.s.Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
178.Plyn 12/2015924.38 €  02.12.2015MET Slovakia a.s.Bratislava, Mostová 245860637
179.Výkon služieb BOZP, PO 11/201590.76 €  03.12.2015Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
180.Otočná stolička 2 ks109.80 € 66201507.12.2015Mobelix SK s.r.o.Banská Bystrica Zvolenska 3035903414
181.Internet, telefóny 10/2015131.51 €  08.12.2015Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
182.Hygienické potreby120.24 € 61201509.12.2015LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
183.Oprava zásuvkových obvodov826.51 € 58201511.12.2015Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
184.Oprava EZS46.92 €  11.12.2015Kelcom International s.r.o.Na Troskách 12, BB31564020
185.Čistiace prostriedky99.00 € 68201511.12.2015Papera, s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
186.Nábytok157.00 € 64201515.12.2015Tempo Kondela s.r.o.Nám. Ľ. Štúra 28, BB36409154
187.Kovová konštr.materiál1,656.00 € 67201515.12.2015Stakov s.r.oBanská Bystrica Jegorovova 376853839
188.Otočná stolička 2 ks129.80 € 74201517.12.2015Mobelix SK s.r.o.Banská Bystrica Zvolenska 3035903414
189.Kartotéka kovová145.85 € 69201517.12.2015Kovotyp s.r.o.Ľanová 8, BA35808705
190.Simulátor opitosti260.00 € 73201517.12.2015Miduko s.r.oBratislava Kopčianska 1045902194
191.Obedy ŠJ 12/2015219.02 €  21.12.2015Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
192.Škodlivost fajčenia114.00 € 75201521.12.2015Kvant s.r.oBratislava Mlynská dolina31398294
193.Výrub stromov+odvoz433.19 € 71201522.12.2015ZARESBanská Bystria Švermova 45183075
194Kosodrevina 160 ks1,359.36 € 72201522.12.2015ZARESBanská Bystria Švermova 45183075
195Oprava výmena expanz.992.89 € 76201522.12.2015Stavomontáže BBBanská Bystrica Majerská cesta 3631628222
196.Tonery, štartér Minolta225.60 € 77201527.12.2015René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
197.Počítač673.80 € 78201528.12.2015Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498