Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Ochrana objektu 1/201621.81 €  07.01.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
2.Pracovná zdravotná služba 12/201531.35 €  07.01.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
3.Internet, telefóny 12/2015117.95 €  07.01.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
4.Plyn 1/2016924.38 €  07.01.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
5.Časopis "Rozmer" 201610.00 €  07.01.2016Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
6.Výkon služieb BOZP, PO 12/201590.76 €  07.01.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
7.VEMA aktualizácie 2016252.36 €  07.01.2016Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
8.Servis PC144.00 € 2201607.01.2016Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
9.Havarijné poistenie mot. vozidla171.41 €  11.01.2016KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
10.Jedálne kupóny358.05 € 1201612.01.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
11.Tonery55.20 € 3201612.01.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
12.Elektrina vyúčtovanie 2015 preplatok23.97 €  13.01.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
13.Vodné, stočné171.48 €  15.01.2016StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
14.Finančný spravodajca vyúčtovanie 201512.46 €  20.01.2016Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
15.Kniha "Finančná kontrola"14.50 € 4201620.01.2016Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, BA31348262
16."Česká a slov. psychiatrie" 201627.60 €  25.01.2016L.K.Permanent s.r.o.Bratislava, Hattalova 1231352782
17.Časopis "Škola" 201623.00 €  25.01.2016Redakcia Škola - MELBratislava, Ondavská 811821973
18.Páska Tze, adaptér35.53 € 6201628.01.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
19.Výpočet emisií120.00 €  28.01.2016Pavol Styk - servisBanská Bystrica, Ružová 936040436
20.Jedálne kupóny216.30 € 5201601.02.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
21.Výkon služieb BOZP, PO 1/201690.76 €  01.02.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
22.Pracovná zdravotná služba 1/201631.35 €  02.02.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
23.Ochrana objektu 2/201621.81 €  03.02.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
24.Elektrina 2/2016324.00 €  03.02.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
25.Plyn 2/2016924.38 €  03.02.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
26.Ročný členský poplatok33.00 €  03.02.2016Sanet Bratislava, Vazovova 517055270
27.Školné seminár77.00 €  04.02.2016VESNA n.o.Smolenická 14, BA45739153
28.Obedy ŠJ 1/2016456.68 €  04.02.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
29.Internet, telefóny 1/2016123.24 €  08.02.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
30.Školné WinIBEU70.00 €  08.02.2016IVES Košice, ČSA 20162957
31.Montáš prestrešenia schodiska + náter konštrukcie1,560.00 € 7201616.02.2016Stakov s.r.oBanská Bystrica Jegorovova 376853839
32.Časopis "Adiktologie" 201613.20 €  22.02.2016Sdružení SCANTišňov, Hanákova 71026515431
33.Kancelárske potreby, toner66.48 € 8201622.02.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
34.Tonery137.58 € 9201625.02.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
35.Jedálne kupóny386.40 € 11201629.02.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
36.Ochrana objektu 3/201621.81 €  01.03.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
37.Elektrina 3/2016324.00 €  01.03.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
38.Plyn 3/2016924.38 €  01.03.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
39.Výkon služieb BOZP, PO 2/201690.76 €  02.03.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
40.Časopis "Alkoholizmus a drogové závislosti" 201610.00 €  02.03.2016V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
41.Hygienické potreby86.40 € 12201604.03.2016LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
42.Inštalácia obrazu na PC ŠP298.74 €  04.03.2016PosAm s.r.o.Bajkalská 28, BA31365078
43.Služby STP APV 201683.65 €  07.03.2016IVES Košice, ČSA 20162957
44.Pracovná zdravotná služba 2/201631.35 €  07.03.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
45.Internet, telefóny 2/2016125.14 €  07.03.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
46.Obedy ŠJ 2/2016638.42 €  07.03.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
47.Školné "VO"20.00 €  09.03.2016NÚCŽVKošice, Zádielská 1699438
48.Servis kopírky24.00 € 13201611.03.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
49.Jedálne kupóny279.30 € 14201631.03.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
50.Vodné, stočné163.32 € 01.04.2016StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
51.Poistenie majetku 93.60 € 04.04.2016UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
52.Ochrana objektu 4/201621.81 € 06.04.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
53.Elektrina 4/2016324.00 € 06.04.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
54.Plyn 4/2016924.38 € 06.04.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
55.Výkon služieb BOZP, PO 3/201690.76 € 06.04.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
56.Pracovná zdravotná služba 3/201631.35 € 07.04.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
57.Internet, telefóny 3/2016123.82 € 07.04.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
58.Obedy ŠJ 3/2016482.31 € 07.04.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
59.Poplatok za komunálny odpad457.60 €  15.04.2016Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
60.Megafón25.08 € 16201627.04.2016ITSK Nitra, F. Mojtu 2237212931
61.Oprava a údržba EZS44.28 €  27.04.2016Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
62.Školné seminár37.00 €  29.04.2016ATC IO R. FeuersteinaPraha, Univerzita Karlova216208
63.Jedálne kupóny232.05 € 17201603.05.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
64.Ochrana objektu 5/201621.81 €  04.05.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
65.Plyn 5/2016924.38 €  04.05.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
66.Elektrina 5/2016324.00 €  04.05.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
67.Obedy ŠJ 4/2016657.06 €  04.05.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
68.Pracovná zdravotná služba 4/201631.35 €  05.05.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
69.Výkon služieb BOZP, PO 4/201690.76 €  05.05.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
70.Internet, telefóny 4/201657.16 €  06.05.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
71.STK + EK mot. Vozidla211.20 € 19201609.05.2016AUTOfach s.r.o.B. Bystrica, Majerská cesta 543954871
72.ASPI aktualizácie246.16 €  16.05.2016Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, BA31348262
73.Hygienické potreby121.82 € 21201619.05.2016LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681
74.Kancelárske potreby40.28 € 23201620.05.2016Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
75.Čistiace prostriedky170.86 € 22201623.05.2016Marian Lukáč -LukartBanská Bystrica, Sládkovičova 6634482768
76.Servis kopírky31.44 € 25201625.05.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
77.Kancelárske potreby113.84 € 24201625.05.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
78.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 € 26201630.05.2016PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
79.Kontrola komínov79.27 € 18201630.05.2016Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835824
80.Servis tlačiarne21.96 €  30.05.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
81.Obedy ŠJ 5/2016687.35 €  01.06.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
82.Jedálne kupóny260.40 € 28201602.06.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
83.Pracovná zdravotná služba 5/201631.35 €  03.06.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
84.Ochrana objektu 6/201621.81 €  03.06.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
85.Elektrina 6/2016324.00 €  03.06.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
86.Plyn 6/2016924.38 €  03.06.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
87.Internet, telefóny 5/201674.99 €  06.06.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
88.Výkon služieb BOZP, PO 5/201690.76 €  06.06.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
89.Revízia EZS442.92 €  08.06.2016Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
90.Servis kopírky21.96 €  13.06.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
91.Kancelárske potreby73.66 € 31201615.06.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
92.Popruh na krovinorez69.90 € 32201615.06.2016Predos - BB s.r.o.Predajná, Podhrádok 35736625086
93.Kancelárske potreby18.32 € 33201623.06.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971
94.Revízia plynovej kotolne360.00 € 15201627.06.2016Gamo-Instal s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
95.Internet, telefóny 6/201674.99 €  06.07.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
96.Optický valec168.00 € 35201606.07.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
97.Ochrana objektu 7/201621.81 €  06.07.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
98.Elektrina 7/2016324.00 €  06.07.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
99.Plyn 7/2016924.38 €  06.07.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
100.Jedálne kupóny575.40 € 34201607.07.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
101.Pracovná zdravotná služba 6/201631.35 €  08.07.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
102.Vymazanie dát z HDD z vyradených PC144.00 € 30201608.07.2016HalSoft s.r.o.Banská Bystrica, Slnečná 4045681767
103.Obedy ŠJ 6/2016680.36 €  08.07.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
104.Vodné, stočné174.20 €  08.07.2016StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
105.Výkon služieb BOZP, PO 6/201690.76 €  08.07.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
106.Ochrana objektu 8/201621.81 €  25.07.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
107.Finančný spravodajca 201726.40 €  25.07.2016Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
108.Obedy ŠJ 7/2016293.58 €  29.07.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
109.Oprava a údržba EZS44.28 €  29.07.2016Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
110.Elektrina 8/2016324.00 €  01.08.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
111.Plyn 8/2016759.91 €  01.08.2016Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
112.Pracovná zdravotná služba 7/201631.35 €  02.08.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
113.Výkon služieb BOZP, PO 7/201690.76 €  04.08.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
114.Internet, telefóny 7/201677.05 €  15.08.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
115.Poistenie majetku 120.52 €  24.08.2016Union poisťovňa, a.s.Bratislava, Bajkalská 29/A31322051
116.Vyúčtovanie plyn - preplatok 2015562.60 €  24.08.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
117.Vyúčtovanie plyn - preplatok 201511.15 €  24.08.2016MET Slovakia a.s.Mostová 2, BA45860637
118.Pokládka schodov keramickou dlažbou2,835.62 € 36201630.07.2016IMPRO-STAV, s.r.o.Malachov, Banícka 6443990908
119.Plyn 9/2016759.91 €  02.09.2016Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
120.Pracovná zdravotná služba 8/201631.35 €  06.09.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
121.Ochrana objektu 9/201621.81 €  06.09.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
122.Elektrina 9/2016324.00 €  06.09.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
123.Jedálne kupóny244.65 € 39201607.09.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
124.Internet, telefóny 8/201677.59 €  07.09.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
125.Čistiace prostriedky169.99 € 40201612.09.2016Marian Lukáč -LukartBanská Bystrica, Sládkovičova 6634482768
126.Hygienické potreby65.38 € 41201612.09.2016Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
127.Zdroj do PC22.00 €  13.09.2016Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
128.Servis tlačiarne57.60 € 42201614.09.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
129.Doprogramovanie telefónnej ústredne30.00 €  16.09.2016Mikrohuko spol. s r.o.Banská Bystrica, Kollárova 1131560806
130.Výkon služieb BOZP, PO 8/201690.76 €  19.09.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
131.Školenie WinIBEU35.60 € 38201621.09.2016Ives KošiceKošice, Čsl. armády 20162957
132.Vysávač Bolezzo164.40 € 43201621.09.2016B2B Partner s.r.o.BA, Šulekova 244413467
133.Odvoz a likvidácia garáží1,200.00 € 29201623.09.2016Kartik s.r.o.BB, Sásovská cesta 8336623229
134.Kancelárske potreby197.69 € 44201628.09.2016SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
135.Plyn 10/2016759.91 €  03.10.2016Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
136.Výkon služieb BOZP, PO 9/201690.76 €  03.10.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
137.Ochrana objektu 10/201621.81 €  04.10.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
138.Elektrina 10/2016324.00 €  04.10.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
139.Pracovná zdravotná služba 9/201631.35 €  05.10.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
140.Jedálne kupóny279.30 € 46201605.10.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
141.Počítače 284.00 € 47201605.10.2016GigaComputer Group s.r.o.BB, Horná 1844121989
142.Internet, telefóny 9/201675.25 €  06.10.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
143.Obedy ŠJ 9/2016526.85 €  11.10.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
144.Služby v procese verejného obstarávania870.00 €  12.10.2016HMH Invest spol. s r. o.BB, Slnečná 1346871489
145.Vodné, stočné152.42 €  12.10.2016StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
146.Oprava a údržba EZS44.28 €  13.10.2016Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
147.Revízia elektr. spotrebičov347.60 €  14.10.2016Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611
148.Výmena radiátorov24,101.63 €  17.10.2016AB Financial Group s.r.o.BB, Komenského 18/A50397702
149.Školné35.00 €  17.10.2016JUDr. Danica BedlovičováBB, Kuzmányho 1650341286
150.Nehlasová spotreba2.25 €  21.10.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
151.Dodávka Prestabo tvaroviek969.58 € 45201621.10.2016Ján ŠkamlaBB, Rudohorská 2834258949
152.Preventívne psychologické poradnestvo961.00 € 51201621.10.2016PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497
153.PZP motorového vozidla77.70 €  21.10.2016KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
154.PZP motorového prívesu21.90 €  21.10.2016KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
155.Oprava a výmena el. zásuvkových rozvodov a výmena ističov1,707.58 € 50201625.10.2016Ján ChomičBB, Magurská 5544075022
156.Ročné zúčtovanie ZP- preplatok 2015166.15 €  25.10.2016Dôvera ZPNitra, Cintorínska 535942436
157.Ročné zúčtovanie ZP- preplatok 20151,101.85 €  27.10.2016VšZP a.s.BB, Skuteckého 2035937874
158.Výkon služieb BOZP, PO 10/201690.76 €  02.11.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
159.Plyn 11/2016759.91 €  03.11.2016Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
160.Jedálne kupóny232.05 € 54201604.11.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
161.Pracovná zdravotná služba 10/201631.35 €  07.11.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
162.Internet, telefóny 10/201675.68 €  07.11.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
163.Ochrana objektu 11/201621.81 €  07.11.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
164.Elektrina 11/2016324.00 €  07.11.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
165.Tonery242.29 € 55201608.11.2016SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
166.Adaptér WE AC26.40 € 57201609.11.2016Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
167.Obedy ŠJ 10/2016498.15 €  09.11.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
168.Ročné zúčtovanie ZP- preplatok 2015291.93 €  10.11.2016Union ZP, a.s.BA, Bajkalská 29/A36284831
169.Servis kopírky27.48 €  10.11.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951
170.Aktualizácie ASPI246.16 €  11.11.2016Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, BA31348262
171.Ekologická likvidácia vyradených zariadení60.00 €  11.11.2016Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611
172.Časopis "Českoslov.psychologie" 201731.08 €  14.11.2016MediaCall s.r.o.Praha, Špitálska 885/2A24198013
173.Hygienické potreby122,83 € 56201618.11.2016Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
174.Čistiace prostriedky99,12 € 58201621.11.2016Marian Lukáč -LukartBanská Bystrica, Sládkovičova 6634482768
175.Revízia komínov79,27 € 52201623.11.2016Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835824
176.Časopis "Rodina a škola" 201710,00 €  23.11.2016Slovenská pošta a.s.BB, Partizánska cesta 936631124
177.Kontrola hasiacich prístrojov192,55 € 53201630.11.2016Miromax, s.r.o.BB, Zvolenská cesta 133/A31609058
178.Pracovná zdravotná služba 11/201631,35 €  02.12.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
179.Plyn 12/2016759,91 €  02.12.2016Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
180.Obedy ŠJ 11/2016471,50 €  02.12.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
181.Výkon služieb BOZP, PO 11/201690,76 €  05.12.2016Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
182.Internet, telefóny 10/201675,38 €  06.12.2016Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
183.Jedálne kupóny212,40 € 62201606.12.2016Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
184.Ochrana objektu 12/201621,81 €  06.12.2016MV SRBratislava, Pribinova 2151866
185.Elektrina 12/2016324,00 €  06.12.2016SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
186.Montáž GSM komunikátora248,46 € 27201607.12.2016Gamo-Instal s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
187.Vrátenie positného262,40 €  07.12.2016Sociálna poisťovňaBB, Kapitulská 27
188.Demontáž vykur. Telies480,00 € 60201612.12.2016Ján ŠkamlaBB, Rudohorská 2834258949
189.Mobilná skartácia dokumentov35,88 € 61201613.12.2016GWR s.r.o.Ďurkova 9, NR
190.Oprava a údržba EZS44,28 €  16.12.2016Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
191.Pracovná zdravotná služba 12/201631,35 €  19.12.2016PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
192.Stierka a maľovanie stien718,38 € 63201619.12.2016Feel Fit BB, s.r.o.Starohorská 33, BB46771492
193.Antivirus + TuneUp 30 lic596,40 € 59201620.12.2016Cígler Sotware a.s.Plynárenská 7/C, BA36237337
194.Oprava vonkajšieho osvetlenia a prísluš. elektroinštalácie208,52 € 64201620.12.2016Ján ChomičMagurská 55, BB44075022
195.Kancelárske potreby222,94 € 65201620.12.2016Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325
196.Obedy ŠJ 12/2016347,60 €  22.12.2016Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
197.Časopis "Rozmer" 201710,00 €  23.12.2016Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
198.Multifunkčné zar. Conica Minolta Bizhub C25460,00 € 66201623.12.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951