Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Výkon služieb BOZP, PO 12/201690,76 €  04.01.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
2.Plyn 1/2017759,91 €  04.01.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
3.Havarijné poistenie mot. vozidla171,41 €  04.01.2017KooperatívaBratislava, Štefanovičova 4585441
4."Česká a slov. psychiatrie" 201727,60 €  04.01.2017L.K.Permanent s.r.o.Bratislava, Hattalova 1231352782
5.Vodné, stočné168,76 €  04.01.2017StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
6.Ochrana objektu 1/201721,81 €  05.01.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
7.Internet, telefóny 12/201674,99 €  05.01.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
8.Výmena obehového čerpadla1 074,78 € 1201709.01.2017Ján ŠkamlaBB, Rudohorská 2834258949
9.Jedálne kupóny433,40 € 2201709.01.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
10.VEMA aktualizácie 2017256,20 €  10.01.2017Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
11.Hygienické potreby18,38 € 3201711.01.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
12.Vyúčtovanie Finančný spravodajca 201613,76 €  16.01.2017Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
13.Vyúčtovanie plyn - preplatok 2016127,56 €  16.01.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
14.Školenie - emisie96,00 €  18.01.2017VIK s.r.o. BA, Jadrová 1936680192
15.Vyúčtovanie elektrina - preplatok 201699,71 €  19.01.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
16.Časopis "Škola" 201725,00 €  23.01.2017Redakcia Škola - MELBratislava, Ondavská 811821973
17.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 4201727.01.2017PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
18.Výkon služieb BOZP, PO 1/201690,76 €  30.01.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
19.Výpočet emisií120,00 €  31.01.2017Pavol Styk - servisBanská Bystrica, Ružová 936040436
20.Obedy ŠJ 1/2017426,80 €  01.02.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
21.Jedálne kupóny348,70 € 6201702.02.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
22.Školné20,00 €  02.02.2017NÚCŽVKošice, Zádielská 1699438
23.Ochrana objektu 2/201721,81 €  02.02.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
24.Čistiace prostriedky66,08 € 7201703.02.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
25.Pracovná zdravotná služba 1/201731,35 €  03.02.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
26.Internet, telefóny 1/201776,98 €  06.02.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
27.Plyn 2/2017748,15 €  06.02.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
28.Elektrina 2/2017324,00 €  06.02.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
29.Čistiace prostriedky30,42 € 7201706.02.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
30.Hygienické potreby86,90 € 8201709.02.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
31.Držiak projektoru, rošť na čistenie obuvi 324,00 € 5201707.02.2017Stakov s.r.oBanská Bystrica Jegorovova 376853839
32.Ročný členský poplatok33,00 €  13.02.2017Sanet Bratislava, Vazovova 517055270
33.Montáž zásuvky a kabeláže ku strop. dataprojektoru89,70 € 9201716.02.2017Ján ChomičBB, Magurská 5544075022
34.Oprava PC144,00 € 11201720.02.2017Zero spol. s r.o.Bakossova 56, BB36638498
35.Služby APV WinIBEU83,65 €  20.02.2017IVES Košice, ČSA 20162957
36.Časopis Verejná správa + PaM 201766,00 €  20.02.2017Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
37.Hygienické potreby38,68 € 14201724.02.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
38.Kancelársky papier211,85 € 13201724.02.2017SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
39.Obedy ŠJ 2/2017435,60 €  28.02.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
40.Jedálne kupóny521,80 € 16201701.03.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
41.Plyn 3/2017748,15 €  06.03.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
42.Poplatok za komunálny odpad457,60 €  06.03.2017Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
43.Hygienické potreby36,53 €  06.03.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
44.Tonery129,98 € 17201708.03.2017SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
45.Ochrana objektu 3/201721,81 €  08.03.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
46.Elektrina 3/2017324,00 €  08.03.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
47.Pracovná zdravotná služba 2/201733,75 €  08.03.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
48.Internet, telefóny 2/201775,34 €  08.03.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
49.Elektrorevízia460,00 € 12201709.03.2017Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611
50.Vývoz odpadu131,96 € 18201715.03.2017Iceko-Onyx, s.r.o.BB, Mičinská cesta 3536031488
51.Poistenie majetku 93,60 €  16.03.2017UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
52.Kniha "Klinická adiktologie"34,67 €  21.03.2017Internet-Handel s.r.o.Praha, Nám. 14. října 1307/224141828
53.Oceľové skoby59,70 €  22.03.2017OZY s.r.o.Žilina, P. Mudroňa 546322540
54.Čistiace prostriedky83,07 € 19201722.03.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
55.Výkon služieb BOZP, PO 3/201790,76 €  03.04.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
56.Plyn 4/2017748,15 €  04.04.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
57.Vodné, stočné152,42 €  04.04.2017StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
58.Jedálne kupóny304,20 € 21201704.04.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
59.Obedy ŠJ 3/2017437,80 €  04.04.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
60.Ochrana objektu 4/201721,81 €  04.04.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
61.Elektrina 4/2017324,00 €  04.04.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
62.Pracovná zdravotná služba 3/201733,75 €  06.04.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
63.Internet, telefóny 3/201775,24 €  07.04.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
64.Tlač A3, A4199,50 €  10.04.2017AquaPower s.r.o.BB, Partizánska cesta 1637/2446174711
65.Casopis Alkoholizmus a drog. závislosti 201710.00 €  18.04.2017V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
66.Výroba a montáž ocelovej bránicky318.00 € 20201719.04.2017Stakov s.r.oBanská Bystrica Jegorovova 376853839
67.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 € 22201721.04.2017PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
68.Farby + maliarske potreby 101.68 € 23201724.04.2017J. Samsonová-Farby SabrJegorovova 37, BB36029076
69.Výkon služieb BOZP, PO 4/201790.76 €  26.04.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, CSA 2040888185
70.Školné seminár70.00 €  28.04.2017RVA n.o. Zvolen
71.Ochrana objektu 5/201721.81 €  02.05.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
72.Elektrina 5/2017324.00 €  02.05.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajcianke 8591/4B36403008
73.Plyn 5/2017748.15 €  03.05.2017Magna Energia a.s.Pieštany, Nitrianska 7555/1835743565
74.Obedy ŠJ 4/2017347.60 €  03.05.2017Školská jedálenBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
75.Jedálne kupóny304.20 € 24201704.05.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
76.Servis kopírky75.40 €  04.05.2017René Gabco, R.G.COPYBernolákova 14/B, BB36035971
77.Pracovná zdravotná služba 4/201733.75 €  05.05.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, CSA 2036757055
78.Internet, telefóny 4/201774.99 €  09.05.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžicova 1035763469
79.Toaletný papier50.98 € 27201712.05.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
80.PC HP Compaq 6200 + klávesnica94.80 € 29201717.05.2017BigON s.r.o.Horná 18, BB44121989
81.Aktualizácie ASPI 2017246.16 €  18.05.2017Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, BA31348262
82.Školné seminár20.00 €  19.05.2017NÚCŽVKošice, Zádielská 1699438
83.Školné seminár35.00 €  23.05.2017JUDr. Bedlovičová s.r.o.Banská Bystrica, Kráľovohoľská 1150341286
84.Tonery, kanc. potreby201.55 € 31201726.05.2017SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
85.Čistiace prostriedky158.05 € 30201726.05.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
86.Výkon služieb BOZP, PO 5/201790.76 €  01.06.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
87.Jedálne kupóny365.40 € 32201701.06.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
88.Plyn 6/2017748.15 €  02.06.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
89.Pracovná zdravotná služba 5/201733.75 €  02.06.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
90.Obedy ŠJ 5/2017479.60 €  02.06.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
91.Internet, telefóny 5/201774.99 €  05.06.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
92.Oprava, údržba EZS77.76 €  05.06.2017Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
93.Ochrana objektu 6/201721.81 €  05.06.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
94.Elektrina 6/2017324.00 €  05.06.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
95.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 € 33201707.06.2017PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
96.Revízia komínov79.27 € 25201708.06.2017Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835824
97.DVD-viacnásobné presuny14.50 € 34201715.06.2017Archa KošiceKošice, Exnárova 150108310
98.Kniha "Motivation interviewing"44.90 € 35201716.06.2017Duma kníhkupectvoBanská Bystrica, Tatranská 4410831398
99.Vodné, stočné163.22 €  26.06.2017StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
100.Obedy ŠJ 6/2017466.40 €  03.07.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
101.Jedálne kupóny572.80 € 36201704.07.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
102.Výkon služieb BOZP, PO 6/201790.76 €  04.07.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
103.Ochrana objektu 7/201721.81 €  04.07.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
104.Elektrina 7/2017324.00 €  04.07.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
105.Internet, telefóny 6/201775.68 €  04.07.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
106.Pracovná zdravotná služba 6/201733.75 €  06.07.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
107.Plyn 7/2017748.15 €  06.07.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
108.Čistiace prostriedky57.65 € 38201710.07.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
109.Odborná konzultácia35.00 € 39201718.07.2017JUDr. Bedlovičová s.r.o.Banská Bystrica, Kráľovohoľská 1150341286
110.Hygienické potreby61.42 € 37201718.07.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
111.Revízia EZS442.92 €  28.07.2017Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
112.Výkon služieb BOZP, PO 7/201790.76 €  31.07.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
113.Obedy ŠJ 7/2017222.20 €  01.08.2017Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
114.Plyn 8/2017748.15 €  02.08.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
115.Ochrana objektu 8/201721.81 €  03.08.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
116.Elektrina 8/2017324.00 €  03.08.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
117.Finančný spravodaj r. 201826.40 €  03.08.2017Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
118.Pracovná zdravotná služba 7/201733.75 €  07.08.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
119.Internet, telefóny 7/201775.07 €  08.08.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
120.Poistenie majetku 120.52 €  23.08.2017Union poisťovňa, a.s.Bratislava, Bajkalská 29/A31322051
121.Výkon služieb BOZP, PO 8/201790.76 €  30.08.2017Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
122.Časopis PaM + Verejná správa 201868.00 €  04.09.2017Poradca s.r.o.Žilina, Pri Celulózke 4036371271
123.Plyn 9/2017748.15 €  04.09.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
124.Ochrana objektu 9/201721.81 €  04.09.2017MV SRBratislava, Pribinova 2151866
125.Elektrina 9/2017324.00 €  04.09.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
126.Jedálne kupóny511.60 € 40201705.09.2017Le cheque déjeunerBratislava, Tomášikova 23/D31396674
127.Školné seminár VO80.00 €  05.09.2017Ipeko Zvolen s.r.o.Zvolen, Jazmínova 1647405279
128.Pracovná zdravotná služba 8/201733.75 €  07.09.2017PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
129.Ročné zúčtovanie ZP 2016803.09 €  07.09.2017VšZP a.s.BB, Skuteckého 2035937874
130.Čistiace prostriedky157.03 € 42201712.09.2017Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
131.Internet, telefóny 8/201775.12 € 12.09.2017Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
132.Kancelárske kreslo150,00 € 44201714.9.2017JYSK s.r.o.Bratislava, Šoltésovej 1435974133
133.Skriňa50,00 € 14.9.2017JYSK s.r.o.Bratislava, Šoltésovej 1435974133
134.Tlačiareň i-SENSYS111,40 € 46201714.9.2017Internet Mall Sk s.r.o.Bratislava, Galvaniho 635950226
135.Kancelárske potreby212,77 € 43201714.9.2017SLOB-real s.r.o.BB, Selce, Mlynská 4244807325
136.Laminátor 41,58 €  14.9.2017SLOB-real s.r.o.BB, Selce, Mlynská 4244807325
137.Ročné zúčtovanie 2016448,49 €  18.09.2017DôVERA BA, Einsteinova 2535942436
138.Hygienické potreby86,90 € 41201720.09.2017Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381
139.Kartotéka, popolník180,00 € 45201720.09.2017B2Bpartner Bratislava, Šulekova 244413467
140.Tonery 127,99 € 48201721.09.2017SLOB-real s.r.o.BB, Selce, Mlynská 4244807325
141.Ročné zúčtovanie r. 2016526,81 €  27.09.2017Union poisťovňa, a.s.BA, Bajkalská 29/A36284831
142.Odborná prehliadka kotolne360,00 €  28.09.2017GAMO-INSTAL s.r.o.BB, Malachov, Banícka 7036627429
143.Služby BOZP + PO 9/1790,76 €  02.10.2017Ing. Fáber MarcelBB, ČSA 11 40888185
144.Vodné, stočné143,90 €  02.10.2017StVPSBB, Partizánska cesta 536644030
145.Ochrana objektu21,81 €  02.10.2017MV SRBA, Pribinova 2151866
146.Elektrika 10/17324,00 €  02.10.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
147.Plyn 10/17748,15 €  03.10.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
148.Obedy ŠJ462,00 €  04.10.2017Školská jedáleňBB, Mládežnícka ulica 51626317
149.Jedálne kupóny368,80 € 51201704.10.2017Le cheque déjeunerBA, Tomášikova 23/D31396674
150.PZS 9/201733,75 €  04.10.2017PZS s.r.o.BB, ČSA 2036757055
151.Telefóny, internet 9/1775,11 €  06.10.2017Slovak TelekomBA, Bajkalská 2835763469
152.Služby BOZP + PO 10/1790,76 €  25.10.2017Ing. Fáber MarcelBB, ČSA 11 40888185
153.Tlačiareň Brother125,00 € 52201726.10.2017Zero spol. s r.o.BB, Bakossova 5636638498
154.PPP §55 z.č. 317/2009 Z.z.96,00 € 53201727.10.2017PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
155.Časopis "Československá psychologie"201832,31 €  27.10.2017MediaCall s.r.o.Praha, Špitálská 885/2a 24198013
156.Toner Minolta Bizhub47,40 €  31.10.2017René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
157.Plyn 11/17748,15 €  02.11.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
158.Jedálne kupóny290,60 € 54201703.11.2017Le cheque déjeunerBA, Tomášikova 23/D31396674
159.Ochrana objektu 11/1721,81 €  03.11.2017MV SRBA, Pribinova 2151866
160.Elektrina 11/17324,00 €  03.11.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
161.Čistiace prostriedky116,63 € 58201706.11.2017Papera s.r.o.BB, Čerešňová 1746082182
162.Telefóny, internet 10/1775,22 €  07.11.2017Slovak TelekomBA, Bajkalská 2835763469
163.Obedy 10/17455,40 €  07.11.2017Školská jedáleňBB, Mládežnícka ulica 51626317
164.Školné - seminár ochrana osobných údajov40,00 €  09.11.2017NÚCŽVKošice, Zádielská 1699438
165.Revízia požiarnych vodovodov a hadíc 44,04 € 56201709.11.2017MIROMAX s.r.o.BB, Zvolenská cesta 133/A31609058
166.Služby BOZP + PO 10/1733,75 €  09.11.2017PZS s.r.o.BB, ČSA 2036757055
167.Školenie prvej pomoci51,00 € 59201710.11.2017PZS s.r.o.BB, ČSA 2036757055
168.Kontrola komínov 79,27 € 57201710.11.2017Rausa s.r.o.BB, Družby 436835854
169.Tonery115,60 € 60201710.11.2017SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555
170.Hygienické potreby61,42 € 55201713.11.2017Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381
171.Aktualizácie ASPI 2. polrok 2017246,34 €  13.11.2017Wolters Kluver s.r.o.BA, Mlynské nivy 4831348262
172.Vypracovanie rozpočtovej dokumentácie (WC)124,80 € 50201713.11.2017Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.BB, Jána Bottu 348211303
173.Čistiace prostriedky16,39 €  15.11.2017Papera s.r.o.BB, Čerešňová 1746082182
174.Služby BOZP + PO 11/1790,76 €  28.11.2017Ing. Fáber MarcelBB, ČSA 1140888185
175.Ochrana objektu 12/1721,81 €  28.11.2017MV SRBA, Pribinova 2151866
176.Elektrina 12/17324,00 €  28.11.2017SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
177.Licencie MS WinPro 101 082,90 € 61201701.12.2017SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555
178.Obedy 11/2017431,20 €  04.12.2017Školská jedáleňBB, Mládežnícka ulica 51626317
179.Jedálne kupóny280,40 € 63201704.12.2017Le cheque déjeunerBA, Tomášikova 23/D31396674
180.Plyn 748,15 €  04.12.2017Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
181.PZS 11/201733,75 €  05.12.2017PZS s.r.o.BB, ČSA 2036757055
182.Telefóny, internet 11/1774,99 €  07.12.2017Slovak TelekomBA, Bajkalská 2835763469
183.PZP mot. príves25,00 €  13.12.2017KooperatívaBA, Štefaničova 4 585441
184.PZP mot. vozidlo89,03 €  13.12.2017KooperatívaBA, Štefaničova 4 585441
185.Náhradné plnenie1 072,48 € 62201713.12.2017Chránená dieľňa - ALFABB, Kyjevské námestie 217062926
186.Servis Minolta Bizhub 39,02 €  14.12.2017René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
187.Služby BOZP + PO 12/1790,76 €  18.12.2017Ing. Fáber MarcelBB, ČSA 1140888185
188.PPP §55 z.č. 317/2009 Z.z.96,00 € 64201718.12.2017PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
189.Testy 3 462,40 66201718.12.2017Hogrefe - Testcentrum s.r.o.Praha, Antala Staška 7826159392
190.Oprava sociálnych zariadení8 093,12 €  19.12.2017Igor Kubiš Malachov, Banícka 251/6422628070
191.PZS 12/201733,75 €  20.12.2017PZS s.r.o.BB, ČSA 2036757055
192.BERLINGO citroen 14 990,00 € 65201720.12.2017LION CAR s.r.o.BB, Partizánska cesta 8336053961
193.NaS úložisko 438,00 € 67201720.12.2017BB-IT s.r.o.BB, Na Karlove 2547074701
194.Počítač 2 ks, monitory 2 ks588,00 € 68201721.12.2017GEMINY s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1044892748
195.Obedy 12/2017321,20 €  21.12.2017Školská jedáleňBB, Mládežnícka ulica 51626317
196.Tlačiarne 4 ks 462,00 € 69201721.12.2017F.A.T. s.r.o.BB, Ul. Mieru 2018/1844647654
197.PZP mot. vozidlo113,88 €  22.12.2017UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
198.Havarijné poistenie mot. vozidla361,63 €  22.12.2017UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
199.Tonery 182,00 € 70201722.12.2017SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555
200.Poplatky za telekomunikačné služby 0,48 €  22.12.2017Slovak TelekomBA, Bajkalská 2835763469