Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Vodné, stočné184,28 €04.01.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
2.Plyn 1/2018829,04 €04.01.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
3."Česká a slov. psychiatrie" 201820,30 €05.01.2018L.K.Permanent s.r.o.Bratislava, Hattalova 1231352782
4.Internet, telefóny 12/201775,13 €05.01.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
5.Vyúčtovanie elektrina - preplatok 2017212,60 €08.01.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
6.Ochrana objektu 1/201821,81 €09.01.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
7.Jedálne kupóny307,60 €1201810.01.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
8.Znalecký posudok mot.voz.150,00 €2201811.01.2018Ing. Patrik VlčekZvolen, Sokolovská 84
9.VEMA aktualizácie 2018313,08 €16.01.2018Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
10.Vyúčtovanie plyn -nedoplatok 2017244,87 €17.01.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
11.Vyúčtovanie Finančný spravodajca 20177,45 €18.01.2018Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
12.Hygienické potreby137,23 €3201822.01.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
13.Výkon služieb BOZP, PO 1/201890,76 €02.02.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
14.Obedy ŠJ 1/2018387,20 €02.02.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
15.Časopis "Škola" 201825,00 €02.02.2018Redakcia Škola - MELBratislava, Ondavská 811821973
16.Doplatok havarijného poistného mot. vozidla85,75 €02.02.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
17.Plyn 2/2018829,04 €02.02.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
18.Jedálne kupóny385,80 €6201805.02.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
19.Elektrina 2/2018319,00 €05.02.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
20.Ochrana objektu 2/201821,81 €05.02.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
21.Ročný členský poplatok33,00 €05.02.2018Sanet Bratislava, Vazovova 517055270
22.Internet, telefóny 1/201877,53 €05.02.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
23.Pracovná zdravotná služba 1/201833,75 €07.02.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
24.Výpočet emisií120,00 €12.02.2018Styk Servis s.r.o.Banská Bystrica, Ružová 936040436
25.Mobilná skartácia 35,88 €4201813.02.2018GWR s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197
26.Maliarske potreby36,72 €8201814.02.2018J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
27.Čistiace prostriedky130,44 €9201815.02.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
28.Kancelársky papier151,50 €10201815.02.2018SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
29.Služby APV WinIBEU83,65 €20.02.2017IVES Košice, ČSA 20162957
30.Čistiace prostriedky3,17 €9201821.02.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
31.Montáž svietidiel254,45 €11201828.02.2018Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
32.Výkon služieb BOZP, PO 2/201890,76 €01.03.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
33.Odťah mot. vozidla Š Felícia60,00 €7201802.03.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871
34.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 €13201802.03.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
35.Jedálne kupóny239,60 €12201805.03.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
36.Elektrina 3/2018319,00 €05.03.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
37.Ochrana objektu 3/201821,81 €05.03.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
38.Obedy ŠJ 3/2018391,60 €05.03.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
39.Plyn 3/2018829,04 €05.03.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
40.Internet, telefóny 2/201874,99 €05.03.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
41.Pracovná zdravotná služba 2/201833,75 €07.03.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
42.Časopis Alkoholizmus a drog. závislosti 201810,00 €07.03.2018V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
43.Školné80,00 €09.03.2018VÚDPaP Bratislava, Panónska cesta 4031344381
44.Vrátenie správneho poplatku12,00 €19.03.2018OR PZ ODI Banská Bystrica Jegorovova 3744807325
45.Tlač dokumentov175,81 €15201820.03.2018Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
46.Poistenie majetku 93,60 €21.03.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
47.Zánik poistenia PZP72,71 €23.03.2018KooperatívaBratislava, Štefaničova 4 585441
48.Zánik poistenia PZP52,92 €23.03.2018KooperatívaBratislava, Štefaničova 4 585441
49.Časopis Psychológia a patopsychológia 201818,80 €26.03.2018VÚDPaP Bratislava, Cyprichova 42681385
50.Hygienické potreby122,83 €16201826.03.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381
51.Vodné, stočné172,94 €29.03.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
52.Jedálne kupóny280,40 €17201803.04.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
53.Plyn 4/2018829,04 €03.04.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
54.Obedy ŠJ 3/2018484,00 €04.04.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
55.Ochrana objektu 4/201821,81 €05.04.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
56.Elektrina 4/2018319,00 €05.04.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
57.Pracovná zdravotná služba 3/201833,75 €05.04.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
58.Výkon služieb BOZP, PO 3/201890,76 €05.04.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
59.Školné20,00 €18.04.2018VÚDPaP Bratislava, Panónska cesta 4031344381
60.Servis motorového vozidla30,00 €18201819.04.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871
61.Výkon zodpovednej osoby30,96 €ZO/2018Z728423.04.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
62.Maliarske potreby59,93 €19201825.04.2018J.Samsonová Farby SABRBB, Jegorovova 3734255541
63.Školné64,00 €02.05.2018Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.Piešťany, E.F. Scherera 16/480146300554
64.Výkon služieb BOZP, PO 4/201890,76 €02.05.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
65.Výkon zodpovednej osoby36,00 €ZO/2018Z728402.05.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
66.Test ADHD107,03 €02.05.2018Psychodiagnostika a.s.Bratislava, Mickiewiczova 231385770
67.Ochrana objektu 5/201821,81 €03.05.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
68.Elektrina 5/2018319,00 €03.05.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
69.Plyn 5/2018829,04 €03.05.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
70.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 €20201804.05.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
71.Obedy ŠJ 4/2018488,40 €04.05.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
72.Kniha "Pověz mi..."16,96 €04.05.2018Internet-Handel s.r.o.Praha, Nám. 14. října 1307/224141828
73.Jedálne kupóny287,20 €21201804.05.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
74.Pracovná zdravotná služba 4/201833,75 €10.05.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
75.Internet, telefóny 3/201874,99 €15.05.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
76.Internet, telefóny 4/201879,98 €15.05.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
77.Aktualizácie ASPI 2018246,34 €15.05.2018Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
78.Servis kopírky47,40 €23201823.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
79.Tonery112,80 €24201824.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
80.Revízia komínov79,27 €22201824.05.2018Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
81.Servis kopírky74,40 €27201825.05.2018René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
82.Čistiace prostriedky193,67 €25201828.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
83.Čistiace prostriedky29,06 €25201828.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
84.Čistiace prostriedky4,50 €25201831.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
85.Čistiace prostriedky25,92 €25201831.05.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
86.Výkon služieb BOZP, PO 5/201890,76 €01.06.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
87.Hygienické potreby122,83 €01.06.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Bratislava, Panónska cesta 4031344381
88.Výkon zodpovednej osoby 6/1836,00 €ZO/2018Z728404.06.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
89.Ochrana objektu 6/201821,81 €04.06.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
90.Elektrina 6/2018319,00 €04.06.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
91.Oprava a údržba krovinorezu67,50 €28201804.06.2018Predos - BB s.r.o.Predajná, Podhrádok 35736625086
92.Plyn 6/2018829,04 €04.06.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
93.Jedálne kupóny253,40 €29201805.06.2018Up SlovenskoBratislava, Tomášikova 23/D31396674
94.Obedy ŠJ 5/2018506,00 €05.06.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
95.Pracovná zdravotná služba 5/201833,75 €05.06.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
96.Internet, telefóny 4/201896,08 €07.06.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
97.Zákazky VO + konzultačné služby525,00 €07.06.2018HMH Invest spol. s r.o. Banská Bystrica, Slnečná 1346871489
98.Poplatok za komunálne odpady457,60 €18.06.2018Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
99.Test TD 56,00 €18.06.2018RETEDIA s.r.o.Nitra, Tribečská 646862251
100.Revízia EZS442,92 €25.06.2018Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
101.Služby BOZp+po 6/1890,76 €29.06.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
102.Časopis ROZMER 201810,00 €02.07.2018Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
103.Vodné, stočné141,76 €02.07.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
104.Tonery443,00 €31201803.07.2018BB-IT s.r.o.B. Bystrica, Na Karlove 2547074701
105.Ochrana objektu 7/1821,81 €03.07.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
106.Elektrina 7/18319,00 €03.07.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
107.Plyn 7/18829,04 €06.07.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
108.Telefóny, internet 6/1876,44 €06.07.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
109.Model GDPR180,00 €06.07.2018Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
110.Jedálne kupóny 7/18188,40 €30201806.07.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
111.Obedy 6/18547,40 €06.07.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
112.PZS 6/1833,75 €09.07.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
113.Výkon zodpovednej osoby 7/1836,00 €10.07.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
114.Služby BOZp+po 7/1890,76 €30.07.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
115.Oprava PC48,00 €32201831.07.2018ZERO BB s.r.o.B. Bystrica, Bakossova 5636638498
116.Ochrana objektu 8/1821,81 €31.07.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
117.Elektrina 8/18319,00 €31.07.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
118.Obedy 7/18230,00 €31.07.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
119.Výkon zodpovednej osoby 8/1836,00 €01.08.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
120.Plyn 8/18829,04 €02.08.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
121.PZS 7/1833,75 €03.08.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
122.Finančné spravodaj.26,40 €06.08.2018Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
123.Telefóny, internet 7/1875,59 €07.08.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
124.Jedálne kupóny 8/18390,00 €33201807.08.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
125.Telekomunikačné služby 0,12 €22.08.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
126.Poistenie majetku 120,52 €22.08.2018UNION Bratislava, Karadžičova 1031322051
127.Ročné zúčtovanie 2017480,32 €27.08.2018VšZPBratislava, Panónska cesta 235937874
128.Služby BOZP + PO 8/1890,76 €30.08.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
129.Ochrana objektu 9/1821,81 €30.08.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
130.Elektrina 9/18319,00 €30.08.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
131.Výkon zodpovednej osoby 9/1836,00 €03.09.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
132.Čistiace prostriedky67,97 €35201803.09.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
133.Plyn 9/18829,04 €03.09.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
134.Jedálne kupóny 9/18530,40 €34201804.09.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
135.Čistiace prostriedky39,04 €04.09.2018Papera s.r.o.Banská Bystrica, Čerešňová 1746082182
136.PZS 8/1838,25 €06.09.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
137.Valec63,30 €39201807.09.2018SENDA s.r.o.Banská Bystrica, Kynceľová 4316/1047946555
138.Telefóny, internet 8/1875,78 €07.09.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
139.Hygienické potreby122,83 €36201810.09.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Bratislava, Panónska cesta 4031344381
140.Náhradné plnenie1 179,36 €37201813.09.2018Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
141.Oprava zásuvkových rozvodov340,00 €38201914.09.2018Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
142.Multifinkčné zariadenie139,00 €40201814.09.2018SENDA s.r.o.Banská Bystrica, Kynceľová 4316/1047946555
143.Telekomunikačné služby 0,24 €20.09.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
144.Murárske práce1 460,47 €41201820.09.2018Carpat Estate s.r.o.B. Bystrica, Surovská cesta 1044302924
145.Ročné zúčtovanie 2017547,99 €24.09.2018Dôvera ZP, a.s.Bratislava, Einsteinova 2535942436
146.Ročné zúčtovanie 201757,96 €27.09.2018Union ZP, a.s.Bratislava, Karadžičova 1036284831
147.Vodné, stočné104,90 €27.09.2018StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
148.Výkon zodpovednej osoby 10/201836,00 €01.10.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
149.Obedy ŠJ 9/2018575,00 €01.10.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
150.Plyn 10/2018829,04 €02.10.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
151.Služby BOZP + PO 9/1890,76 €02.10.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
152.Ochrana objektu 10/1821,81 €03.10.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
153.Elektrina 10/18319,00 €03.10.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
154.Jedálne kupóny 10/18296,40 €42201805.10.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
155.PZS 9/1838,25 €05.10.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
156.Multifinkčné zariadenie139,00 €43201805.10.2018SENDA s.r.o.Banská Bystrica, Kynceľová 4316/1047946555
157.Telefóny, internet 9/1876,84 €08.10.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
158.Revízia plynovej kotolne405,00 €5201811.10.2018GAMO-INSTAL s.r.o.BB, Malachov, Banícka 7036627429
159.Maliarske potreby76,40 €12.10.2018J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
160.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 €46201824.10.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
161.Časopis "Československá psychologie" 201932,60 €26.10.2018MediaCall s.r.o.Praha, Špitálská 885/2a 24198013
162.Služby BOZP + PO10/1890,76 €02.11.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
163.Výkon zodpovednej osoby 11/201836,00 €02.11.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
164.Plyn 11/2018829,04 €02.11.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
165.Obedy ŠJ 10/2018598,00 €05.11.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
166.Jedálne kupóny 11/18292,80 €47201805.11.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
167.Ochrana objektu 11/1821,81 €06.11.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
168.Telefóny, internet 10/1875,74 €07.11.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
169.PZS 10/1838,25 €07.11.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
170.Elektrina 11/18319,00 €07.11.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
171.Servis motorového vozidla203,15 €08.11.2018Lion Car s.r.o.BB, Nám. Ľ. Štúra 3136053961
172.Aktualizácie ASPI 2018246,34 €09.11.2018Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
173.Revízia komínov79,27 €49201812.11.2018Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
174.Havarijné poistenie mot. vozidla451,63 €14.11.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
175.PZP mot. Vozidla125,16 €14.11.2018UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
176.Revízia hasiacich prístrojov140,88 €48201823.11.2018MIROMAX s.r.o.BB, Zvolenská cesta 133/A31609058
177.Odvoz odpadu101,85 €50201823.11.2018Iceko-Onyx, s.r.o.B. Bystrica, Mičinská cesta 3536031488
178.Služby BOZP + PO 11/1890,76 €30.11.2018Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 2040888185
179.Plyn 12/2018829,04 €03.12.2018Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
180.Obedy ŠJ 11/2018558,90 €04.12.2018Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
181.Výkon zodpovednej osoby 12/1801836,00 €04.12.2018Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
182.PZS 11/1838,25 €06.12.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
183.Telefóny, internet 11/1875,59 €06.12.2018Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
184.Ochrana objektu 12/1821,81 €06.12.2018MV SRBratislava, Pribinova 2151866
185.Elektrina 12/18319,00 €06.12.2018SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
186.Jedálne kupóny 12/18170,40 €51201807.12.2018Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
187.PZS 12/1838,25 €18.02.2018PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
188.Oprava a údržba EZS77,76 €18.02.2018Kelcom InternationalBanská Bystrica, Na Troskách 1231564020
189.Náhradné diely výpočt.technika240,00 €21.12.2018SENDA s.r.o.Banská Bystrica, Kynceľová 4316/1047946555
190.Revízia el. spotrebičov365,20 €44201821.12.2018Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611