Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Výkon zodpovednej osoby36.00 €02.01.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
2.Vodné, stočné187.12 €02.01.2019StVPSB. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
3.Obedy ŠJ 12/2018368.00 €02.01.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
4.Telekomunikačné služby 0.24 €02.01.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
5.Výkon služieb BOZP, PO 12/201890.76 €03.01.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
6.Internet, telefóny 12/201876.44 €07.01.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
7.Ochrana objektu 2/201821.81 €07.01.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
8.Servis kopírky46.80 €2201908.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
9.Časopis "Rozmer" 201910.00 €09.01.2019Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
10.Servis kopírky32.40 €4201910.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
11.Jedálne kupóny321.60 €3201911.01.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
12.Tonery115.20 €6201911.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
13.Hygienické potreby163.25 €5201914.01.2019SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
14.Vlajky 92.98 €7201915.01.2019Vlajky.EU s.r.o.Praha 6, Radčina 497/2228511042
15.Poistenie majetku 101.09 €810001483015.01.2019UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
16.Finančný spravodajca vyúčtovanie 201814.90 €16.01.2019Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
17.Plyn vyúčtovanie preplatok539.53 €2675/201716.01.2019Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
18.Časopis Česka a slov.psychiatrie 201920.30 €16.01.2019L.K. Permanent s.r.o. Bratislava, Hattalova 1231352782
19.VEMA - aktualizácie368.40 €17.01.2019Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
20.Plyn 1/2019320.00 €21.01.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
21.Časopis Škola 201925.00 €24.01.2019Redakcia Škola - MelBratislava, Ondavská 811821973
22.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 €9201925.01.2019PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
23.ESET EPA 638.40 €11201928.01.2019IT Life s.r.o.Kynceľová 1050527576
24.Výkon služieb BOZP, PO 1/201990.76 €30.01.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
25.Elektrina vyúčtovanie preplatok189.82 €30.01.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
26.Pracovná zdravotná služba 1/201935.25 €01.02.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
27.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.02.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
28.Internet, telefóny 1/201976.19 €04.02.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
29.Sanet roč.členský poplatok33.00 €04.02.2019SANETBratislava, Vazovova 517055270
30.Ochrana objektu 2/201921.81 €04.02.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
31.Obedy ŠJ 1/2019508.30 €05.02.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
32.Jedálne kupóny282.00 €13201906.02.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
33.Úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla322.80 €1201907.02.2019Ing. Škrobánek - O.P.C.D.Teplička n.Váhom, Na Skotňu 5414255791
34.Plyn 2/2019920.00 €08.02.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
35.Mobilná skartácia dokumentov90.00 €10201914.02.2019GWR, s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197
36.WinIbeu - aktualizácie 83.65 €13.02.2019Ives Košice Košice, Čsl. armády 20162957
37.Náhradné plnenie591.60 €8201915.02.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
38.Hygienický, kancelársky, čistiaci tovar877.20 €15.02.2019F.A.T. s.r.o.Banská Bystrica, ul. Mieru 1844647654
39.Komunálny odpad 457.60 €20.02.2019Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
40.Pokládka dlažby 580.09 €12201925.02.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
41.Časopis Alkoholizmus a drog. závislosti 201910.00 €28.02.2019V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
42.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.03.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
43.Jedálne kupóny249.60 €17201904.03.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
44.Výkon služieb BOZP, PO 2/201990.76 €04.03.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
45.Ochrana objektu 3/201921.81 €04.03.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
46.Servis telefónnej ústredne36.00 €05.03.2019Mikrohuko s.r.o.Banská Bystrica, Kollárova 1131560806
47.Internet, telefóny 2/201975.88 €06.03.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
48.Pracovná zdravotná služba 2/201935.25 €06.03.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
49.Obedy ŠJ 2/2019547.40 €11.03.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
50.Plyn 3/2019920.00 €11.03.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
51.Elektrina 2/2019326.60 €11.03.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
52.Elektrina 3/2019323.00 €12.03.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
53.Školné39.96 €27.03.2019Vesna n.o.Bratislava, Smolenická 1445739153
54.Revízia bleskozvodov110.00 €28.03.2019Ing. Adrián BabčanBanská Bystrica, Pod Kalváriou 232019611
55.Výkon služieb BOZP, PO 3/201990.76 €01.04.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
56.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.04.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
57.Obedy ŠJ 3/2019453.10 €02.04.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
58.Elektrina 4/2019323.00 €02.04.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
59.Ochrana objektu 4/201921.81 €02.04.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
60.Vodné, stočné167.27 €03.04.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
61.Pracovná zdravotná služba 3/201935.25 €03.04.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
62.Oprava sanity kúpelne a príslušenstva2,435.62 €16201904.04.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
63.Jedálne kupóny307.20 €19201904.04.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
64.Scener prenosný71.96 €04.04.2019Partner Retail s.r.o.Bratislava, Klincová 3748127124
65.Internet, telefóny 3/201975.90 €08.04.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
66.Plyn 4/2019920.00 €08.04.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
67.Údržba kopírky35.04 €18.04.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
68.Výkon zodpovednej osoby36.00 €02.05.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
69.Znalecký posudok - strecha, kanalizácia400.00 €25201902.05.2019Kútik s.r.o.Banská Bystrica, Na úbočí 745492212
70.Obedy ŠJ 4/2019466.90 €02.05.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
71.Ochrana objektu 5/201921.81 €03.05.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
72.Internet, telefóny 4/201976.33 €06.05.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
73.Elektrina 5/2019323.00 €06.05.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
74.Pracovná zdravotná služba 4/201935.25 €06.05.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
75.Jedálne kupóny357.60 €26201907.05.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
76.Plyn 5/2019920.00 €07.05.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
77.Časopis Psychológia a patopsych. dieťaťa 201911.00 €18201909.05.2019VÚDPaP BA, Cyprichova 42681385
78.ASPI - aktualizácie246.34 €13.05.2019Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
79.Výkon služieb BOZP, PO 4/201990.76 €13.05.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
80.Čistenie a monitoring kanalizácie 228.00 €27201917.05.2019Adam Krtko s.r.o.Banská Bystrica, Hviezdoslavova 5646355979
81.Chemické čistenie kotlov234.00 €23201927.05.2019Ing. Chemlík-3E ENERGOZV, Jedľová 93510922776
82.Výmena svietidla44.80 €29201929.05.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
83.Oprava sanity kúpelne a príslušenstva1,048.80 €16201929.05.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
84.Maliarske potreby43.67 €30201930.05.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
85.Elektrický bojler + montáž198.00 €28201930.05.2019SPAEZ s.r.o.BB, Zvolenská cesta 2431576541
86.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 €31201931.05.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497
87.Výkon služieb BOZP, PO 5/201990.76 €03.06.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
88.Ochrana objektu 6/201921.81 €03.06.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
89.Kontrola komínov79.27 €24201903.06.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
90.Elektrina 6/2019323.00 €03.06.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
91.Obedy ŠJ 5/2019558.90 €03.06.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
92.Revízia EZS494.52 €04.06.2019Kelcom International BB s.r.o.Banská Bystrica, Na Troskách 1231564020
93.Jedálne kupóny228.00 €32201904.06.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
94.Internet, telefóny 5/201982.82 €04.06.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
95.Výkon zodpovednej osoby36.00 €04.06.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
96.Servis kopírky210.48 €04.06.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
97.Plyn 6/2019920.00 €06.06.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
98.Pracovná zdravotná služba 5/201935.25 €07.06.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
99.Kancelárske potreby, hygienický tovar, tonery879.30 €28.06.2019F.A.T. s.r.o.Banská Bystrica, ul. Mieru 1844647654
100.Obedy ŠJ 6/2019529.00 €28.06.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
101.Jedálne kupóny328.40 €33201928.06.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
102.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.07.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
103.Ochrana objektu 7/201921.81 €01.07.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
104.Elektrina 7/2019323.00 €01.07.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
105.Výkon služieb BOZP, PO 6/201990.76 €02.07.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
106.Vodné, stočné161.60 €04.07.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
107.Pracovná zdravotná služba 6/201935.25 €12.07.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
108.Internet, telefóny 6/201979.52 €12.07.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
109.Školné50.00 €15.07.2019AJUVA Š+S s.r.o.Banská Bystrica, Zvolenská cesta 2036636886
110.Plyn 7/2019920.00 €15.07.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
111.Maliarske potreby86.11 €34201922.07.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
112.Výkon služieb BOZP, PO 7/201990.76 €29.07.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
113.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.08.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
114.Elektrina 8/2019323.00 €01.08.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
115.Ochrana objektu 8/201921.81 €02.08.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
116.Obedy ŠJ 7/2019204.70 €02.08.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
117.Pracovná zdravotná služba 7/201935.25 €06.08.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
118.Plyn 8/2019920.00 €07.08.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
119.Internet, telefóny 7/201979.61 €08.08.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
120.Školné35.00 €26.08.2019Kantorka n.o.Košice, Bazalková 745740313
121.Finančný spravodajca 202026.40 €26.08.2019Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
122.Poistenie majetku 120.52 €26.08.2019Union poisťovňa a.s.Bratislava, Karadžičova 1031322051
123.Ochrana objektu 9/201921.81 €02.09.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
124.Jedálne kupóny564.40 €36201902.09.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
125.Výkon zodpovednej osoby36.00 €02.09.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
126.Výkon služieb BOZP, PO 8/201990.76 €02.09.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
127.Elektrina 9/2019323.00 €02.09.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
128.Jedálne kupóny428.40 €37201903.09.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
129.Vodoinštalačné práce314.52 €35201904.09.2019VODOREAL s.r.o.Banská Bystrica, Smreková 7036628603
130.Internet, telefóny 8/201980.51 €06.09.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
131.Pracovná zdravotná služba 8/201935.25 €06.09.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
132.Plyn 9/2019920.00 €09.09.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
133.Tlač dokumentov210.00 €38201920.09.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
134.VšZP ročné zúčtovanie 2018 dobropis 120.70 €20.09.2019VšZP a.s.Banská Bystrica, Skuteckého 2035937874
135.Dôvera ZP ročné zúčtovanie 2018 dobropis137.61 €20.09.2019Dôvera ZP, a.s.Bratislava, Einsteinova 2535942436
136.Výkon služieb BOZP, PO 9/201990.76 €01.10.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
137.Výkon zodpovednej osoby36.00 €01.10.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
138.Vodné, stočné133.25 €02.10.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
139.Ochrana objektu 10/201921.81 €02.10.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
140.Elektrina 10/2019323.00 €02.10.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
141.Havarijné poistenie motorového vozidla528.41 €03.10.2019UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
142.Pracovná zdravotná služba 9/201935.25 €03.10.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
143.Jedálne kupóny448.40 €40201904.10.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
144.Internet, telefóny 9/201979.60 €07.10.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
145.Obedy ŠJ 9/2019457.50 €07.10.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
146.Kancelárske potreby 268.87 €39201908.10.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
147.Plyn 10/2019920.00 €08.10.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281