Archív : Faktúry

(zákon 546/2010)

Návrat

Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  7. Údaje o dodávateľovi
1. Číslo FA 2. Popis FA 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Číslo obj. 6. Dátum doruč. 7a. Názov 7b. Adresa 7c. IČO
1.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  02.01.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
2.Vodné, stočné187,12 €  02.01.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
3.Obedy ŠJ 12/2018368,00 €  02.01.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
4.Telekomunikačné služby 0,24 €  02.01.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
5.Výkon služieb BOZP, PO 12/201890,76 €  03.01.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
6.Internet, telefóny 12/201876,44 €  07.01.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
7.Ochrana objektu 2/201821,81 €  07.01.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
8.Servis kopírky46,80 € 04 6008.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
9.Časopis "Rozmer" 201910,00 €  09.01.2019Ekumenická spoločnosťBratislava, Svoradova 331746772
10.Servis kopírky32,40 € 01 1510.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
11.Jedálne kupóny321,60 € 08 8711.01.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
12.Tonery115,20 € 10 6911.01.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
13.Hygienické potreby163,25 € 06 4214.01.2019SLOB-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325
14.Vlajky 92,98 € 03 9715.01.2019Vlajky.EU s.r.o.Praha 6, Radčina 497/2228511042
15.Poistenie majetku 101,09 €8100014830 15.01.2019UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
16.Finančný spravodajca vyúčtovanie 201814,90 €  16.01.2019Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
17.Plyn vyúčtovanie preplatok539,53 €2675/2017 16.01.2019Magna Energia a.s.Piešťany, Nitrianska 7555/1835743565
18.Časopis Česka a slov.psychiatrie 201920,30 €  16.01.2019L.K. Permanent s.r.o. Bratislava, Hattalova 1231352782
19.VEMA - aktualizácie368,40 €  17.01.2019Vema, s.r.o.Bratislava, Prievozská 14/A31355374
20.Plyn 1/2019320,00 €  21.01.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
21.Časopis Škola 201925,00 €  24.01.2019Redakcia Škola - MelBratislava, Ondavská 811821973
22.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 12 5125.01.2019PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
23.ESET EPA 638,40 € 09 0628.01.2019IT Life s.r.o.Kynceľová 1050527576
24.Výkon služieb BOZP, PO 1/201990,76 €  30.01.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
25.Elektrina vyúčtovanie preplatok189,82 €  30.01.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
26.Pracovná zdravotná služba 1/201935,25 €  01.02.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
27.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  01.02.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
28.Internet, telefóny 1/201976,19 €  04.02.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
29.Sanet roč.členský poplatok33,00 €  04.02.2019SANETBratislava, Vazovova 517055270
30.Ochrana objektu 2/201921,81 €  04.02.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
31.Obedy ŠJ 1/2019508,30 €  05.02.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
32.Jedálne kupóny282,00 € 06 6106.02.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
33.Úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla322,80 € 11 3207.02.2019Ing. Škrobánek - O.P.C.D.Teplička n.Váhom, Na Skotňu 5414255791
34.Plyn 2/2019920,00 €  08.02.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
35.Mobilná skartácia dokumentov90,00 € 04 7914.02.2019GWR, s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197
36.WinIbeu - aktualizácie 83,65 €  13.02.2019Ives Košice Košice, Čsl. armády 20162957
37.Náhradné plnenie591,60 € 07 2415.02.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
38.Hygienický, kancelársky, čistiaci tovar877,20 €  15.02.2019F.A.T. s.r.o.Banská Bystrica, ul. Mieru 1844647654
39.Komunálny odpad 457,60 €  20.02.2019Mesto BBBanská Bystrica, ČSA 26313271
40.Pokládka dlažby 580,09 € 01 3425.02.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
41.Časopis Alkoholizmus a drog. závislosti 201910,00 €  28.02.2019V Obzor, s.r.o.Bratislava, Exnárova 735708956
42.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  01.03.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
43.Jedálne kupóny249,60 € 12 7004.03.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
44.Výkon služieb BOZP, PO 2/201990,76 €  04.03.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
45.Ochrana objektu 3/201921,81 €  04.03.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
46.Servis telefónnej ústredne36,00 €  05.03.2019Mikrohuko s.r.o.Banská Bystrica, Kollárova 1131560806
47.Internet, telefóny 2/201975,88 €  06.03.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
48.Pracovná zdravotná služba 2/201935,25 €  06.03.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
49.Obedy ŠJ 2/2019547,40 €  11.03.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
50.Plyn 3/2019920,00 €  11.03.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
51.Elektrina 2/2019326,60 €  11.03.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
52.Elektrina 3/2019323,00 €  12.03.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
53.Školné39,96 €  27.03.2019Vesna n.o.Bratislava, Smolenická 1445739153
54.Revízia bleskozvodov110,00 €  28.03.2019Ing. Adrián BabčanBanská Bystrica, Pod Kalváriou 232019611
55.Výkon služieb BOZP, PO 3/201990,76 €  01.04.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
56.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  01.04.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
57.Obedy ŠJ 3/2019453,10 €  02.04.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
58.Elektrina 4/2019323,00 €  02.04.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
59.Ochrana objektu 4/201921,81 €  02.04.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
60.Vodné, stočné167,27 €  03.04.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
61.Pracovná zdravotná služba 3/201935,25 €  03.04.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
62.Oprava sanity kúpelne a príslušenstva2 435,62 € 08 4304.04.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
63.Jedálne kupóny307,20 € 09 2504.04.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
64.Scener prenosný71,96 €  04.04.2019Partner Retail s.r.o.Bratislava, Klincová 3748127124
65.Internet, telefóny 3/201975,90 €  08.04.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
66.Plyn 4/2019920,00 €  08.04.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
67.Údržba kopírky35,04 €  18.04.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
68.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  02.05.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
69.Znalecký posudok - strecha, kanalizácia400,00 € 12 8902.05.2019Kútik s.r.o.Banská Bystrica, Na úbočí 745492212
70.Obedy ŠJ 4/2019466,90 €  02.05.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
71.Ochrana objektu 5/201921,81 €  03.05.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
72.Internet, telefóny 4/201976,33 €  06.05.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
73.Elektrina 5/2019323,00 €  06.05.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
74.Pracovná zdravotná služba 4/201935,25 €  06.05.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
75.Jedálne kupóny357,60 € 05 1707.05.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
76.Plyn 5/2019920,00 €  07.05.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
77.Časopis Psychológia a patopsych. dieťaťa 201911,00 € 05 9809.05.2019VÚDPaP BA, Cyprichova 42681385
78.ASPI - aktualizácie246,34 €  13.05.2019Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
79.Výkon služieb BOZP, PO 4/201990,76 €  13.05.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
80.Čistenie a monitoring kanalizácie 228,00 € 10 4417.05.2019Adam Krtko s.r.o.Banská Bystrica, Hviezdoslavova 5646355979
81.Chemické čistenie kotlov234,00 € 03 3527.05.2019Ing. Chemlík-3E ENERGOZV, Jedľová 93510922776
82.Výmena svietidla44,80 € 07 9929.05.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
83.Oprava sanity kúpelne a príslušenstva1 048,80 € 08 4329.05.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981
84.Maliarske potreby43,67 € 11 2630.05.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
85.Elektrický bojler + montáž198,00 € 02 7230.05.2019SPAEZ s.r.o.BB, Zvolenská cesta 2431576541
86.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 04 5431.05.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497
87.Výkon služieb BOZP, PO 5/201990,76 €  03.06.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
88.Ochrana objektu 6/201921,81 €  03.06.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
89.Kontrola komínov79,27 € 08 6203.06.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
90.Elektrina 6/2019323,00 €  03.06.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
91.Obedy ŠJ 5/2019558,90 €  03.06.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
92.Revízia EZS494,52 €  04.06.2019Kelcom International BB s.r.o.Banská Bystrica, Na Troskách 1231564020
93.Jedálne kupóny228,00 € 08 8104.06.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
94.Internet, telefóny 5/201982,82 €  04.06.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
95.Výkon zodpovednej osoby36,00 €  04.06.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
96.Servis kopírky210,48  04.06.2019René Gabčo, R.G.COPYPúchov, Nosice II/19934749951
97.Plyn 6/2019920  06.06.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
98.Pracovná zdravotná služba 5/201935,25  07.06.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
99.Kancelárske potreby, hygienický tovar, tonery879,3  28.06.2019F.A.T. s.r.o.Banská Bystrica, ul. Mieru 1844647654
100.Obedy ŠJ 6/2019529  28.06.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
101.Jedálne kupóny328,4 33201928.06.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
102.Výkon zodpovednej osoby36  01.07.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
103.Ochrana objektu 7/201921,81  01.07.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
104.Elektrina 7/2019323  01.07.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
105.Výkon služieb BOZP, PO 6/201990,76  02.07.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
106.Vodné, stočné161,6  04.07.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
107.Pracovná zdravotná služba 6/201935,25  12.07.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
108.Internet, telefóny 6/201979,52  12.07.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
109.Školné50  15.07.2019AJUVA Š+S s.r.o.Banská Bystrica, Zvolenská cesta 2036636886
110.Plyn 7/2019920  15.07.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
111.Maliarske potreby86,11 34201922.07.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541
112.Výkon služieb BOZP, PO 7/201990,76  29.07.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
113.Výkon zodpovednej osoby36  01.08.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
114.Elektrina 8/2019323  01.08.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
115.Ochrana objektu 8/201921,81  02.08.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
116.Obedy ŠJ 7/2019204,7  02.08.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
117.Pracovná zdravotná služba 7/201935,25  06.08.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
118.Plyn 8/2019920  07.08.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
119.Internet, telefóny 7/201979,61  08.08.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
120.Školné35  26.08.2019Kantorka n.o.Košice, Bazalková 745740313
121.Finančný spravodajca 202026,4  26.08.2019Poradca podnikateľaŽilina, Martina Rázusa 23A31592503
122.Poistenie majetku 120,52  26.08.2019Union poisťovňa a.s.Bratislava, Karadžičova 1031322051
123.Ochrana objektu 9/201921,81  02.09.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
124.Jedálne kupóny564,4 36201902.09.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
125.Výkon zodpovednej osoby36  02.09.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
126.Výkon služieb BOZP, PO 8/201990,76  02.09.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
127.Elektrina 9/2019323  02.09.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
128.Jedálne kupóny428,4 37201903.09.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
129.Vodoinštalačné práce314,52 35201904.09.2019VODOREAL s.r.o.Banská Bystrica, Smreková 7036628603
130.Internet, telefóny 8/201980,51  06.09.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
131.Pracovná zdravotná služba 8/201935,25  06.09.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
132.Plyn 9/2019920  09.09.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
133.Tlač dokumentov210 38201920.09.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
134.VšZP ročné zúčtovanie 2018 dobropis 120,7  20.09.2019VšZP a.s.Banská Bystrica, Skuteckého 2035937874
135.Dôvera ZP ročné zúčtovanie 2018 dobropis137,61  20.09.2019Dôvera ZP, a.s.Bratislava, Einsteinova 2535942436
136.Výkon služieb BOZP, PO 9/201990,76  01.10.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
137.Výkon zodpovednej osoby36  01.10.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
138.Vodné, stočné133,25  02.10.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030
139.Ochrana objektu 10/201921,81  02.10.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
140.Elektrina 10/2019323  02.10.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
141.Havarijné poistenie motorového vozidla528,41  03.10.2019UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
142.Pracovná zdravotná služba 9/201935,25  03.10.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
143.Jedálne kupóny448,4 40201904.10.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
144.Internet, telefóny 9/201979,6  07.10.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
145.Obedy ŠJ 9/2019457,5  07.10.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
146.Kancelárske potreby 268,87 39201908.10.2019Chránená dieľňa - ALFAB. Bystrica, Kyjevské námestie 217062926
147.Plyn 10/2019920  08.10.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
148.Výmena svietidiel125,78 41201922.10.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022
149.Telekomunikačné služby 0,12  23.10.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
150.Preventívne psychologické poradnestvo96 42201925.10.2019PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497
151.Oprava EZS75  31.10.2019SAK plus, s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 8/A44625995
152.Výkon služieb BOZP, PO 10/201990,76  31.10.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
153.Výkon zodpovednej osoby36  04.11.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
154.Jedálne kupóny448,4 43201904.11.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
155.Obedy ŠJ 10/2019440  04.11.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
156.Elektrina 11/2019323  04.11.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
157.Ochrana objektu 11/201921,81  04.11.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
158.Internet, telefóny 10/201979,52  05.11.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
159.Pracovná zdravotná služba 10/201935,25  07.11.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
160.Plyn 11/2019920  07.11.2019ZSE Energia, a.s.Bratislava, Čulenova 636677281
161.Ročenka Predprimárne vzdelávanie19,8  11.11.2019M. Medlen-JURIS dat Bratislava, Ondavská 811821973
162.ASPI - aktualizácie246,34  12.11.2019Wolters Kluwer SR s.r.o.Bratislava, Mlynské Nivy 4831348262
163.PZP motorové vozidlo137,64  18.11.2019UNIQA poisťovňa a.s.Bratislava, Lazaretská 15653501
164.Prezutie mot. vozidla48 46201920.11.2019AUTOfach, s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871
165.Servis mot. vozidla152,7  20.11.2019LION car, s.r.o.Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 3136053961
166.Servis EZS54  25.11.2019SAK plus, s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 8/A44625995
167.Revízia plynovej kotolne405  25.11.2019GAMO - Instal, s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429
168.Výkon služieb BOZP, PO 11/201990,76  28.11.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
169.Obedy ŠJ 11/2019415  02.12.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
170.Výkon zodpovednej osoby36  02.12.2019Osobnyudaj.sk, s.r.o.Košice, Garbiarska 550528041
171.Kontrola hasiacich prístrojov332,88 45201903.12.2019HASFA s.r.o.Banská Bystrica, Kalinčiakova 2150194038
172.Elektrina 12/2019323  03.12.2019SSE, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008
173.Ochrana objektu 12/201921,81  03.12.2019MV SRBratislava, Pribinova 2151866
174.Pracovná zdravotná služba 11/201935,25  05.12.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
175.Jedálne kupóny304,4 47201906.12.2019Up Slovensko s.r.o.Bratislava, Tomášikova 23/D31396674
176.Kontrola komínov100 44201909.12.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854
177.Internet, telefóny 11/201981,07  09.12.2019Slovak TelekomBratislava, Karadžičova 1035763469
178.Časopis "Československá psychologie" 202032,92  10.12.2019MediaCall, s.r.o.Praha, Špitálska 885/2a24198013
179.Prenájom priestorov auly100 48201916.12.2019UMB o.z. Banská Bystrica, Národná 1231914845
180.Výkon služieb BOZP, PO 12/201990,76  16.12.2019Ing. Fáber MarcelBanská Bystrica, ČSA 1140888185
181.Pracovná zdravotná služba 11/201933,75  18.12.2019PZS s.r.o.Banská Bystrica, ČSA 2036757055
182.Obedy ŠJ 12/2019255  20.12.2019Školská jedáleňBanská Bystrica, Mládežnícka 51626317
183.Vodné, stočné133,25  27.12.2019StVPS a.s.B. Bystrica, Partizánska cesta 536644030