Objednávky

(zákon 546/2010)

Archív :
Objednávky z roku 2017
Objednávky z roku 2016
Objednávky z roku 2015
Objednávky z roku 2014
Objednávky z roku 2013
Objednávky z roku 2012
Objednávky z roku 2011

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Jedálne kupóny307,60 € 08.01.2018Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
2.Znalecký posudok150,00 € 05.01.2018Ing. Patrik VlčekZvolen, Sokolovská 84PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
3.Hygienické potreby137,23 € 10.01.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
4.Mobilná skartácia35,88 € 24.01.2018GWR s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
5.Revízia plynovej kotolne 26.01.2018Gamo-Instal s.r.o.Banícka 70, Malachov36627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
6.Jedálne kupóny385,80 € 02.02.2018Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
7.Servis motorového vozidla Š Felícia60,00 € 05.02.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
8.Maliarske potreby 36,72 € 12.02.2018J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
9.Čistiace prostriedky130,44 € 14.02.2018Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
10.Kancelársky papier151,50 € 14.02.2018Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
11.Výmena svietidiel254,45 € 26.02.2018Ján ChomičBB, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
12.Jedálne kupóny239,60 € 28.02.2018Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
13.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 01.03.2018PhDr. ZacharovskýRužomberok, Bystrická cesta 7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
14.Odťah mot.vozidla 02.03.2018AUTOfach s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
15.Tlač dokumentov175,81 € 15.03.2018Chránená dieľňa - ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
16.Hygienické potreby122,83 € 20.03.2018Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
17.Jedálne kupóny280,40 € 29.03.2018Up Slovensko s.r.o.Tomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ