Archív : Objednávky - 2011

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Číslo Názov Typ Veľkosť Cena € Pridané dňa
1. Ob_01_2011_Kancelárske potreby pdf 36 kb 167,85 25. 01. 2011
2. Ob_02_2011_Prvá_pomoc pdf 37 kb 15,00 25. 01. 2011
3. Ob_03_2011_Zákazové_tabule pdf 38 kb 62,40 27. 01. 2011
4. Ob_04_2011_Výpočet_emisií_2010 pdf 49 kb neudaná 28. 01. 2011
5. Ob_05_2011_Stravné_kupóny pdf 37 kb 780,00 01. 02. 2011
6. Ob_06_2011_Hygienicke_potreby pdf 31 kb 92,88* 01. 02. 2011
8. Ob_08_2011_Náplne_na_tekuté_mydlo pdf 31 kb 8,42* 20. 02. 2011
9. Ob_09_2011_Toner_myš_kláves_Zero pdf 32 kb 82,80 05. 03. 2011
10. Ob_10_2011_Jedálne_kupóny pdf 31 kb 900,00 05. 03. 2011
11. Ob_11_2011_Verejná_sprava pdf 37 kb 66,80 05. 03. 2011
12. Ob_12_2011_Revízia_bleskozvodov pdf 37 kb 780,00 05. 03. 2011
13. Ob_13_2011_Kancelársky_papier pdf 37 kb 63,00 15. 03. 2011
14. Ob_14_2011_Jedálne_kupóny pdf 31 kb 660,00 06. 04. 2011
15. Ob_15_2011_Oprava_bleskozvodov pdf 40 kb cena neudaná 06. 04. 2011
16. Ob_16_2011_oprava_mot_vozidla pdf 37 kb cena neudaná 06. 04. 2011
17. Ob_17_2011_tónery pdf 31 kb 142,06* 06. 04. 2011
18. Ob_18_2011_Hygienické_potreby pdf 32 kb 92,88* 14. 04. 2011
19. Ob_19_2011_Oprava_PC pdf 32 kb bez udania ceny 14. 04. 2011
20. Ob_20_2011_Čistiace_prostriedky pdf 32 kb 29,05 20. 04. 2011
21. Ob_21_2011_servis_ústredne.pdf pdf 31 kb bez udania ceny 29. 04. 2011
* Cena je bez DPH