Archív : Objednávky - 2012

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1. Jedálne kupóny 608.40 €   04/01/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
2. Tonery 742.36 €   17/01/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
3. Kancelárske potreby 18.90 €   27/01/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
4. Jedálne kupóny 744.00 €   30/01/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
5. Bezpečnostné dvere 340.00 €   01/02/2012 MK Doors, s.r.o. Horná 8, B. Bystrica 46042318 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
6. Čistiace prostriedky 50.83 €   10/02/2012 REMPO, s.r.o. Zvolenská cesta 57, BB 35819081 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
7. Hygienické potreby 111.46 €   10/02/2012 LYNNE, s.r.o. Kvetinová 14, BB 36642681 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
8. Kancelárske potreby 13.58 €   17/02/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
9. Odborné prehliadky a skúšky VEZ 360.00 €   24/02/2012 Ing. Babčan Adrián Pod Kalváriou 2, BB 32019611 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
10. Jedálne kupóny 870.00 €   27/02/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
11. Test "Hodnotenie komunikačných schopností detí v rannom veku" 25.00 €   09/03/2012 Slovenská asociácia logopédov Matičná 25, BA   PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
12. Jedálne kupóny 621,00 €   28.03.2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
13. Odstránenie závad elektrických zariadení     12/04/2012 Ján Chomič Magurská 55, BB 44075022 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
14. Toner 45.00 €   12/04/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
15. Kancelársky papier 63.00 €   12/04/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
16. Hygienické potreby 55.73 €   16/04/2012 LYNNE, s.r.o. Kvetinová 14, BB 36642681 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
17. Čistiace prostriedky 73.97 €   16/04/2012 REMPO, s.r.o. Zvolenská cesta 57, BB 35819081 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
18. Pracovné náradie 25.85 €   16/04/2012 REMPO, s.r.o. Zvolenská cesta 57, BB 35819081 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
19. Kontrola komínov 79.27 €   24/04/2012 Rausa Družby 4, BB 36835854 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
20. Jedálne kupóny 732.00 €   26/04/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
21. Preventívne psychologické poradenstvo 50.00 €   02/05/2012 PhDr. Žilinčík Juraj Tatranská 59, BB 40168301 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
22. Revízia kotolne     11/05/2012 GAMO-Instal Banícka 70, Malachov 36627429 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
23. Príprava vozidla na STK + príves     30/05/2012 BIP Motors, s.r.o. Sládkovičova 42, BB 44465190 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
24. Jedálne kupóny 669.00 €   31/05/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
25. Toner do kopírky 42.00 €   31/05/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
26. Kancelárske potreby 69.61 €   31/05/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
27. Krtkovanie potrubia odvodu dažďovej vody     04/06/2012 Super-TEP Tulská 23, BB 10970509 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
28. Revízia EZS     04/06/2012 Kelcom International Na Troskách 12, BB 31564020 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
29. Zemné práce + oprava poškodenej kanalizácie     12/06/2012 Snopko-SNOSTAV Horné Pršany 126, BB 22629921 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
30. Čistiace prostriedky 85.88 €   14/06/2012 REMPO, s.r.o. Zvolenská cesta 57, BB 35819081 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
31. Toner do kopírky 39.43 €   21/06/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
32. Korkové tabule 130.00 €   22/06/2012 TOP Office, s.r.o. Hlavná 922, Matúškovo 36355160 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
33. Jedálne kupóny 1,317.00 €   6/26/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
34. Hygienické potreby 31,54 €   12. 7. 2012 LYNNE, s.r.o. Kvetinová 14, BB 36642681 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
35. Oprava PC     26. 7. 2012 Zero spol. s r.o. Bakossova 56, BB 36638498 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
36. Oprava tlačiarne     31. 7. 2012 S&T Slovakia spol. s r.o. Rudlovská cesta 53, BB 31349935 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
37. Oprava telef.ústredne 18,60 €   27.08.2012 Mikrohuko spol. s r.o. Kollárova 11, BB 31560806 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
38. Jedálne kupóny 728,40 €   30.08.2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
39. Hygienické potreby 111,46 €   05.09.2012 LYNNE SK, s.r.o. Kvetinová 14, BB 36642681 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
40. Čistiace prostriedky 74,29 €   05.09.2012 REMPO, s.r.o. Zvolenská cesta 57, BB 35819081 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
41. Kancelárske potreby 147,27 €   05.09.2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
42. Tlačiareň LaserJet P1102 80,00 €   14.09.2012 DATART International a.s. Na Troskách 25, BB 46112766 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
43. Servis kopírky 21.98 €   9/18/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
44. Optický valec do kopírky 89.50 €   9/21/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
45. Oprava bleskozvodu 130.00 €   9/25/2012 Ján Chomič Magurská 55, BB 44075022 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
46. Jedálne kupóny 780.00 €   9/28/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
47. Záznamové zošity Goppingen 150.00 €   10/4/2012 Tlačiarne Žiar nad Hronom PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
48. Maliarske práce 560.00 €   10/11/2012 Pavol Haring Pod Bánošom 31, BB 10837485 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
49. Tonery HP color LJ 201.60 €   10/16/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
50. Kancelárske potreby 104.35 €   10/17/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
51. Servis kopírky 74.28 €   10/19/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
52. Čistiace prostriedky 49.82 €   10/22/2012 Papera, s.r.o. Čerešňová 17, BB 46082180 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
53. Jedálne kupóny 728.40 €   10/29/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
54. Revízia hasiacich prístrojov 145.39 €   11/5/2012 Miromax s.r.o. Zvolenská cesta 133, BB 31609058 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
55. Kontrola komínov 79.27 €   11/5/2012 Rausa s.r.o. Družby 4, BB 36835854 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
56. Chemické čistenie kotla 203.00 €   11/5/2012 GAMO-Instal s.r.o. Banícka 70, Malachov 36627429 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
57. Toner 26.00 €   11/16/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
58. Jedálne kupóny 660.00 €   11/30/2012 Le cheque déjeuner Tomášikova 23/D, BA 31396674 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
59. Revízia plyn.sporákov 291.60 €   12/3/2012 Pavol Styk-Servis Ružová 9, BB 36040436 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
60. Elektroinštalačný materiál 262.98 €   12/18/2012 Ekobad s.r.o. Sládkovičova 96, BB 31643108 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
61. Čistiace prostriedky 103.81 €   12/20/2012 Papera, s.r.o. Čerešňová 17, BB 46082182 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
62. Tlačiareň LaserJet P1102 79.90 €   12/19/2012 NAY Elektrodom Zvolenská cesta 8, BB 35739487 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
63. Eset Antivirus 20 lic 466.80 €   12/18/2012 HalSoft s.r.o. Banská Bystrica, Slnečná 40 31899439 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
64. Hygienické potreby 111.46 €   12/19/2012 LYNNE SK, s.r.o. Banská Bystrica, Kvetinová 14 36642681 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
65. Kancelárske potreby 274.59 €   12/20/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
66. Tonery + kopírka 630.00 €   12/20/2012 René Gabčo, R.G.COPY Nosice II/199, Púchov 34749951 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
67. Vložka Gege+klúče 78.50 €   12/21/2012 PROFIL-A.Moravčíková Banská Bystrica, Kapitulská 6 35260777 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
68. Kancelárske potreby 25.15 €   12/21/2012 Papera, s.r.o. Banská Bystrica, Čerešňová 17 46082182 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ
69. Kancelárske potreby 35.35 €   12/27/2012 ZVES, s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 9, BB 36000175 PhDr. Ľubomír Tichý riaditeľ