Archív : Objednávky

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Jedálne kupóny358.05 € 07.01.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
2.Oprava PC144.00 € 07.01.2016Zero BB, spol. s r. o.Bakossova 56, BB36638498PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
3.Tonery55.20 € 11.01.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
4.Kniha "Finančná kontrola"14.50 € 20.01.2016Wolters Kluver s.r.o.Mlynské nivy 48, BA31348262PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
5.Jedálne kupóny216.30 € 29.01.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
6.Páska Tze, adaptér35.53 € 29.01.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
7.Montáž + náter konštrukcie1.560,00 € 01.02.2016Stakov s.r.oBanská Bystrica Jegorovova 376853839PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
8.Kanc. potreby, toner66.48 € 19.02.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
9.Tonery137.58 € 24.02.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
10.Megafón29.90 € 25.02.2016Electronic-starStará Vajnorská 15, BA46895680PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
11.Jedálne kupóny216.30 € 26.02.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
12.Hygienické potreby86.40 € 02.03.2016LynneSK, s.r.o.Banská Bystrica, Kvetinová 1436642681PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
13.Servis kopírky24.00 € 10.03.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
14.Jedálne kupóny279.30 € 30.03.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
15.Servis a revízia plynovej kotolne a tlakových zariadení  06.04.2016Gamo-Instal s.r.o.Banícka 70, Malachov36627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
16.Megafón25.08 € 21.04.2016ITSK F. Mojtu 22, Nitra37212931PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
17.Jedálne kupóny232.05 € 28.04.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
18.Kontrola komínov79.27 € 02.05.2016Rausa s.r.o.Družby 4, BB36835824PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
19.STK + EK mot. voz.211.20 € 04.05.2016AUTOfach s.r.o.Majerská cesta 5, BB43954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
20.Plast. kotviaci kolík27.36 16.05.2016Geomat Slovakia s.r.o.Rybničná 40, BA45308012PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
21.Hygienické potreby121.82 € 18.05.2016LynneSK, s.r.o.Kvetinová 14, BB36642681PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
22.Čistiace prostriedky170.86 € 19.05.2016Marian Lukáč -LukartSládkovičova 66, BB34482768PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
23.Kanelárske potreby40.28 € 19.05.2016Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
24.Kanelárske potreby113.84 € 20.05.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
25.Servis kopírky31.44 € 24.05.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
26.Preventívne psychologické poradnestvo96.00 € 25.05.2016PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
27.GSM komunikátor 31.05.2016Gamo-Instal s.r.o.Banícka 70, Malachov36627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
28.Jedálne kupóny260.40 € 01.06.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
29.Odvoz a likvidácia betónových garáží1,200.00 € 03.06.2016Kartík s.r.o.Sásovská cesta 83, BB31577288PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
30.Vymazanie dát z HDD z vyradených PC144.00 € 13.06.2016HalSoft s.r.o.Slnečná 40, BB45681767PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
31.Kancelárske potreby73.66 € 14.06.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
32.Popruh na krovinorez69.90 € 15.06.2016Predos - BB s.r.o.Predajná, Podhrádok 35736625086PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
33.Kancelárske potreby18.32 € 20.06.2016Amicomp BB s.r.o.Bernolákova 14/B, BB36035971PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
34.Jedálne kupóny575.40 € 06.07.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
35.Optický valec168.00 € 06.07.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
36.Pokládka schodov protišmykovou dlažbou2,351.17 € 25.07.2016IMPRO-STAV s.r.o.Banícka 64, Malachov43990908PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
37.Revízia el. spotrebičov347.6 05.09.2016Ing. Babčan AdriánPod Kalváriou 2, BB32019611PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
38.Školenie WinIBEU35.60 € 05.09.2016Ives KošiceČsl. armády 20, KE162957PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
39.Jedálne kupóny244.65 € 05.09.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
40.Čistiace prostriedky169.99 06.09.2016Marian Lukáč -LukartSládkovičova 66, BB34482768PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
41.Hygienické potreby65.38 06.09.2016Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
42.Servis tlačiarne57.60 € 13.09.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
43.Vysávač Bolezzo164.40 € 21.09.2016B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, BA44413467PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
44.Kancelárske potreby197.69 € 26.09.2016Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
45.Dodávka Prestabo tvaroviek na teplovzdušné rozvody969.58 € 26.09.2016Ján ŠkamlaRudohorská 28, BB34258949PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
46.Jedálne kupóny279.30 € 04.10.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
47.Počítače284.00 € 05.10.2016GigaComputer Group s.r.o.Horná 18, BB44121989PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
48.Zástavy57.60 € 13.10.2016Gajdoš Gabriel-ReprezentSekčovská 19, Raslavice14287315PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
49.Ekologicklá likvidácia vyradených zariadení60.00 € 14.10.2016Ing. Babčan AdriánPod Kalváriou 2, BB32019611PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
50.Oprava a výmena el. rozvodov a ističov1.707,58 € 14.10.2016Ján ChomičMagurská 55, BB44075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
51.Supervízia96.00 € 17.10.2016PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
52.Revízia komínov  28.10.2016Rausa s.r.o.Družby 4, BB36835824PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
53.Revízia hasiacich prístrojov  28.10.2016Miromax, s.r.o.Zvolenská cesta 133/A, BB31609058PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
54.Jedálne kupóny232.05 € 02.11.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
55.Tonery242.29 € 04.11.2016Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
56.Hygienické potreby122.84 € 08.11.2016Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
57.WE AC adaptér26.40 € 08.11.2016Zero BB, spol. s r. o.Bakossova 56, BB36638498PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
58.Čistiace prostriedky99,12 € 15.11.2016Marian Lukáč -LukartSládkovičova 66, BB34482768PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
59.Antivirus + TuneUp 30 lic596,40 € 23.11.2016Cígler Sotware a.s.Plynárenská 7/C, BA36237337PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
60.Demontáž vykurovacích telies GAMAT480,00 € 28.11.2016Ján ŠkamlaRudohorská 28, BB34258949PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
61.Mobilná skartácia dokumentov35,88 € 30.11.2016GWR s.r.o.Ďurkova 9, NRPhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
62.Jedálne kupóny212,40 € 02.12.2016Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
63.Stierka a maľovanie stien718,38 € 02.12.2016Feel Fit BB, s.r.o.Starohorská 33, BB46771492PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
64.Oprava vonkajšieho osvetlenia a prísluš. elektroinštalácie208,52 € 14.12.2016Ján ChomičMagurská 55, BB44075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
65.Kancelárske potreby222,94 € 15.12.2016Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
66.Multifunkčné zar. Conica Minolta Bizhub C25460,00 € 23.12.2016René Gabčo, R.G.COPYNosice II/199, Púchov34749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ