Archív : Objednávky

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Výmena obehového cerpadla1,074.78 € 05.01.2017Ján ŠkamlaRudohorská 28, BB34258949PhDr. Lubomír Tichýriaditel
2.Jedálne kupóny433.40 € 05.01.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Lubomír Tichýriaditel
3.Hygienické potreby18.38 € 10.01.2017Papera s.r.o.Cerešnová 17, BB46082182PhDr. Lubomír Tichýriaditel
4.Preventívne psychologické poradenstvo96.00 € 26.01.2017PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Lubomír Tichýriaditel
5.Montáž kovovej rohože324.00 € 26.01.2017Stakov s.r.oJegorovova 37, BB6853839PhDr. Lubomír Tichýriaditel
6.Jedálne kupóny348.40 € 01.02.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Lubomír Tichýriaditel
7.Cistiace prostriedky96.5 02.02.2017Papera s.r.o.Cerešnová 17, BB46082182PhDr. Lubomír Tichýriaditel
8.Hygienické potreby86.90 € 02.02.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Lubomír Tichýriaditel
9.Montáž zásuvky pre dataprojektor89.70 € 06.02.2017Ján ChomicMagurská 55, BB44075022PhDr. Lubomír Tichýriaditel
10.Vypracovanie energetického auditu 13.02.2017JFCon s.r.o.Družstevná 942/6, LM46347909PhDr. Lubomír Tichýriaditel
11.Oprava PC144.00 € 15.02.2017Zero BB, spol. s r. o.Bakossova 56, BB36638498PhDr. Lubomír Tichýriaditel
12.Odborná prehliadka a skúška el. zariadení460.00 € 20.02.2017Ing. Babcan AdriánPod Kalváriou 2, BB32019611PhDr. Lubomír Tichýriaditel
13.Kancelársky papier211.85 € 23.02.2017Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Lubomír Tichýriaditel
14.Hygienické potreby38.68 € 23.02.2017Papera s.r.o.Cerešnová 17, BB46082182PhDr. Lubomír Tichýriaditel
15.Hygienické potreby2/4/1900 24.02.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Lubomír Tichýriaditel
16.Jedálne kupóny521.80 € 27.02.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Lubomír Tichýriaditel
17.Tonery129.98 € 06.03.2017Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Lubomír Tichýriaditel
18.Odvoz odpadu131.96 € 07.03.2017Iceko-Onyx, s.r.o.BB, Micinská cesta 3536031488PhDr. Lubomír Tichýriaditel
19.Cistiace prostriedky83.07 € 21.03.2017Papera s.r.o.Cerešnová 17, BB46082182PhDr. Lubomír Tichýriaditel
20.Výroba a montáž kovovej bránicky 27.03.2017Stakov s.r.oJegorovova 37, BB6853839PhDr. Lubomír Tichýriaditel
21.Jedálne kupóny304.20 € 31.03.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Lubomír Tichýriaditel
22.Preventívne psychologické poradenstvo96.00 € 19.04.2017PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Lubomír Tichýriaditel
23.Farby + maliarske potreby101.68 € 21.04.2017J. Samsonová-Farby SabrJegorovova 37, BB36029076PhDr. Lubomír Tichýriaditel
24.Jedálne kupóny382.40 € 28.04.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Lubomír Tichýriaditel
25.Revízia komínov79.27 € 02.05.2017Rausa s.r.o.Družby 4, BB36835824PhDr. Lubomír Tichýriaditel
26.Revízia plynovej kotolne 02.05.2017Gamo-Instal s.r.o.Banícka 70, Malachov36627429PhDr. Lubomír Tichýriaditel
27.Toaletný papier50.98 € 04.05.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Lubomír Tichýriaditel
28.Oprava monitora36.20 € 17.05.2017Terapo servis Nám. L. Štúra 16, BB44188552PhDr. Lubomír Tichýriaditel
29.PC HP Compaq 6200 + klávesnica94.80 € 17.05.2017BigON s.r.o.Horná 18, BB44121989PhDr. Lubomír Tichýriaditel
30.Čistiace prostriedky158.05 € 23.05.2017Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
31.Tonery201.55 € 24.05.2017Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
32.Jedálne kupóny365.40 € 31.05.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
33.Preventívne psychologické poradenstvo96.00 € 01.06.2017PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
34.DVD Viacnásobné presuny14.50 € 08.06.2017Archa KošiceKošice, Exnárova 150108310PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
35.Kniha "Motivation interviewing"44.90 € 16.06.2017Duma kníhkupectvoBB, Tatranská 4410831398PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
36.Jedálne kupóny572.80 € 03.07.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
37.Hygienické potreby61.42 € 07.07.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
38.Sitká do pisoárov57.65 € 07.07.2017Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
39.Odborná konzultácia35.00 € 14.07.2017JUDr. Bedlovičová s.r.o.Banská Bystrica, Kráľovohoľská 1150341286PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
40.Jedálne kupóny365.40 € 04.09.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
41.Hygienické potreby86.91 € 08.09.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
42.Čistiace prostriedky157.03 € 08.09.2017Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
43.Kancelárske potreby 254.35 € 11.09.2017Slob-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
44.Kancelárske kreslo (3x), skriňa200,00 € 14.09.2017JYSK s.r.o.Šoltésovej 14, BA35974133PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
45.Kartotéka, popolník 180,00 € 14.09.2017B2B partner Šulekova 2, BAPhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
46.Tlačiareň i - Sensys111,40 € 14.09.2017Mall Sk s.r.o.Galvaniho 6, BA35950226PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
47.Canon i - Sensyszrušené 14.09.2017Zero BB, spol. s r. o.Bakossova 56, BB36638498PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
48.Tonery OKI212,77 € 20.09.2017SLOB-real s.r.o.Mlynská 42, Selce44807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
49.Kancelárske potreby 40,00 € 25.09.2017KopiTyp Miroslav RiedlTatranská 15, BBPhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
50.Rozpočet na opravu soc. zariadení 124,80 € 02.10.2017Rudolf Neshoda Bakossova 33, BB48211303PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
51.Jedálne kupóny 360,40 € 02.10.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
52.Tlačiareň BROTHER125,00 € 24.10.2017Zero BB, spol. s r. o.Bakossova 56, BB36638498PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
53.PPP §55 z.č. 317/2009 Z.z.96,00 € 26.10.2017PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
54.Jedálne kupóny 282,20 € 02.11.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
55.Hygienické potreby61,42 € 02.11.2017Europapier Slovensko, s.r.o.Panónska cesta 40, BA31344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
56.Kontrola hydrantov44,04 € 02.11.2017MIROMAX s.r.o.Zvolenská cesta 133/A31609058PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
57.Kontrola komínov 79,27 € 02.11.2017Rausa s.r.o.Družby 4, BB36835824PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
58.Čistiace prostriedky116,63 € 02.11.2017Papera s.r.o.Čerešňová 17, BB46082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
59.Školenie prvej pomoci51,00 € 02.11.2017PZS s.r.o.ČSA 20, BB36757055PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
60.Tonery 115,60 € 06.11.2017SENDA s.r.o.Kynceľová 4316/10, BB47946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
61.OS WinPRo 10 SNGL1 082,90 € 23.11.2017SENDA s.r.o.Kynceľová 4316/10, BB47946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
62.Perá, kalendáre 1 072,48 € 23.11.2017Chránená dieľňa Kyjevské námestie 2, BB17062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
63.Jedálne kupóny 280,40 € 01.12.2017Le cheque déjeunerTomášikova 23/D, BA31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
64.Supervízia96,00 € 13.12.2017PhDr. ZacharovskýBystrická cesta 76, RK37573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
65.Citroen Berlingo14 990,00 € 18.12.2017Lion Car s.r.o. Partizánska cesta 8336053961PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
66.Testy 3 462,40 18.12.2017Hogrefe - Testcentum s.r.o.Antala Saška 78, Praha26159392PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
67.Úložisko438,00 € 20.12.2017BB-IT s.r.o.Na Karlove 25, BB47074701PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
68.PC HP Compaq, LCD Dell588,00 € 21.12.2017GEMINY s.r.o.Kynceľová 4316/10, BB44892748PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
69.Tlačiarne462,00 € 21.12.2017F.A.T. s.r.o.Ul. Mieru 2018/18, BB44647654PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
70.Tonery182,00 € 22.12.2017SENDA s.r.o.Kynceľová 4316/10, BB47946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ