Archív : Objednávky

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Jedálne kupóny307,60 € 08.01.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
2.Znalecký posudok150,00 € 05.01.2018Ing. Patrik VlčekZvolen, Sokolovská 84PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
3.Hygienické potreby137,23 € 10.01.2018Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
4.Mobilná skartácia35,88 € 24.01.2018GWR s.r.o.Nitra, Moyzesova 1545539197PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
5.Revízia plynovej kotolne 26.01.2018Gamo-Instal s.r.o.Malachov, Banícka 7036627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
6.Jedálne kupóny385,80 € 02.02.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
7.Servis motorového vozidla Š Felícia60,00 € 05.02.2018AUTOfach s.r.o.BB, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
8.Maliarske potreby 36,72 € 12.02.2018J.Samsonová Farby SABRBB, Jegorovova 3734255541PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
9.Čistiace prostriedky130,44 € 14.02.2018Papera s.r.o.BB, Čerešňová 1746082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
10.Kancelársky papier151,50 € 14.02.2018Slob-real s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
11.Výmena svietidiel254,45 € 26.02.2018Ján ChomičBB, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
12.Jedálne kupóny239,60 € 28.02.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
13.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 01.03.2018PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
14.Odťah mot.vozidla30,00 € 02.03.2018AUTOfach s.r.o.BB, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
15.Tlač dokumentov175,81 € 15.03.2018Chránená dieľňa - ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
16.Hygienické potreby122,83 € 20.03.2018Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
17.Jedálne kupóny280,40 € 29.03.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
18.Servis motorového vozidla Š Felícia30,00 € 19.04.2018AUTOfach s.r.o.BB, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
19.Maliarske potreby 59,93 € 24.04.2018J.Samsonová Farby SABRBB, Jegorovova 3734255541PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
20.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 03.05.2018PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
21.Jedálne kupóny287,20 € 03.05.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
22.Revízia komínov79,27 € 10.05.2018Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835824PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
23.Servis kopírky47,70 € 22.05.2018RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
24.Tonery112,80 € 23.05.2018RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
25.Čistiace prostriedky253,15 € 24.05.2018Papera s.r.o.BB, Čerešňová 1746082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
26.Hygienické potreby122,83 € 24.05.2018Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
27.Servis kopírky74,40 € 24.05.2018RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
28.Servis krovinorezu67,50 € 30.05.2018Predos - BB s.r.o.Predajná, Podhrádok 35736625086PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
29.Jedálne kupóny253,40 € 31.05.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
30.Jedálne kupóny188,40 € 02.07.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
31.Tonery443,00 € 28.06.2018BB-IT s.r.o.BB, Na Karlove 2547074701PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
32.Oprava PC48,00 € 09.07.2018ZERO spol s.r.o.BB, Bakossova 5636638498PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
33.Jedálne kupóny390,00 € 03.08.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
34.Jedálne kupóny530,40 € 28.08.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
35.Hygienické potreby67,97 € 30.08.2018Papera s.r.o.BB, Čerešňová 1746082182PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
36.Hygienické potreby122,83 € 30.08.2018Europapier Slovensko, s.r.o.BA, Panónska cesta 4031344381PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
37.Kancelárske potreby1179,36 03.09.2018Chránená dieľňa - ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
38.Oprava rozvodov340,00 € 03.09.2018Chomič JánBB, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
39.Valec63,30 € 04.09.2018SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
40.Multifunkčné zariadenie139,00 € 13.09.2018SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
41.Murárske práce 1 460,47 € 13.09.2018Carpat Estate s.r.o.B.B. Surovská cesta 1044302924PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
42.Jedálne kupóny296,40 € 01.10.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
43.Multifunkčné zariadenie139,00 € 05.10.2018SENDA s.r.o.BB, Kynceľová 4316/1047946555PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
44.Revízia el. spotrebičov365,20 € 11.10.2018Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
45.Chemické čistenie kotlov 11.10.2018Ing. ChmelíkZV, Jedľová 935PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
46.Preventívne psychologické poradnestvo96,00 € 23.10.2018PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
47.Jedálne kupóny292,80 € 02.11.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
48.Kontrola hasiacich prístrojov140,88 € 06.11.2018MIROMAX s.r.o.BB, Zvolenská cesta 133/A31609058PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
49.Revízia komínov79,27 € 06.11.2018Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
50.Odvoz odpadu101,85 € 14.11.2018Iceko-Onyx, s.r.o.B. Bystrica, Mičinská cesta 3536031488PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
51.Jedálne kupóny170,47 € 04.12.2018Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ