Archív : Objednávky

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Úradné meranie prevádz. spotreby mot. vozidla322,80 € 07.01.2019Ing. Škrobánek - O.P.C.D.Teplička n.Váhom, Na Skotňu 5414255791PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
2.Servis kopírky46,80 € 07.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
3.Jedálne kupóny321,60 € 09.01.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
4.Servis kopírky32,40 € 10.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
5.Hygienický tovar163,25 € 11.01.2019SLOB-real, s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
6.Tonery115,20 € 11.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
7.Vlajky92,98 € 15.01.2019Vlajky.EU s.r.o.Praha 6, Radčina 497/2228511042PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
8.Náhradné plnenie591,60 € 24.01.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
9.Preventívne psychologické poradenstvo96,00 € 24.01.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
10.Mobilná skartácia90,00 € 28.01.2019Green Wave Recycling s.r.o.NR, Ďurkova 945539197PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
11.Eset 638,40 € 24.01.2019IT Life s.r.o.Kynceľová 4316/1050527576Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
12.Pokládka dlažby + materiál580,09 € 28.01.2019LandWood s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
13.Jedálne kupóny282,00 € 05.02.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
14.Servis a prehliadka plynovej kotolne405,00 € 14.02.2019Gamo instal Malachov, Banícka 7036627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
15.Revízia - bleskozvody110,00 € 25.02.2019Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
16.Oprava sanity kúpelne2 435,62 € 25.02.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
17.Jedálne kupóny249,60 € 01.03.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
18.Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa 201911,00 € 20.03.2019VÚDPaP BA, Cyprichova 42681385Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
19.Jedálne kupóny307,20 € 01.04.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
20.Výmena podlahovej krytiny1 048,80 € 05.04.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
21.Lavica29,95 € 08.04.2019MobelixBB, Zvolenská cesta 30PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
22.Pečiatka20,25 € 25.04.2019EurOKontakt s.r.o.BB, Sládkovičova 831558607PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
23.Chemické čistenie kotlov234,00 € 26.04.2019Ing. Chemlík-3E ENERGOZV, Jedľová 93510922776PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
24.Kontrola komínov79,27 € 02.05.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
25.Znalecký posudok400,00 € 25.04.2019Kútik s.r.o.BB, Na úbočí 745492212PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
26.Jedálne kupóny357,60 € 02.05.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
27.Čistenie kanalizácie228,00 € 03.05.2019Adam Krtko s.r.o.BB, Hviezdoslavova 5646355979PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
28.Dodávka a montáž elektrického bojlera198,00 € 09.05.2019SPAEZ s.r.o.BB, Zvolenská cesta 2431576541PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
29.Výmena svietidla44,80 € 13.05.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
30.Maliarske potreby43,67 € 24.05.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
31.Preventívne psychologické poradenstvo96,00 € 30.05.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
32.Jedálne kupóny228,00 € 31.05.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
33.Jedálne kupóny328,40 € 27.06.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
34.Maliarske potreby86,11 € 10.07.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
35.Vodoinštalačné práce314,52 € 20.08.2019VODOReal s.r.o.BB, Pod rybou 136628603PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
36.Jedálne kupóny564,4 26.08.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
37.Jedálne kupóny428,4 02.09.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
38.Tlač dokumentov210 10.09.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
39.Kancelárske potreby 268,87 01.10.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
40.Jedálne kupóny448,4 01.10.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
41.Výmena svietidla125,78 14.10.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
42.Preventívne psychologické poradenstvo96 23.10.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
43.Jedálne kupóny448,4 31.10.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
44.Kontrola komínov100 31.10.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
45.Kontrola hasiacich prístrojov332,88 11.11.2019HASFA s.r.o.Banská Bystrica, Kalinčiakova 2150194038PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
46.Prezutie motorového vozidla48 15.11.2019AUTOfach, s.r.o.Banská Bystrica, Majerská cesta 543954871PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
47.Jedálne kupóny304,4 05.12.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
48.Prenájom priestorov100 09.12.2019UMB o.z. Banská Bystrica, Národná 1231914845PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ