Archív : Objednávky

(zákon 546/2010)

Návrat

Objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

  6. Údaje o dodávateľovi 7. Osoba, ktorá podpísala objednávku
1. Č. obj. 2. Popis obj. 3. Suma s DPH 4. Č. zmluvy 5. Dátum 6a. Názov 6b. Adresa 6c. IČO Meno a priezvisko Funkcia
1.Úradné meranie prevádz. spotreby mot. vozidla322.80 € 07.01.2019Ing. Škrobánek - O.P.C.D.Teplička n.Váhom, Na Skotňu 5414255791PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
2.Servis kopírky46.80 € 07.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
3.Jedálne kupóny321.60 € 09.01.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
4.Servis kopírky32.40 € 10.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
5.Hygienický tovar163.25 € 11.01.2019SLOB-real, s.r.o.Selce, Mlynská 4244807325PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
6.Tonery115.20 € 11.01.2019RG-COPYPúchov, Nosice II/19934749951PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
7.Vlajky92.98 € 15.01.2019Vlajky.EU s.r.o.Praha 6, Radčina 497/2228511042PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
8.Náhradné plnenie591.60 € 24.01.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
9.Preventívne psychologické poradenstvo96.00 € 24.01.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
10.Mobilná skartácia90.00 € 28.01.2019Green Wave Recycling s.r.o.NR, Ďurkova 945539197PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
11.Eset 638.40 € 24.01.2019IT Life s.r.o.Kynceľová 4316/1050527576Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
12.Pokládka dlažby + materiál 28.01.2019LandWood s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
13.Jedálne kupóny282.00 € 05.02.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
14.Servis a prehliadka plynovej kotolne 14.02.2019Gamo instal Malachov, Banícka 7036627429PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
15.Revízia - bleskozvody110.00 € 25.02.2019Ing. Babčan AdriánBB, Pod Kalváriou 232019611PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
16.Oprava sanity kúpelne2,435.62 € 25.02.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
17.Jedálne kupóny249.60 € 01.03.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
18.Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa 201911.00 € 20.03.2019VÚDPaP BA, Cyprichova 42681385Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
19.Jedálne kupóny307.20 € 01.04.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
20.Výmena podlahovej krytiny1,048.80 € 05.04.2019LandWood, s.r.o.BB, Nový svet 2936619981PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
21.Lavica29.95 € 08.04.2019MobelixBB, Zvolenská cesta 30PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
22.Pečiatka20.25 € 25.04.2019EurOKontakt s.r.o.BB, Sládkovičova 831558607PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
23.Chemické čistenie kotlov234.00 € 26.04.2019Ing. Chemlík-3E ENERGOZV, Jedľová 93510922776PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
24.Kontrola komínov79.27 € 02.05.2019Rausa s.r.o.Banská Bystrica, Družby 436835854PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
25.Znalecký posudok400.00 € 25.04.2019Kútik s.r.o.BB, Na úbočí 745492212PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
26.Jedálne kupóny357.60 € 02.05.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
27.Čistenie kanalizácie228.00 € 03.05.2019Adam Krtko s.r.o.BB, Hviezdoslavova 5646355979PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
28.Dodávka a montáž elektrického bojlera198.00 € 09.05.2019SPAEZ s.r.o.BB, Zvolenská cesta 2431576541PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
29.Výmena svietidla44.80 € 13.05.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
30.Maliarske potreby43.67 € 24.05.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
31.Preventívne psychologické poradenstvo96.00 € 30.05.2019PhDr. ZacharovskýRK, Bystrická cesta 1927/7637573497PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
32.Jedálne kupóny228.00 € 31.05.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
33.Jedálne kupóny328.40 € 27.06.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
34.Maliarske potreby86.11 € 10.07.2019J.Samsonová Farby SABRBanská Bystrica, Jegorovova 3734255541Mgr. Zuzana Vencelovázástupkyňa
35.Vodoinštalačné práce314.52 € 20.08.2019VODOReal s.r.o.BB, Pod rybou 136628603PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
36.Jedálne kupóny564.40 € 26.08.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
37.Jedálne kupóny428.40 € 02.09.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
38.Tlač dokumentov210.00 € 10.09.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
39.Kancelárske potreby 268.87 € 01.10.2019Chránená dielňa ALFABB, Kyjevské námestie 217062926PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
40.Jedálne kupóny448.40 € 01.10.2019Up Slovensko s.r.o.BA, Tomášikova 23/D31396674PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ
41.Výmena svietidla 14.10.2019Ján ChomičBanská Bystrica, Magurská 5544075022PhDr. Ľubomír Tichýriaditeľ