Zverejňovanie - Správy o zákazkách s nízkou hodnotou

(§ 102, zákona č. 25/2006 Z.z. o VO)

Číslo Názov Pridané dňa
1. správa za 2. štvrťrok 2011 Pridané dňa: 06.07.2011
2. správa za 3. štvrťrok 2011 Pridané dňa: 03.10.2011
3. správa za 4. štvrťrok 2011 Pridané dňa: 09.01.2012
4. správa za 1. štvrťrok 2012 Pridané dňa: 18.04.2012
5. správa za 2. štvrťrok 2012 Pridané dňa: 19.07.2012
6. správa za 3. štvrťrok 2012 Pridané dňa: 05.10.2012
5. správa za 4. štvrťrok 2012 Pridané dňa: 03.01.2013
6. správa za 1. štvrťrok 2013 Pridané dňa: 08.04.2013
7. správa za 2. štvrťrok 2013 Pridané dňa: 05.07.2013
8. správa za 3. štvrťrok 2013 Pridané dňa: 06.10.2013
9. správa za 4. štvrťrok 2013 Pridané dňa: 07.01.2014
10. správa za 1. štvrťrok 2014 Pridané dňa: 01.04.2014
11. správa za 2. štvrťrok 2014 Pridané dňa: 01.07.2014
12. správa za 3. štvrťrok 2014 Pridané dňa: 01.10.2014
13. správa za 4. štvrťrok 2014 Pridané dňa: 07.01.2015
14. správa za 1. štvrťrok 2015 Pridané dňa: 01.04.2015
15. správa za 2. štvrťrok 2015 Pridané dňa: 07.07.2015
16. správa za 3. štvrťrok 2015 Pridané dňa: 09.10.2015
17. správa za 4. štvrťrok 2015 Pridané dňa: 09.01.2016
18. správa za 1. štvrťrok 2016 Pridané dňa: 17.04.2016