CPPPaP - Požiadavka o vyšetrenie - SŠ, VŠ

Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Návrat

Požiadavka o vyšetrenie - SŠ, VŠ

(psychologické, špeciálnopedagogické a pod.)
Upozornenie: Požiadavku o vyšetrenie dieťaťa môže podať VÝHRADNE rodič/zákonný zástupca. Inak nebude požiadavka akceptovaná.

Políčka označené * sú povinné.