Informácie

CPPPaP od apríla 2013 je Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Návrat

Požiadavka o vyšetrenie - MŠ, ZŠ

(psychologické, špeciálnopedagogické a pod.)
Upozornenie: Pri osobách do 18 rokov môže požiadavku o vyšetrenie podať VÝHRADNE rodič/zákonný zástupca. Inak nebude požiadavka akceptovaná.

Políčka označené * sú povinné.