Súhrnné správy o zákazkách

(§ 9 ods. 9, č. 25/2006 Z. z.)


Prvá zákazka

 1. Predmet zákazky: Oprava poškodenej kanalizácie - havária
 2. Úspešný uchádzač: Peter Snopko SNOSTAV, Horné Pršany 126, 974 05
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.990,12 €
 4. Objednávka zo dňa 12.6.2012
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Druhá zákazka

 1. Predmet zákazky: Vchodové dvere zadné na dvor
 2. Úspešný uchádzač: MZ trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01  Ladomerská Vieska
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.843,91 €
 4. Zmluva zo dňa 15.11.2012
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Tretia zákazka

 1. Predmet zákazky: Dodávka a montáž hliníkových dverí
 2. Úspešný uchádzač: MZ trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01  Ladomerská Vieska
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.300,54 €
 4. Zmluva zo dňa 21.1.2013
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Štvrtá zákazka

 1. Predmet zákazky: Nákup počítačov HP ProDesk (4ks)
 2. Úspešný uchádzač: ZERO BB, spol. s r.o., Bakossova 56, 974 01 Banská Bystrica
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.992,- €
 4. Objednávka zo dňa 10.12.2014
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Piata zákazka

 1. Predmet zákazky: Dvere hliníkové interiérové + plastové okná 2ks
 2. Úspešný uchádzač: Ben-mont s.r.o., Sládkovičova 6/37, 965 01  Žiar nad Hronom
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.432,80 €
 4. Zmluva zo dňa 19.11.2014
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Šiesta zákazka

 1. Predmet zákazky: Oprava WC – odstránenie havarijného stavu 
 2. Úspešný uchádzač: BB-TERMONTA s.r.o., Nový svet 4771/26, 974 01
 3. Bystrica
 4. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 13.966,43 €
 5. Zmluva zo dňa 9.12.2014
 6. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP

Siedma zákazka

 1. Predmet zákazky: Dodávka a montáž elektroinštalácie, vybudovanie ističovej skrine pre zásuvkové obvody v budove CPPPaP
 2. Úspešný uchádzač: Ján Chomič, Magurská 55, 974 01  Banská Bystrica
 3. Hodnota predmetu zákazky vrátane DPH: 1.439,26 €
 4. Objednávka zo dňa 27.2.2015
 5. Garant: PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ CPPPaP