Obsah

Stiahnite si:

Rozdelenie škôl 2016/2017, 94 KB

MATERSKÉ ŠKOLY 
Rozdelenie škôl v školskom roku 2016 – 2017
v okrese Banská Bystrica

Názov školy Miesto PSČ Ulica – číslo Psychológ
1Materská školaBanská Bystrica974 0129. augusta 14Mgr. Volčko
2Materská školaBanská Bystrica974 019. Mája 26Mgr. Záskalanová
3Materská školaBanská Bystrica974 01Buková 22PhDr. Žilinčíková
4Materská školaBanská Bystrica974 01Cesta k nemocnici 37Mgr. Záskalanová
5Materská školaBanská Bystrica974 01Družby 3Mgr. Holáková /PhDr. Žilinčíková
6Materská školaBanská Bystrica974 01Horná 22Mgr. Záskalanová
7Materská školaBanská Bystrica974 01Jakubská 77PhDr. Schranzová
8Materská školaBanská Bystrica974 01Jilemnického 8PhDr. Žilinčíková
9Materská školaBanská Bystrica974 11Karpatská 3Mgr. Záskalanová
10Materská školaBanská Bystrica974 01Kremnička 22PhDr. Schranzová
11Materská školaBanská Bystrica974 01L. Sáru 3PhDr. Žilinčíková
12Materská školaBanská Bystrica974 01Lazovná 32Mgr. Záskalanová
13Materská školaBanská Bystrica974 11Magurská 16Mgr. Vencelová
14Materská školaBanská Bystrica974 01Na Lúčkach 2PhDr. Žilinčíková
15MŠ pri ZŠ Š. MoysesaBanská Bystrica974 01T. Andrašovana 42Mgr. Vencelová
16Materská školaBanská Bystrica974 01Nová 2Mgr. Hajkovská
17Materská školaBanská Bystrica974 11Odbojárov 9Mgr. Volčko
18Materská školaBanská Bystrica974 01Radvanská 26PhDr. Schranzová
19Materská školaBanská Bystrica974 01Radvanská 28PhDr. Schranzová
20Materská školaBanská Bystrica974 11Sásovská cesta 21Mgr. Volčko
21Materská školaBanská Bystrica974 01Senická cesta 82Mgr. Záskalanová
22Materská školaBanská Bystrica974 01Slnečná 34Mgr. Hajkovská
23Materská školaBanská Bystrica974 01Stará Tehelňa 7Mgr. Záskalanová
24Materská školaBanská Bystrica974 11Strážovská 3PhDr. Žilinčíková
25Materská školaBanská Bystrica974 01Šalgotarjánska 5Mgr. Hajkovská/PhDr. Žilinčíková
26Materská školaBanská Bystrica974 11Tatranská 63Mgr. Vencelová.
27Materská školaBanská Bystrica974 01Tr. SNP 77Mgr. Volčko
28Materská školaBanská Bystrica974 01Tulská 25Mgr. Holáková
29Materská škola pri ZŠBadín976 32Badín 329Mgr. Vencelová
30Materská škola pri ZŠBrusno976 62Školská 622Mgr. Volčko
31Materská školaHarmanec976 03Harmanec 145PhDr. Schranzová
32Materská školaHiadeľ976 61HiadeľMgr. Volčko.
33Materská škola pri ZŠHrochoť976 37Hrochoť 332PhDr. Schranzová
34Materská škola pri ZŠKráliky976 34Králiky 62PhDr. Žilinčíková
35Materská škola pri ZŠĽubietová976 55Ľubietová 4PhDr. Žilinčíková
36Materská školaLučatín976 61Lučatín 54Mgr. Záskalanová
37Materská škola pri ZŠMalachov974 05Banícka 52PhDr. Schranzová
38Materská škola pri ZŠMedzibrod976 96Nám. hrdinov SNP 24Mgr. Holáková
39Materská školaNemce974 01Nemčianska 130Mgr. Volčko
40Materská škola pri ZŠPodkonice976 41Podkonice 111Mgr. Volčko
41Materská škola pri ZŠPoniky976 33Horná 240PhDr. Žilinčíková
42Materská škola pri ZŠPriechod976 11Priechod 85Mgr. Hajkovská
43Materská školaRiečka974 01Riečka 33PhDr. Žilinčíková
44Materská školaSelce976 11Selčianska cesta 114Mgr. Hajkovská
45Materská školaSlovenská Ľupča976 13Dr. CambelaMgr. Holáková
46Materská školaStaré Hory976 02Staré Hory 334Mgr. Záskalanová
47Materská škola pri ZŠStrelníky976 55Strelníky 42PhDr. Žilinčíková
48Materská školaŠalková974 06Hronská 18Mgr. Volčko
49Materská školaTajov974 01Tajov 70PhDr. Žilinčíková
50Materská škola pri ZŠVlkanová976 31Vlkanovská 115PhDr. Schranzová

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
Rozdelenie škôl v školskom roku 2016 – 2017
v okrese Banská Bystrica

Názov školy Miesto PSČ Ulica – číslo Psychológ
1Základná školaBanská Bystrica974 11Ďumbierska 17Mgr. Volčko/ PhDr. Sabolová, PhD.
2Základná škola J. G. TajovskéhoBanská Bystrica974 01Gaštanová 12PhDr. Žilinčíková
3Základná školaBanská Bystrica974 01Golianova 8Mgr. Záskalanová
4Základná školaBanská Bystrica974 01Jána Bakossa 5PhDr. Schranzová/Volčko
5Základná školaBanská Bystrica974 04Moskovská 2Mgr. Holáková
6Základná škola SSVBanská Bystrica974 01Skuteckého 8PhDr. Schranzová
7Základná škola s MŠ Š. MoysesaBanská Bystrica974 01Nám. Š. Moysesa 23Mgr. Vencelová
8Základná školaBanská Bystrica974 11Pieninská 27Mgr. Jánošová
9Základná školaBanská Bystrica974 05Radvanská 1PhDr. Schranzová
10Základná školaBanská Bystrica974 11Sitnianska 32Mgr. Vencelová
11Základná školaBanská Bystrica974 04Spojová 14Mgr. Hajkovská/PhDr. Žilinčíková
12Základná školaBanská Bystrica974 01Trieda SNP 20 Mgr. Volčko/PhDr. Sabolová PhD.
13Súkromná ZŠ /U Filipa/Banská Bystrica974 01Ružová 14Mgr. Holáková
14Základná škola NarniaBanská Bystrica974 04Okružná 2Mgr. Záskalanová
15Súkromná ZŠ /Fantázia/Banská Bystrica974 11Magurská 16Mgr. Benková
16Súkromná ZŠ /Dráčik/Banská Bystrica974 04Mládežnícka 51PhDr. Žilinčíková
17Základná škola s MŠBadín976 32Tajovského 2Mgr. Vencelová
18Základná škola s MŠHrochoť976 37č. 332PhDr. Schranzová
19Základná škola s MŠBrusno976 62Školská 622Mgr. Volčko
20Základná škola s MŠ T. G. MasarykaĽubietová976 55č. 4PhDr. Žilinčíková
21Základná škola s MŠPoniky976 33Družstevná 201PhDr. Žilinčíková
22Základná školaSelce976 11Školská 4Mgr. Hajkovská
23Základná škola Sama CambelaSlovenská Ľupča976 13Školská 16Mgr. Jánošová
24Základná školaStaré Hory976 02č. 327Mgr. Záskalanová
25Malotriedna základná školaHarmanec976 03č. 10PhDr. Schranzová
26Malotriedna základná školaHiadeľ976 61č. 14Mgr. Volčko
27Malotriedna základná školaLučatín976 61č. 176Mgr. Záskalanová
28Malotriedna základná škola s MŠMalachov974 05Banícka 52PhDr. Schranzová
29Malotriedna základná školaMedzibrod976 96Nám. hrdinov SNP 24Mgr. Holáková
30Malotriedna základná škola s MŠPodkonice976 41č. 284Mgr. Volčko
31Malotriedna základná škola s MŠPriechod976 11č. 179Mgr. Hajkovská
32Malotriedna základná školaStrelníky976 55č. 42PhDr. Žilinčíková
33Malotriedna základná škola s MŠVlkanová976 31Vlkanovská 68PhDr. Schranzová

STREDNÉ ŠKOLY 
Rozdelenie škôl v školskom roku 2016 – 2017
v okrese Banská Bystrica

Názov školy Miesto PSČ Ulica – číslo Psychológ
1Evanjelické gymnáziumBanská Bystrica974 05Skuteckého 5PhDr. Čížová
2Katolícke gymnázium Š. MoysesaBanská Bystrica974 01Hurbanova 9PhDr. Čížová
3Gymnázium Mikuláša KováčaBanská Bystrica974 04Mládežnícka 51PhDr. Čížová
4Spojená škola – SOŠ podnikaniaBanská Bystrica975 90Školská 7PhDr. Čížová
5Spojená škola – SOŠ automobilováBanská Bystrica975 90Školská 7PhDr. Čížová
6Spojená škola – SOŠ elektrotechnickáBanská Bystrica975 32Zvolenská cesta 18PhDr. Čížová
 
7Gymnázium Andreja SládkovičaBanská Bystrica974 01Komenského 18Mgr. Kalina
8Obchodná akadémiaBanská Bystrica975 73Tajovského 25Mgr. Kalina
9Stredná priemyselná škola J. MurgašaBanská Bystrica975 18Hurbanova 6Mgr. Kalina
10Spojená škola - SPŠ stavebnáBanská Bystrica974 05Kremnička 10Mgr. Kalina
11Spojená škola - SOŠ stavebnáBanská Bystrica974 05Kremnička 10Mgr. Kalina
12Stredná odborná školaBanská Bystrica974 11Pod Bánošom 80Mgr. Kalina
 
13*Gymnázium J.G.TajovskéhoBanská Bystrica974 09Tajovského 25Mgr. Súlovcová
14 Športové gymnáziumBanská Bystrica974 01Trieda SNP 54Mgr. Súlovcová
15*Stredná zdravotnícka školaBanská Bystrica974 29Tajovského 24Mgr Súlovcová
16 Konzervatórium J. L. BelluBanská Bystrica974 01Skuteckého 27Mgr. Súlovcová
17 SOŠ hotelových služieb a obchoduBanská Bystrica975 90Školská 5Mgr. Súlovcová
18 SOŠ informačných technológiíBanská Bystrica975 90Tajovského 30Mgr. Súlovcová
Poznámka: * škola má školského psychológa